სწრაფი ნავიგაცია

სებ ანგარიშგება ინტერესთა კონფლიქტის დებულების ფარგლებში 2017 
სებ ფინანსური ანგარიშგება 2017 წლის IV კვარტალი

სებ ფინანსური ანგარიშგება 2017 წლის III კვარტალი

სებ ფინანსური ანგარიშგება 2017 წლის II კვარტალი


სებ_ანგარიშგება_ინტერესთა კონფლიქტის დებულების ფარგლებში 2016
სებ_ანგარიშგება_ინტერესთა კონფლიქტის დებულების ფარგლებში 2015
სებ ფინანსური ანგარიშგება 2017 წლის I კვარტალი
სებ ფინანსური ანგარიშგება 2016 წლის III კვარტალი
სებ ფინანსური ანგარიშგება 2016 წლის II კვარტალი
სებ ფინანსური ანგარიშგება 2016 წლის I კვარტალი
სებ ფინანსური ანგარიშგება 2015 წლის III კვარტალი
სებ ფინანსური ანგარიშგება 2015 წლის II კვარტალი
სებ ფინანსური ანგარიშგება 2015 I კვარტალი
სებ ფინანსური ანგარიშგება 2014 წლის III კვარტალი
სებ ფინანსური ანგარიშგება 2014 წლის ივნისი
სებ ფინანსური ანგარიშგება 2013 წლის სექტემბერი
სებ ფინანსური ანგარიშგება 2013 წლის ივნისი