სწრაფი ნავიგაცია

10 ივლისი
2018

დეპოზიტებზე საპროცენტო სარგებლის ცვლილება

06 მარტი
2018

ცვლილება მიმდინარე ანგარიშიდან ჩინური იუანის გადარიცხვის პირობებში

01 ივნისი
2017

ინტერნეტ ბანკის მომსახურების ტარიფის ცვლილება

23 მაისი
2017

„2016 წლის საუკეთესო პროექტი ენერგოეფექტურობის კუთხით საქართველოში“

16 მაისი
2017

„2016 წლის ყველაზე აქტიური ბანკი ვაჭრობის ხელშეწყობის და ფინანსირების კუთხით საქართველოში“

05 მაისი
2017

ცვლილება მიმდინარე ანგარიშიდან გირვანქა სტერლინგის გადარიცხვის პირობებში

06 დეკემბერი
2016

შეტყობინების სერვისის ტარიფის ცვლილება

28 სექტემბერი
2016

Cash Card

24 აპრილი
2015

საქართველოს ბანკის და პრივატ ბანკის გაერთიანების შესახებ

31 დეკემბერი
2014

მნიშვნელოვანი ინფორმაცია