სწრაფი ნავიგაცია

საბანკო მომსახურება

იურ. პირისთვის, ინდ. საწარმოსთვის, ნოტარიუსისთვის და სხვა ისეთი ორგანიზაციული წარმონაქმნისთვის, რომლებიც არ წარმოადგენს იურ. პირს


საბანკო მომსახურების საერთო პირობებში ცვლილება (ძალაშია 04.04.2018-დან) (GEO)

ცვლილება იურიდიული პირის საბანკო ანგარიშის ამონაწერის დანიშნულების ველში უნაღდო ანგარიშსწორების თანხების ჩარიცხვისას

განცხადება საბანკო ჩეკებით მომსახურების გაუქმების შესახებ (GEO) 

განცხადება საბანკო ჩეკებით მომსახურების გაუქმების შესახებ (RUS)

განცხადება ინდივიდუალური მეწარმეებისთვის 
 

1. საბანკო მომსახურების საერთო პირობები

1.1 საბანკო მომსახურების საერთო პირობების მოქმედი რედაქცია (GEO)

1.1 საბანკო მომსახურების საერთო პირობების მოქმედი რედაქცია (RUS)

1.2 საბანკო მომსახურების საერთო პირობებში ცვლილება (GEO)

1.2 საბანკო მომსახურების საერთო პირობებში ცვლილება (RUS)

1.3 განაცხადი საბანკო მომსახურების საერთო პირობებში ცვლილებებისა და დამატებების შესახებ (ძალაშია 25.12.2017-დან) (GEO)

1.3 განაცხადი საბანკო მომსახურების საერთო პირობებში ცვლილებებისა და დამატებების შესახებ (ძალაშია 25.12.2017-დან) (RUS)

1.4 საბანკო მომსახურების საერთო პირობებში ცვლილება (ძალაშია 23.10.2017-დან) (GEO)

1.4 საბანკო მომსახურების საერთო პირობებში ცვლილება (ძალაშია 23.10.2017-დან) (RUS)

1.5 საბანკო მომსახურების საერთო პირობებში ცვლილება (ძალაშია 27.09.2017-დან) (GEO)

1.5 საბანკო მომსახურების საერთო პირობებში ცვლილება (ძალაშია 27.09.2017-დან) (RUS)

1.6 საბანკო მომსახურების საერთო პირობებში ცვლილება (ძალაშია 04.09.2017-დან) (GEO)

1.6 საბანკო მომსახურების საერთო პირობებში ცვლილება (ძალაშია 04.09.2017-დან) (RUS)

1.7 საბანკო მომსახურების საერთო პირობებში ცვლილება (ძალაშია 20.07.2017-დან) (GEO)

1.7 საბანკო მომსახურების საერთო პირობებში ცვლილება (ძალაშია 20.07.2017-დან) (RUS)

1.8 საბანკო მომსახურების საერთო პირობებში ცვლილება (ძალაშია17.07.2017-დან) (GEO)

1.8 საბანკო მომსახურების საერთო პირობებში ცვლილება (ძალაშია17.07.2017-დან) (RUS)

1.9 საბანკო მომსახურების ხელშეკრულების დანართი 11-ში ცვლილება (ძალაშია 19.06.2017-დან) (GEO)

1.9 საბანკო მომსახურების ხელშეკრულების დანართი 11-ში ცვლილება (ძალაშია 19.06.2017-დან) (RUS)

1.10 საბანკო მომსახურების საერთო პირობებში ცვლილება (ძალაშია 19.12.2016-დან) (GEO)

1.10 საბანკო მომსახურების საერთო პირობებში ცვლილება (ძალაშია 19.12.2016-დან) (RUS)

1.11 საბანკო მომსახურების საერთო პირობებში ცვლილება (ძალაშია 14.11.2016–დან) (GEO)

1.11 საბანკო მომსახურების საერთო პირობებში ცვლილება (ძალაშია 14.11.2016–დან) (RUS)

