სწრაფი ნავიგაცია

სებ ფინანსური ანგარიშგება 2018 წლის I კვარტალი

სებ ანგარიშგება ინტერესთა კონფლიქტის დებულების ფარგლებში 2017 
სებ ფინანსური ანგარიშგება 2017 წლის IV კვარტალი

სებ ფინანსური ანგარიშგება 2017 წლის III კვარტალი

სებ ფინანსური ანგარიშგება 2017 წლის II კვარტალი


სებ_ანგარიშგება_ინტერესთა კონფლიქტის დებულების ფარგლებში 2016
სებ_ანგარიშგება_ინტერესთა კონფლიქტის დებულების ფარგლებში 2015
სებ ფინანსური ანგარიშგება 2017 წლის I კვარტალი
სებ ფინანსური ანგარიშგება 2016 წლის III კვარტალი
სებ ფინანსური ანგარიშგება 2016 წლის II კვარტალი
სებ ფინანსური ანგარიშგება 2016 წლის I კვარტალი
სებ ფინანსური ანგარიშგება 2015 წლის III კვარტალი
სებ ფინანსური ანგარიშგება 2015 წლის II კვარტალი
სებ ფინანსური ანგარიშგება 2015 I კვარტალი
სებ ფინანსური ანგარიშგება 2014 წლის III კვარტალი
სებ ფინანსური ანგარიშგება 2014 წლის ივნისი
სებ ფინანსური ანგარიშგება 2013 წლის სექტემბერი
სებ ფინანსური ანგარიშგება 2013 წლის ივნისი