სწრაფი ნავიგაცია

საბანკო მომსახურების შესახებ ხელშეკრულების დანართი 1 - საკომისიოები 

ცვლილება საბანკო მომსახურების შესახებ ხელშეკრულების დანართში N1 -ტარიფები


საქართველოს ბანკის მიერ პრივატბანკ საქართველოს შემოერთება

სს საქართველოს ბანკის და სს პრივატბანკის საერთო განაცხადი (GEO)

სს საქართველოს ბანკის და სს პრივატბანკის საერთო განაცხადი (RUS)


დანართები:

საბანკო მომსახურების ხელშეკრულების დანართი 9 - მიმდინარე ანაბარი ( პრივატბანკის იურ. პირისთვის, ინდ. საწარმოსთვის და სხვა ისეთი ორგანიზაციული წარმონაქმნისთვის, რომლებიც არ წარმოადგენს იურ. პირს)(GEO)

საბანკო მომსახურების ხელშეკრულების დანართი 9 - მიმდინარე ანაბარი ( პრივატბანკის იურ. პირისთვის, ინდ. საწარმოსთვის და სხვა ისეთი ორგანიზაციული წარმონაქმნისთვის, რომლებიც არ წარმოადგენს იურ. პირს)(RUS)