სწრაფი ნავიგაცია

 
USDGEL
ყიდვა გაყიდვა
ვადა დღეები პუნქტი განაკვეთი კურსი პუნქტი განაკვეთი კურსი განახლების თარიღი
1W 7 22,0200 4,73% 2,427202 36,5600 7,77% 2,458656 27.03.2017 11:14
2W 14 44,0400 4,73% 2,429404 73,1400 7,77% 2,462314 27.03.2017 11:14
1M 30 97,0000 4,87% 2,4347 160,0000 7,93% 2,4710 27.03.2017 11:14
3M 90 303,0000 5,07% 2,4553 492,0000 8,13% 2,5042 27.03.2017 11:14
6M 180 629,0000 5,26% 2,4879 1012,0000 8,36% 2,5562 27.03.2017 11:14
9M 270 995,0000 5,55% 2,5245 1576,0000 8,68% 2,6126 27.03.2017 11:14
1Y 365 1389,0000 5,73% 2,5639 2186,0000 8,90% 2,6736 27.03.2017 11:14
2Y 730 3036,0000 6,26% 2,7286 4718,0000 9,61% 2,9268 27.03.2017 11:14

ფორვარდული ოპერაცია სრულდება საკრედიტო ხაზის ან ფულადი სახსრებით უზრუნველყოფის შემთხვევაში. უზრუნველყოფის მოცულობა დამოკიდებულია ფორვარდის ვადაზე და სტაბილური ბაზრის პირობებში არ აღემატება გარიგების თანხის 20%–ს. ფორვარდული კურსი გამოითვლება ფორმულით:

  • ვალუტის ყიდვის ფორვარდული კურსი = ვალუტის ყიდვის დღევანდელი კურსი + ყიდვის ფორვარდული ფასი / 10000;
  • ვალუტის გაყიდვის ფორვარდული კურსი = ვალუტის გაყიდვის დღევანდელი კურსი + გაყიდვის ფორვარდული ფასი / 10000;
  • ვალუტის ყიდვა–გაყიდვის დღევანდელი კურსები შეგიძლიათ იხილოთ საბითუმო სავალუტო კურსების მენიუში.

ფორვარდული ფასები წარმოადგენს ს.ს. „საქართველოს ბანკის“ მიერ ბლუმბერგის საინფორმაციო სისტემაში გამოცხადებულ აშშ დოლარის ფორვარდულ ფასებს ლართან მიმართებაში. აღნიშნული ფასები ძალაშია 1 მლნ ლარის ექვივალენტი უნაღდო ვალუტის გაცვლის შემთხვევაში.