სწრაფი ნავიგაცია

 
USDGEL
ყიდვა გაყიდვა
ვადა დღეები პუნქტი განაკვეთი კურსი პუნქტი განაკვეთი კურსი განახლების თარიღი
1W 7 18,9600 4,03% 2,456896 33,1000 6,95% 2,48831 23.02.2018 15:56
2W 14 37,9200 4,03% 2,458792 66,2000 6,95% 2,49162 23.02.2018 15:56
1M 30 81,0000 4,01% 2,4631 142,0000 6,95% 2,4992 23.02.2018 15:56
3M 90 245,0000 4,05% 2,4795 427,0000 6,97% 2,5277 23.02.2018 15:56
6M 180 489,0000 4,04% 2,5039 855,0000 6,98% 2,5705 23.02.2018 15:56
9M 270 733,0000 4,04% 2,5283 1283,0000 6,98% 2,6133 23.02.2018 15:56
1Y 365 998,0000 4,07% 2,5548 1745,0000 7,02% 2,6595 23.02.2018 15:56
2Y 730 1987,0000 4,05% 2,6537 3498,0000 7,04% 2,8348 23.02.2018 15:56

ფორვარდული ოპერაცია სრულდება საკრედიტო ხაზის ან ფულადი სახსრებით უზრუნველყოფის შემთხვევაში. უზრუნველყოფის მოცულობა დამოკიდებულია ფორვარდის ვადაზე და სტაბილური ბაზრის პირობებში არ აღემატება გარიგების თანხის 20%–ს. ფორვარდული კურსი გამოითვლება ფორმულით:

  • ვალუტის ყიდვის ფორვარდული კურსი = ვალუტის ყიდვის დღევანდელი კურსი + ყიდვის ფორვარდული ფასი / 10000;
  • ვალუტის გაყიდვის ფორვარდული კურსი = ვალუტის გაყიდვის დღევანდელი კურსი + გაყიდვის ფორვარდული ფასი / 10000;
  • ვალუტის ყიდვა–გაყიდვის დღევანდელი კურსები შეგიძლიათ იხილოთ საბითუმო სავალუტო კურსების მენიუში.

ფორვარდული ფასები წარმოადგენს ს.ს. „საქართველოს ბანკის“ მიერ ბლუმბერგის საინფორმაციო სისტემაში გამოცხადებულ აშშ დოლარის ფორვარდულ ფასებს ლართან მიმართებაში. აღნიშნული ფასები ძალაშია 1 მლნ ლარის ექვივალენტი უნაღდო ვალუტის გაცვლის შემთხვევაში.