სწრაფი ნავიგაცია

პირობები:
 

 • ვალუტა –  ლარი/აშშ დოლარი/ევრო
 • სესხის თანხა – 500-დან 5 000 000 ლარამდე (ეკვ. სხვა ვალუტაში)
 • ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი - 7%-დან
 

უზრუნველყოფა:

 
 • 40 000 ლარამდე (ეკვ. სხვა ვალუტაში) მოცულობის სესხის შემთხვევაში – მხოლოდ თავდებობა
 • 40 000 ლარზე (ეკვ. სხვა ვალუტაში) მეტი მოცულობის სესხის შემთხვევაში – უძრავი ქონება, ძირითადი საშუალებები, საბანკო გარანტია, დეპოზიტი
 

მიზნობრიობა:

 
 • საბრუნავი საშუალებების შეძენა;
 • ძირითადი საშუალებების შეძენა;
 • უძრავი ქონების შეძენა;
 • სარემონტო სამუშაოების შესრულება;
 • ბიზნესის მფლობელის სამომხმარებლო მიზნების დაფინანსება;
 • სხვა საფინანსო ინსტიტუტების ან სხვა სახის ვალდებულებების გასტუმრება;
 • მიმდინარე ხარჯების დაფინანსება;
 • ნებისმიერი ზემოაღნიშნული მიზნობრიობის კომბინაცია.
 
აგროსესხის აღებისას შესაძლებლობა მოგეცემათ ისარგებლოთ თქვენს ბიზნესსა და შემოსავლებზე მორგებული მოქნილი დაფარვის გრაფიკებით:
 
 • ფიქსირებული გრაფიკით –  ყოველთვიური გადახდებით;
 • არასტანდარტული გრაფიკით - საშეღავათო პერიოდით ძირზე და/ან სარგებელზე სეზონური შემოსავლების მქონე ბიზნესისთვის ან აგრომეურნეობისათვის.
 

ბიზნესისთვის

ანგარიშის წარმოება სტანდარტული პირობები სახელფასო პროგრამა ბიზნესბარათები ანაბრები სესხები აგროსესხი საბანკო გარანტიები დოკუმენტური ოპერაციები ფაქტორინგი დისტანციური საბანკო პროდუქტები სახაზინო ოპერაციები ლიზინგი საგადამხდელო სისტემა