სწრაფი ნავიგაცია

დაიწყე დაგროვება 10 ლარით

 
Express Bank-ში თანხის დაგროვება ყველაზე მარტივია
 
• გახსენით Express ანაბარი მინიმუმ 10 ლარით;
• დაამატეთ ნებისმიერ დროს ნებისმიერი ოდენობის თანხა;
• მიიღეთ ბანკისგან საპროცენტო სარგებელი!

როდის შეძლებთ დარიცხული სარგებლის მიღებას?

სარგებელს მიიღებთ როგორც ყოველთვიურად, ასევე ანაბრის ვადის ბოლოს.
 
 

რამდენი დაერიცხება თქვენს ანაბარს წლიური სარგებელი?

ანაბრის ვადა

ცალკე სარგებლის ვადის ბოლოს გატანით  
დღე თვე განაკვეთი ლარი დოლარი ევრო გირვანქა სტერლინგი
30-89 1 ნომინალური 6.65% 1.00% 0.00% 0.00%
ეფექტური 6.86% 1.00% 0.00% 0.00%
90-179 3 ნომინალური 7.65% 1.25% 0.00% 0.25%
ეფექტური 7.87% 1.26% 0.00% 0.25%
180-269 6 ნომინალური 8.55% 2.00% 0.00% 1.00%
ეფექტური 8.74% 2.01% 0.00% 1.00%
270-359 9 ნომინალური 9.00% 2.50% 0.00% 1.50%
ეფექტური 9.10% 2.51% 0.00% 1.50%
360-539 12 ნომინალური 9.40% 3.00% 0.50% 2.00%
ეფექტური 9.41% 3.00% 0.50% 2.00%
შენიშვნა: 1. დათვლილია მაქსიმალური ეფექტური პროცენტები;
                 2. ანაბრით სარგებლობას არ ახლავს ფინანსური ხარჯი.
 

 

ანაბრის ვადა

სარგებლის ყოველთვიური გატანით  
დღე თვე განაკვეთი ლარი დოლარი ევრო გირვანქა სტერლინგი
30-89 1 ნომინალური - - -  
ეფექტური        
90-179 3 ნომინალური 7.15% 0.75% 0.00% 0.00%
ეფექტური 7.39% 0.75% 0.00%  
180-269 6 ნომინალური 8.05% 1.50% 0.00% 0.50%
ეფექტური 8.35% 1.51% 0.00%  
270-359 9 ნომინალური 8.50% 2.00% 0.00% 1.00%
ეფექტური 8.84% 2.02% 0.00%  
360-539 12 ნომინალური 8.90% 2.50% 0.00% 1.50%
ეფექტური 9.27% 2.53% 0.00%  
შენიშვნა: 1. დათვლილია მაქსიმალური ეფექტური პროცენტები;
                 2. ანაბრით სარგებლობას არ ახლავს ფინანსური ხარჯი.
 

 

როგორ დაამატებთ თანხას თქვენს ანაბარს?

ძალიან მარტივად, ელექტრონული ყულაბის საშუალებით – პლასტიკური ბარათით ყოველი გადახდისას თქვენ მიერ წინასწარ არჩეული თანხა (0.25, 0.5, 1, 2, 3, 4, 5 ან 10 ლარი/აშშ დოლარი/ევრო) ანაბარს ავტომატურად დაემატება. 
 
თანხას ასევე დაამატებთ: ინტერნეტბანკით, Express Bank-ის გადახდის აპარატით, მუდმივი საგადასახადო დავალებითა და სერვისცენტრის საშუალებით.*
 

პირობები

ანაბრის ვალუტა: ლარი/აშშ დოლარი/ევრო
ანაბრის ვადა: 1-12 თვე
თანხის გატანის საკომისიო: 0%

 
.................................................................................................................................
 
*თანხის დამატებისთანავე მოგივათ SMS-ი, რომლის საშუალებითაც მიიღებთ ინფორმაციას როგორც დამატებული, ასევე დაგროვებული თანხის შესახებ.
 

 

ანაბარი

Express ანაბარი