სწრაფი ნავიგაცია

 
USDGEL
ყიდვა გაყიდვა
ვადა დღეები პუნქტი განაკვეთი კურსი პუნქტი განაკვეთი კურსი განახლების თარიღი
1W 7 20,5600 4,38% 2,452056 35,0600 7,40% 2,473506 20.06.2018 15:18
2W 14 41,1100 4,37% 2,454111 70,1300 7,40% 2,477013 20.06.2018 15:18
1M 30 88,2400 4,38% 2,458824 150,4900 7,41% 2,485049 20.06.2018 15:18
3M 90 265,0000 4,39% 2,4765 453,0000 7,44% 2,5153 20.06.2018 15:18
6M 180 530,0000 4,39% 2,5030 907,0000 7,45% 2,5607 20.06.2018 15:18
9M 270 793,0000 4,38% 2,5293 1363,0000 7,46% 2,6063 20.06.2018 15:18
1Y 365 1080,0000 4,41% 2,5580 1856,0000 7,51% 2,6556 20.06.2018 15:18
2Y 730 2149,0000 4,39% 2,6649 3742,0000 7,57% 2,8442 20.06.2018 15:18

ფორვარდული ოპერაცია სრულდება საკრედიტო ხაზის ან ფულადი სახსრებით უზრუნველყოფის შემთხვევაში. უზრუნველყოფის მოცულობა დამოკიდებულია ფორვარდის ვადაზე და სტაბილური ბაზრის პირობებში არ აღემატება გარიგების თანხის 20%–ს. ფორვარდული კურსი გამოითვლება ფორმულით:

  • ვალუტის ყიდვის ფორვარდული კურსი = ვალუტის ყიდვის დღევანდელი კურსი + ყიდვის ფორვარდული ფასი / 10000;
  • ვალუტის გაყიდვის ფორვარდული კურსი = ვალუტის გაყიდვის დღევანდელი კურსი + გაყიდვის ფორვარდული ფასი / 10000;
  • ვალუტის ყიდვა–გაყიდვის დღევანდელი კურსები შეგიძლიათ იხილოთ საბითუმო სავალუტო კურსების მენიუში.

ფორვარდული ფასები წარმოადგენს ს.ს. „საქართველოს ბანკის“ მიერ ბლუმბერგის საინფორმაციო სისტემაში გამოცხადებულ აშშ დოლარის ფორვარდულ ფასებს ლართან მიმართებაში. აღნიშნული ფასები ძალაშია 1 მლნ ლარის ექვივალენტი უნაღდო ვალუტის გაცვლის შემთხვევაში.