სწრაფი ნავიგაცია

 
USDGEL
ყიდვა გაყიდვა
ვადა დღეები პუნქტი განაკვეთი კურსი პუნქტი განაკვეთი კურსი განახლების თარიღი
1W 7 21,3200 4,49% 2,480132 33,4500 7,00% 2,495345 20.10.2017 13:17
2W 14 42,6200 4,48% 2,482262 66,9100 7,00% 2,498691 20.10.2017 13:17
1M 30 92,0000 4,52% 2,4872 144,0000 7,03% 2,5064 20.10.2017 13:17
3M 90 280,0000 4,58% 2,5060 436,0000 7,10% 2,5356 20.10.2017 13:17
6M 180 564,0000 4,62% 2,5344 879,0000 7,15% 2,5799 20.10.2017 13:17
9M 270 853,0000 4,65% 2,5633 1327,0000 7,20% 2,6247 20.10.2017 13:17
1Y 365 1174,0000 4,74% 2,5954 1819,0000 7,30% 2,6739 20.10.2017 13:17
2Y 730 2422,0000 4,89% 2,7202 3738,0000 7,50% 2,8658 20.10.2017 13:17

ფორვარდული ოპერაცია სრულდება საკრედიტო ხაზის ან ფულადი სახსრებით უზრუნველყოფის შემთხვევაში. უზრუნველყოფის მოცულობა დამოკიდებულია ფორვარდის ვადაზე და სტაბილური ბაზრის პირობებში არ აღემატება გარიგების თანხის 20%–ს. ფორვარდული კურსი გამოითვლება ფორმულით:

  • ვალუტის ყიდვის ფორვარდული კურსი = ვალუტის ყიდვის დღევანდელი კურსი + ყიდვის ფორვარდული ფასი / 10000;
  • ვალუტის გაყიდვის ფორვარდული კურსი = ვალუტის გაყიდვის დღევანდელი კურსი + გაყიდვის ფორვარდული ფასი / 10000;
  • ვალუტის ყიდვა–გაყიდვის დღევანდელი კურსები შეგიძლიათ იხილოთ საბითუმო სავალუტო კურსების მენიუში.

ფორვარდული ფასები წარმოადგენს ს.ს. „საქართველოს ბანკის“ მიერ ბლუმბერგის საინფორმაციო სისტემაში გამოცხადებულ აშშ დოლარის ფორვარდულ ფასებს ლართან მიმართებაში. აღნიშნული ფასები ძალაშია 1 მლნ ლარის ექვივალენტი უნაღდო ვალუტის გაცვლის შემთხვევაში.