1.12 საბანკო მომსახურების პირობებში ცვლილება (ძალაშია 09.11.2016–დან) (GEO)

1.12 საბანკო მომსახურების პირობებში ცვლილება (ძალაშია 09.11.2016–დან) (RUS)

1.13 საბანკო მომსახურების საერთო პირობებში ცვლილება (ძალაშია 07.10.2016-დან) (GEO)

1.13 საბანკო მომსახურების საერთო პირობებში ცვლილება (ძალაშია 07.10.2016-დან) (RUS)

1.14 საბანკო მომსახურების საერთო პირობებში ცვლილება (ძალაშია 29.09.2016-დან) (GEO)

1.14 საბანკო მომსახურების საერთო პირობებში ცვლილება (ძალაშია 29.09.2016–დან) (RUS)

1.15 საბანკო მომსახურების საერთო პირობების დამატებითი პირობა (ძალაშია 15.06.2016-დან) (GEO)

1.15 საბანკო მომსახურების საერთო პირობების დამატებითი პირობა (ძალაშია 15.06.2016-დან) (RUS)

1.16 საბანკო მომსახურების პირობებში ცვლილება (ძალაშია 06.06.2016–დან) (GEO)

1.16 საბანკო მომსახურების პირობებში ცვლილება (ძალაშია 06.06.2016–დან) (RUS)

1.17 საბანკო ხელშეკრულების  საერთო პირობების ცვლილება (ძალაშია 07.05.2016-დან) (GEO)

1.17 საბანკო ხელშეკრულების  საერთო პირობებში ცვლილება (ძალაშია 07.05.2016-დან) (RUS)

1.18 საბანკო ხელშეკრულების  საერთო პირობები ცვლილება (ძალაშია 06.05.2016-დან) (GEO)

1.18 საბანკო ხელშეკრულების  საერთო პირობებში ცვლილება (ძალაშია 06.05.2016-დან) (RUS)

1.19 საბანკო მომსახურების ხელშეკრულების ცვლილება (ძალაშია 21.12.2015-დან) (GEO)

1.19 საბანკო მომსახურების ხელშეკრულების ცვლილება (ძალაშია 21.12.2015-დან) (RUS)

1.20 საბანკო მომსახურების საერთო პირობები (პირველი ვერსია) (GEO)

1.20 საბანკო მომსახურების საერთო პირობები (პირველი ვერსია) (RUS)

 

2. საბანკო მომსახურების ხელშეკრულება - საკომისიოები

2.1 საბანკო მომსახურების ხელშეკრულების დანართი 1 - საკომისიოები (GEO)

2.2 საბანკო მომსახურების ხელშეკრულების დანართი 1 - საკომისიოები (RUS)

3. საბანკო მომსახურების ხელშეკრულება - ანგარიში

3.1 საბანკო მომსახურების ხელშეკრულების დანართი 2 - ანგარიში (GEO)

3.2 საბანკო მომსახურების ხელშეკრულების დანართი 2 - ანგარიში (RUS)

4. საბანკო მომსახურების ხელშეკრულება - ავტომატური გადახდები

4.1 საბანკო მომსახურების ხელშეკრულების დანართი 3 - ავტომატური გადახდები (GEO)

4.2 საბანკო მომსახურების ხელშეკრულების დანართი 3 - ავტომატური გადახდები (RUS)

5. საბანკო მომსახურების ხელშეკრულება -  მუდმივი საგადახდო დავალება

5.1 საბანკო მომსახურების ხელშეკრულების დანართი 4 -  მუდმივი საგადახდო დავალება (GEO)

5.2 საბანკო მომსახურების ხელშეკრულების დანართი 4 -  მუდმივი საგადახდო დავალება (RUS)

6. საბანკო მომსახურების ხელშეკრულება - სამსახურებრივი ბარათი

6.1 საბანკო მომსახურების ხელშეკრულების დანართი 5 - სამსახურებრივი ბარათი მოქმედი რედაქცია (GEO)

