სწრაფი ნავიგაცია

 
USDGEL
ვადა დღეები ყიდვა გაყიდვა განახლების თარიღი
1W 7 28,8200 47,2100 20.02.2017 10:59
2W 14 57,6200 94,4700 20.02.2017 10:59
1M 30 127,0000 206,0000 20.02.2017 10:59
3M 90 392,0000 634,0000 20.02.2017 10:59
6M 180 808,0000 1302,0000 20.02.2017 10:59
9M 270 1248,0000 2005,0000 20.02.2017 10:59
1Y 365 1747,0000 2796,0000 20.02.2017 10:59
2Y 730 3793,0000 6105,0000 20.02.2017 10:59

ფორვარდული ოპერაცია სრულდება საკრედიტო ხაზის ან ფულადი სახსრებით უზრუნველყოფის შემთხვევაში. უზრუნველყოფის მოცულობა დამოკიდებულია ფორვარდის ვადაზე და სტაბილური ბაზრის პირობებში არ აღემატება გარიგების თანხის 20%–ს. ფორვარდული კურსი გამოითვლება ფორმულით:

  • ვალუტის ყიდვის ფორვარდული კურსი = ვალუტის ყიდვის დღევანდელი კურსი + ყიდვის ფორვარდული ფასი / 10000;
  • ვალუტის გაყიდვის ფორვარდული კურსი = ვალუტის გაყიდვის დღევანდელი კურსი + გაყიდვის ფორვარდული ფასი / 10000;
  • ვალუტის ყიდვა–გაყიდვის დღევანდელი კურსები შეგიძლიათ იხილოთ საბითუმო სავალუტო კურსების მენიუში.

ფორვარდული ფასები წარმოადგენს ს.ს. „საქართველოს ბანკის“ მიერ ბლუმბერგის საინფორმაციო სისტემაში გამოცხადებულ აშშ დოლარის ფორვარდულ ფასებს ლართან მიმართებაში. აღნიშნული ფასები ძალაშია 1 მლნ ლარის ექვივალენტი უნაღდო ვალუტის გაცვლის შემთხვევაში.