სწრაფი ნავიგაცია

11 მაისი
2017
ცვლილება ანაბრის საპროცენტო განაკვეთებში

გაცნობებთ, რომ 2017 წლის 11 მაისიდან მცირდება  საპროცენტო სარგებელი უცხოურ ვალუტაში ახლად გახსნილი მაქსიმა, საბავშვო და შემნახველი ანაბრებზე.

უკვე გახსნილ ანაბრებზე აღნიშნული ცვლილებები 11 ივნისიდან განხორციელდება.