6.1 საბანკო მომსახურების ხელშეკრულების დანართი 5 - სამსახურებრივი ბარათი მოქმედი რედაქცია (RUS)

6.2 საბანკო მომსახურების  ხელშეკრულების დანართი 5 - სამსახურებრივი ბარათი ცვლილება (ძალაშია 08.02.2017-დან) (GEO)

6.2 საბანკო მომსახურების ხელშეკრულების დანართი 5 - სამსახურებრივი ბარათი ცვლილება (ძალაშია 08.02.2016-დან) (RUS)

6.3 საბანკო მომსახურების ხელშეკრულების დანართი 5 - სამსახურებრივი ბარათი ცვლილება (ძალაშია 29.09.2016-დან) (GEO)

6.3 საბანკო მომსახურების ხელშეკრულების დანართი 5 - სამსახურებრივი ბარათი ცვლილება (ძალაშია 29.09.2016-დან) (RUS)

6.4 საბანკო მომსახურების ხელშეკრულების დანართი 5 - სამსახურებრივი ბარათი პირველადი ვერსია (GEO)

6.4 საბანკო მომსახურების ხელშეკრულების დანართი 5 - სამსახურებრივი ბარათი პირველადი ვერსია (RUS)

7. საბანკო მომსახურების ხელშეკრულება - SMS ბანკი

7.1 საბანკო მომსახურების ხელშეკრულების დანართი 6 - SMS ბანკი (GEO)

7.2 საბანკო მომსახურების ხელშეკრულების დანართი 6 - SMS ბანკი (RUS)

8. საბანკო მომსახურების ხელშეკრულება - ინტერნეტბანკი

8.1 საბანკო მომსახურების ხელშეკრულების დანართი 7 - ინტერნეტბანკი მოქმედი რედაქცია (GEO)

8.2. საბანკო მომსახურების ხელშეკრულების დანართი 7 - ინტერნეტბანკი მოქმედი რედაქცია (RUS)

8.3 საბანკო მომსახურების ხელშეკრულების დანართი 7 - ინტერნეტბანკი ცვლილება (ძალაშია 04. 05. 2016-დან) (GEO)

8.4 საბანკო მომსახურების ხელშეკრულების დანართი 7 - ინტერნეტბანკი ცვლილება (ძალაშია 04.05.2016-დან) (RUS)

8.5 საბანკო მომსახურების ხელშეკრულების დანართი 7 - ინტერნეტბანკი პირველი ვერსია (GEO)

8.6 საბანკო მომსახურების ხელშეკრულების დანართი 7 - ინტერნეტბანკი პირველი ვერსია (RUS)

9. საბანკო მომსახურების ხელშეკრულება - შეტყობინების სერვისი

9.1 საბანკო მომსახურების ხელშეკრულების დანართი 8 - შეტყობინების სერვისი (GEO)

9.2 საბანკო მომსახურების ხელშეკრულების დანართი 8 - შეტყობინების სერვისი (RUS)

10. ცვლილება საბანკო მომსახურების შესახებ ხელშეკრულება - ტარიფები

10.1 ცვლილება საბანკო მომსახურების შესახებ ხელშეკრულების დანართში N1 - ტარიფები

11. საბანკო მომსახურების ხელშეკრულება - სახელფასო პროგრამა

11.1 საბანკო მომსახურების ხელშეკრულების დანართი 9 - სახელფასო პროგრამა (GEO)

11.2 საბანკო მომსახურების ხელშეკრულების დანართი 9 - სახელფასო პროგრამა (RUS)

12. საბანკო მომსახურების ხელშეკრულება - პოს-ტერმინალით მომსახურება

12.1 საბანკო მომსახურების ხელშეკრულების დანართი 10 - პოს-ტერმინალით მომსახურება (მოქმედი რედაქცია) (GEO)

12.1 საბანკო მომსახურების ხელშეკრულების დანართი 10 - პოს-ტერმინალით მომსახურება (მოქმედი რედაქცია) (RUS)

