სწრაფი ნავიგაცია

USDGEL
ყიდვა გაყიდვა
ვადა დღეები პუნქტი განაკვეთი კურსი პუნქტი განაკვეთი კურსი განახლების თარიღი
1W 7 18,8800 3,89% 2,531888 34,4000 6,93% 2,59344 18.08.2018 11:48
2W 14 37,8500 3,90% 2,533785 68,8900 6,93% 2,596889 18.08.2018 11:48
1M 30 81,2600 3,91% 2,538126 147,8400 6,94% 2,604784 18.08.2018 11:48
3M 90 246,0000 3,94% 2,5546 446,0000 6,98% 2,6346 18.08.2018 11:48
6M 180 492,0000 3,94% 2,5792 894,0000 7,00% 2,6794 18.08.2018 11:48
9M 270 739,0000 3,95% 2,6039 1345,0000 7,02% 2,7245 18.08.2018 11:48
1Y 365 1007,0000 3,98% 2,6307 1831,0000 7,07% 2,7731 18.08.2018 11:48
2Y 730 2006,0000 3,96% 2,7306 3684,0000 7,11% 2,9584 18.08.2018 11:48
EURGEL
ყიდვა გაყიდვა
ვადა დღეები პუნქტი განაკვეთი კურსი პუნქტი განაკვეთი კურსი განახლების თარიღი
1W 7 33,5300 6,03% 2,902353 58,6000 10,25% 2,98686 18.08.2018 11:48
2W 14 67,1900 6,04% 2,905719 117,4000 10,27% 2,99274 18.08.2018 11:48
1M 30 144,3400 6,06% 2,913434 252,1700 10,29% 3,006217 18.08.2018 11:48
2M 60 290,1300 6,09% 2,928013 506,6700 10,34% 3,031667 18.08.2018 11:48
3M 90 437,3500 6,12% 2,942735 763,5300 10,39% 3,057353 18.08.2018 11:48
6M 180 882,0100 6,17% 2,987201 1542,4600 10,49% 3,135246 18.08.2018 11:48
9M 270 1334,0900 6,22% 3,032409 2337,1700 10,60% 3,214717 18.08.2018 11:48
1Y 365 1828,0100 6,31% 3,081801 3202,4900 10,74% 3,301249 18.08.2018 11:48
2Y 730 3763,5000 6,49% 3,27535 6659,0800 11,17% 3,646908 18.08.2018 11:48

ფორვარდული ოპერაცია სრულდება საკრედიტო ხაზის ან ფულადი სახსრებით უზრუნველყოფის შემთხვევაში. უზრუნველყოფის მოცულობა დამოკიდებულია ფორვარდის ვადაზე და სტაბილური ბაზრის პირობებში არ აღემატება გარიგების თანხის 20%–ს. ფორვარდული კურსი გამოითვლება ფორმულით:

  • ვალუტის ყიდვის ფორვარდული კურსი = ვალუტის ყიდვის დღევანდელი კურსი + ყიდვის ფორვარდული ფასი / 10000;
  • ვალუტის გაყიდვის ფორვარდული კურსი = ვალუტის გაყიდვის დღევანდელი კურსი + გაყიდვის ფორვარდული ფასი / 10000;
  • ვალუტის ყიდვა–გაყიდვის დღევანდელი კურსები შეგიძლიათ იხილოთ საბითუმო სავალუტო კურსების მენიუში.

ფორვარდული ფასები წარმოადგენს ს.ს. „საქართველოს ბანკის“ მიერ ბლუმბერგის საინფორმაციო სისტემაში გამოცხადებულ აშშ დოლარის და ევროს ფორვარდულ ფასებს ლართან მიმართებაში. აღნიშნული ფასები ძალაშია 1 მლნ ლარის ექვივალენტი უნაღდო ვალუტის გაცვლის შემთხვევაში.