სწრაფი ნავიგაცია

 
USDGEL
ყიდვა გაყიდვა
ვადა დღეები პუნქტი განაკვეთი კურსი პუნქტი განაკვეთი კურსი განახლების თარიღი
1W 7 24,4000 5,24% 2,43244 39,0300 8,27% 2,463903 28.04.2017 16:57
2W 14 48,7800 5,23% 2,434878 78,0900 8,28% 2,467809 28.04.2017 16:57
1M 30 105,0000 5,26% 2,4405 168,0000 8,31% 2,4768 28.04.2017 16:57
3M 90 322,0000 5,37% 2,4622 513,0000 8,46% 2,5113 28.04.2017 16:57
6M 180 654,0000 5,46% 2,4954 1042,0000 8,59% 2,5642 28.04.2017 16:57
9M 270 1014,0000 5,64% 2,5314 1605,0000 8,82% 2,6205 28.04.2017 16:57
1Y 365 1392,0000 5,73% 2,5692 2203,0000 8,96% 2,6803 28.04.2017 16:57
2Y 730 2899,0000 5,97% 2,7199 4628,0000 9,41% 2,9228 28.04.2017 16:57

ფორვარდული ოპერაცია სრულდება საკრედიტო ხაზის ან ფულადი სახსრებით უზრუნველყოფის შემთხვევაში. უზრუნველყოფის მოცულობა დამოკიდებულია ფორვარდის ვადაზე და სტაბილური ბაზრის პირობებში არ აღემატება გარიგების თანხის 20%–ს. ფორვარდული კურსი გამოითვლება ფორმულით:

  • ვალუტის ყიდვის ფორვარდული კურსი = ვალუტის ყიდვის დღევანდელი კურსი + ყიდვის ფორვარდული ფასი / 10000;
  • ვალუტის გაყიდვის ფორვარდული კურსი = ვალუტის გაყიდვის დღევანდელი კურსი + გაყიდვის ფორვარდული ფასი / 10000;
  • ვალუტის ყიდვა–გაყიდვის დღევანდელი კურსები შეგიძლიათ იხილოთ საბითუმო სავალუტო კურსების მენიუში.

ფორვარდული ფასები წარმოადგენს ს.ს. „საქართველოს ბანკის“ მიერ ბლუმბერგის საინფორმაციო სისტემაში გამოცხადებულ აშშ დოლარის ფორვარდულ ფასებს ლართან მიმართებაში. აღნიშნული ფასები ძალაშია 1 მლნ ლარის ექვივალენტი უნაღდო ვალუტის გაცვლის შემთხვევაში.