12.2 საბანკო მომსახურების ხელშეკრულების დანართი 10 - პოს-ტერმინალით მომსახურება ცვლილება (ძალაშია 18.12.2017-დან) (GEO)

12.2 საბანკო მომსახურების ხელშეკრულების დანართი 10 - პოს-ტერმინალით მომსახურება ცვლილება (ძალაშია 18.12.2017-დან) (RUS)

12.3 საბანკო მომსახურების ხელშეკრულების დანართი 10 - პოს-ტერმინალით მომსახურება (პირველი ვერსია) (GEO)

12.3 საბანკო მომსახურების ხელშეკრულების დანართი 10 - პოს-ტერმინალით მომსახურება (პირველი ვერსია) (RUS)

13. საბანკო მომსახურების ხელშეკრულება - მომენტალური განვადება

13.1 საბანკო მომსახურების ხელშეკრულების დანართი 11 - მომენტალური განვადება (GEO)

13.1 საბანკო მომსახურების ხელშეკრულების დანართი 11 - მომენტალური განვადება (RUS)

13.1.1 საბანკო მომსახურების შესახებ ხელშეკრულების დანართი N11-1 - ცნობა (GEO)

13.1.1 საბანკო მომსახურების შესახებ ხელშეკრულების დანართი N11-1 - ცნობა (RUS)

13.1.2 საბანკო მომსახურების შესახებ ხელშეკრულების დანართი N11-2 - ორდერი (GEO)

13.1.2 საბანკო მომსახურების შესახებ ხელშეკრულების დანართი N11-2 - ორდერი (RUS) 

13.1.3 საბანკო მომსახურების შესახებ ხელშეკრულების დანართი N11 - მომენტალური განვადება ცვლილება ძალაშია 05.07.2017-დან (GEO)

13.1.3 საბანკო მომსახურების შესახებ ხელშეკრულების დანართი N11 - მომენტალური განვადება ცვლილება ძალაშია 05.07.2017-დან (RUS)

14. საბანკო მომსახურების ხელშეკრულება - 3D ბარათის უსაფრთხოების პირობები’’

14.1.1 საბანკო მომსახურების ხელშეკრულების დანართი 12 - ბარათის 3D უსაფრთხოების პირობები

14.1.2 საბანკო მომსახურების ხელშეკრულების დანართი 12 - ბარათის 3D უსაფრთხოების პირობები (RUS)

15. საბანკო მომსახურების ხელშეკრულება - კონვერტაცია ბლუმბერგის სავაჭრო სისტემის გამოყენებით

15.1 საბანკო მომსახურების ხელშეკრულების დანართი 13 - კონვერტაცია ბლუმბერის სავაჭრო სისტემის გამოყენებით (GEO)

15.1 საბანკო მომსახურების ხელშეკრულების დანართი 13 - კონვერტაცია ბლუმბერგის სავაჭრო სისტემის გამოყენებით (RUS)

 

საქართველოს ბანკის მიერ პრივატბანკ საქართველოს შემოერთება

საბანკო მომსახურების ხელშეკრულების დანართი 8 - ვადიანი ანაბარი ( პრივატბანკის იურ. პირისთვის, ინდ. საწარმოსთვის და სხვა ისეთი ორგანიზაციული წარმონაქმნისთვის, რომლებიც არ წარმოადგენს იურ. პირს (GEO)

საბანკო მომსახურების ხელშეკრულების დანართი 8 - ვადიანი ანაბარი ( პრივატბანკის იურ. პირისთვის, ინდ. საწარმოსთვის და სხვა ისეთი ორგანიზაციული წარმონაქმნისთვის, რომლებიც არ წარმოადგენს იურ. პირს (RUS)

სახელფასო პროგრამით მომსახურების პირობები პრივატბანკის კლიენტებისთვის (GEO)

სახელფასო პროგრამით მომსახურების პირობები პრივატბანკის კლიენტებისთვის (RUS)

მომენტალური განვადებით მომსახურების სტანდარტული პირობები (პრივატბანკი) (GEO)

