სწრაფი ნავიგაცია

ATM ოფციონის გაყიდვის პრემიუმები(%)
USDGEL
ვადა დღეები სტრაიკი ფუთ ქოლ განახლების თარიღი
1M 30 2,5815 3.5384 3.7817 19.08.2018 10:00
3M 90 2,6046 4.7107 5.3079 19.08.2018 10:00
6M 180 2,6393 5.4448 6.4755 19.08.2018 10:01
1Y 365 2,7119 6.2851 8.0677 19.08.2018 10:01
EURGEL
ვადა დღეები სტრაიკი ფუთ ქოლ განახლების თარიღი
1M 30 2,9598 3.5777 3.8763 19.08.2018 10:01
3M 90 3,0000 4.6701 5.4807 19.08.2018 10:01
6M 180 3,0612 5.2617 6.7065 19.08.2018 10:01
1Y 365 3,1915 5.797 8.3781 19.08.2018 10:01

სავალუტო ოფციონის ყიდვის შემთხვევაში კლიენტი ყიდულობს უფლებას (და არა ვალდებულებას) გარიგების დადების თარიღიდან შესაბამისი ვადის განმავლობაში სტრაიკ კურსით შეიძინოს (ქოლ) ან გაყიდოს (ფუთ) უცხოური ვალუტა. აღნიშნული უფლების შეძენისთვის კლიენტი ბანკს უხდის ოფციონის საფასურს (პრემიუმი). პრემიუმის თანხა არის გარიგების თანხის პროცენტი, რომელიც მოცემულია ცხრილის “ფუთ” და “ქოლ” სვეტებში.

ოფციონის ფასები წარმოადგენს ს.ს. „საქართველოს ბანკის“ მიერ ბლუმბერგის საინფორმაციო სისტემაში გამოცხადებულ აშშ დოლარის და ევროს ოფციონის ფასებს ლართან მიმართებაში. აღნიშნული ფასები ძალაშია 1 მლნ ლარის ექვივალენტი ოფციონის შეძენის შემთხვევაში.

იხილეთ საკონტაქტო ინფორმაცია
გაიგეთ მეტი