სწრაფი ნავიგაცია

 
USDGEL
ყიდვა გაყიდვა
ვადა დღეები პუნქტი განაკვეთი კურსი პუნქტი განაკვეთი კურსი განახლების თარიღი
1W 7 19,4700 4,03% 2,521947 34,1000 6,95% 2,56341 15.12.2017 16:40
2W 14 38,9200 4,03% 2,523892 68,1900 6,94% 2,566819 15.12.2017 16:40
1M 30 84,0000 4,06% 2,5284 146,0000 6,94% 2,5746 15.12.2017 16:40
3M 90 251,0000 4,04% 2,5451 440,0000 6,97% 2,6040 15.12.2017 16:40
6M 180 502,0000 4,04% 2,5702 881,0000 6,98% 2,6481 15.12.2017 16:40
9M 270 752,0000 4,03% 2,5952 1322,0000 6,98% 2,6922 15.12.2017 16:40
1Y 365 1024,0000 4,06% 2,6224 1797,0000 7,02% 2,7397 15.12.2017 16:40
2Y 730 2039,0000 4,05% 2,7239 3603,0000 7,04% 2,9203 15.12.2017 16:40

ფორვარდული ოპერაცია სრულდება საკრედიტო ხაზის ან ფულადი სახსრებით უზრუნველყოფის შემთხვევაში. უზრუნველყოფის მოცულობა დამოკიდებულია ფორვარდის ვადაზე და სტაბილური ბაზრის პირობებში არ აღემატება გარიგების თანხის 20%–ს. ფორვარდული კურსი გამოითვლება ფორმულით:

  • ვალუტის ყიდვის ფორვარდული კურსი = ვალუტის ყიდვის დღევანდელი კურსი + ყიდვის ფორვარდული ფასი / 10000;
  • ვალუტის გაყიდვის ფორვარდული კურსი = ვალუტის გაყიდვის დღევანდელი კურსი + გაყიდვის ფორვარდული ფასი / 10000;
  • ვალუტის ყიდვა–გაყიდვის დღევანდელი კურსები შეგიძლიათ იხილოთ საბითუმო სავალუტო კურსების მენიუში.

ფორვარდული ფასები წარმოადგენს ს.ს. „საქართველოს ბანკის“ მიერ ბლუმბერგის საინფორმაციო სისტემაში გამოცხადებულ აშშ დოლარის ფორვარდულ ფასებს ლართან მიმართებაში. აღნიშნული ფასები ძალაშია 1 მლნ ლარის ექვივალენტი უნაღდო ვალუტის გაცვლის შემთხვევაში.