მომენტალური განვადებით მომსახურების სტანდარტული პირობები (პრივატბანკი) (RUS)

ტერმინალით მომსახურების სტანდარტული პირობები (პრივატბანკი) (GEO)

ტერმინალით მომსახურების სტანდარტული პირობები (პრივატბანკი) (RUS)

 

საქართველოს ბანკის მიერ პროკრედიტ ბანკის საკრედიტო პორტფელის ნაწილის შეძენა 

პროკრედიტ ბანკიდან გადმოსული კლიენტებისთვის

სს პროკრედიტ ბანკის დამატებითი სახელშეკრულებო პირობის ცვლილებები

სს პროკრედიტ ბანკის დამატებითი სახელშეკრულებო პირობები
 

ხელშეკრულების სპეციფიკური პირობები

სპეციფიკური პირობები (GEO)

სპეციფიკური პირობები (RUS)
 

ანაბრის ხელშეკრულება

1. ანაბრის სტანდარტული ხელშეკრულება

1.1 მოთხოვნამდე ანაბრის სტანდარტული პირობები (GEO)

1.2 მოთხოვნამდე ანაბრის სტანდარტული პირობები (RUS)

2.1 ვადიანი ანაბრის სტანდარტული პირობები (GEO)

2.2 ვადიანი ანაბრის სტანდარტული პირობები (RUS)


American Express Business Cards - მომსახურების ძირითადი პირობები

1. American Express Business Cards - მომსახურების ძირითადი პირობები

1.1 American Express Business Cards - მომსახურების ძირითადი პირობები, დანართი #3 (GEO)

1.2 American Express Business Cards - მომსახურების ძირითადი პირობები, დანართი #3 (RUS)

2. Membership Rewards დაგროვების პროგრამის პირობები American Express Business ბარათებისათვის

2.1 Membership Rewards დაგროვების პროგრამის პირობები American Express Business ბარათებისათვის, დანართი #4

 

Express Business ბარათი

1. Express Business ბარათით მომსახურების ძირითადი პირობები

1.1 Express Business ბარათით მომსახურების ძირითადი პირობები


EXPRESS BUSINESS ბარათი მცირე ბიზნესისთვის

1. EXPRESS BUSINESS ბარათი მცირე ბიზნესისთვის - მომსახურების ძირითადი პირობები

1.1 EXPRESS BUSINESS ბარათი მცირე ბიზნესისთვის - მომსახურების ძირითადი პირობები
 

საკრედ​იტო ხელშეკრულება

2. საკრედიტო ხელშეკრულების სტანდარტული პირობები

2.1.1. გენერალური საკრედიტო ხაზის სტანდარტული პირობები (GEO)

2.1.2. გენერალური საკრედიტო ხაზის სტანდარტული პირობები (RUS)

2.2.1. დოკუმენტალური ოპერაციების სტანდარტული პირობები (GEO)

2.2.2. დოკუმენტალური ოპერაციების სტანდარტული პირობები (RUS)

2.3.1. კრედიტის სტანდარტული პირობები - დანართი #1 (GEO)

2.3.2. კრედიტის სტანდარტული პირობები - დანართი #1 (RUS)

2.4.1. საკრედიტო ხაზის სტანდარტული პირობები - დანართი #1 (GEO)

2.4.2. საკრედიტო ხაზის სტანდარტული პირობები - დანართი #1 (RUS)

2.5.1. ოვერდრაფტის სტანდარტული პირობები - დანართი #1 (GEO)

2.5.2. ოვერდრაფტის სტანდარტული პირობები - დანართი #1 (RUS)
 

 

ბიზნესისთვის

ანგარიშის წარმოება სტანდარტული პირობები სახელფასო პროგრამა ბიზნესბარათები ანაბრები სესხები აგროსესხი საბანკო გარანტიები დოკუმენტური ოპერაციები ფაქტორინგი დისტანციური საბანკო პროდუქტები სახაზინო ოპერაციები ლიზინგი საგადამხდელო სისტემა