სწრაფი ნავიგაცია

სახელფასო პროგრამა ამარტივებს თქვენს ორგანიზაციაში ხელფასის გაცემის პროცესს. ასევე ორგანიზაციის თანამშრომლებს შესაძლებლობა ეძლევათ ისარგებლონ განსაკუთრებული შეღავათებით ბანკის პროდუქტებსა და მომსახურებაზე.


უპირატესობები ორგანიზაციისთვის:
 

 • მცირდება სალაროს ოპერაციები: სახელფასო პროგრამით ხელფასებით ჩარიცხვა დაზოგავს ძვირფას დროს, რომელსაც ჩვეულებრივ პირობებში ხელფასების გაცემისას დაკარგავდით;
 • ხელფასის უსაფრთხო და სწრაფი დარიგება მარტივი გადარიცხვით. თქვენ შეგიძლიათ თავად გადარიცხოთ ხელფასები ინტერნეტბანკის მეშვეობით ორგანიზაციის თანამშრომლების საბარათე ანგარიშებზე ან ყოველთვიურად წარმოადგინოთ რეესტრი;
 • მივლინებაში მყოფი თანამშრომლისთვის ხელფასის გაცემის მარტივი საშუალება – ნებისმიერ დროს მარტივი გადარიცხვით შეძლებთ მივლინებაში მყოფი თანამშრომლისთვის ხელფასის ან მივლინების თანხის ჩარიცხვას;
 • სახელფასო განაკვეთების კონფიდენციალურობა – ჩვენ ვითვალისწინებთ თქვენი თანამშრომლების მოთხოვნებს – სრულად დაცულია სახელფასო განაკვეთთან დაკავშირებული ყველა ინფორმაცია.

 

უპირატესობები თანამშრომლებისთვის:
 

 • ბანკომატებისა და სერვისცენტრების ყველაზე ფართო ქსელი საქართველოში – ხელფასის გამოტანის შესაძლებლობა „საქართველოს ბანკის“ 431 ბანკომატიდან 24 საათის განმავლობაში და მომსახურების მიღება 156 სერვისცენტრში;

 • თანხის დაცულობა – ბარათის დაკარგვის შემთხვევაში მისი დაბლოკვის მოქნილი და მრავალფეროვანი საშუალებები – ინტერნეტბანკი, ტელეფონბანკი, SMS ბანკი, სერვისცენტრი;

 • პლასტიკური ბარათით სარგებლობა საქართველოსა და უცხოეთის მილიონობით ბანკომატსა და სავაჭრო ობიექტში, მივლინების ან უბრალოდ მოგზაურობის შემთხვევაში;

 • გამარტივებული და შეღავათიანი პირობები სამომხმარებლო, იპოთეკურ და ავტოსესხებზე;

 • საკრედიტო ბარათით სარგებლობის შესაძლებლობა;

 • დანაზოგის შენახვისა და მასზე მაქსიმალური სარგებლის მიღების შესაძლებლობა „საქართველოს ბანკის“ ვადიან, შეგროვებად, საბავშვო, მოთხოვნამდე და მაქსიმა ანაბრებზე;

 • დისტანციური საბანკო პროდუქტების სრული პაკეტით სარგებლობის შესაძლებლობა – ინტერნეტბანკი, მობილბანკი, ტელეფონბანკი, SMS ბანკი,  ავტომატური გადახდები, მუდმივი საგადასახადო დავალება.

   

 

ბიზნესისთვის

ანგარიშის წარმოება სტანდარტული პირობები სახელფასო პროგრამა ბიზნესბარათები ანაბრები სესხები აგროსესხი საბანკო გარანტიები დოკუმენტური ოპერაციები ფაქტორინგი დისტანციური საბანკო პროდუქტები სახაზინო ოპერაციები ლიზინგი საგადამხდელო სისტემა