სწრაფი ნავიგაცია

შეაგროვე მიზნის მისაღწევად

შეგროვებადი ანაბრის საშუალებით:
 

  დასახულ მიზანს ყველაზე მარტივად მიაღწევთ;
  თანხის დამატებას ნებისმიერ დროს ნებისმიერი მოცულობით შეძლებთ;*
  რაც მეტს შეიტანთ, მით მეტს დააგროვებთ;
  ანაბრის თანხას თქვენთვის სასურველ სხვა ვალუტაში დააკონვერტირებთ;
  სესხის აღებისას შეღავათიანი პირობებით ისარგებლებთ.

 

შეგროვებადი ანაბრის პირობები


მინიმალური პირველადი შენატანი – 50 ლარი/აშშ დოლარი/ევრო/გირვანქა სტერლინგი

ანაბრის ვადა – 3-24 თვე

 

წლიური საპროცენტო სარგებელი

ანაბრის ვადა ლარი
დღე თვე 0-1 000 1 000-3 000 3 000-5 000 5 000-10 000 >10 000
90-180 3 7.00% 7.25% 7.50% 7.75% 8.00%
180-270 6 8.00% 8.25% 8.50% 8.75% 9.00%
270-360 9 8.50% 8.75% 9.00% 9.25% 9.50%
360-540 12 9.00% 9.25% 9.50% 9.75% 10.00%
540-720 18 9.25% 9.50% 9.75% 10.00% 10.25%
720-750 24 9.50% 9.75% 10.00% 10.25% 10.50%

 

 

ანაბრის ვადა აშშ დოლარი/გირვანქა სტერლინგი
დღე თვე 0-500 500-1 500 1 500-2 500 2 500-5 000 >5 000
90-180 3 0.25% 0.50% 0.75% 1.00% 1.25%
180-270 6 1.00% 1.25% 1.50% 1.75% 2.00%
270-360 9 1.50% 1.75% 2.20% 2.25% 2.50%
360-540 12 2.00% 2.25% 2.50% 2.75% 3.00%
540-720 18 2.25% 2.50% 2.75% 3.00% 3.25%
720-750 24 2.50% 2.75% 3.00% 3.25% 3.50%

 

ანაბრის ვადა ევრო
დღე თვე 0-500 500-1 500 1 500-2 500 2 500-5 000 >5 000
90-180 3 0.01% 0.01% 0.05% 0.10% 0.25%
180-270 6 0.01% 0.05% 0.10% 0.25% 0.50%
270-360 9 0.10% 0.25% 0.50% 0.75% 1.00%
360-540 12 0.50% 1.75% 1.00% 1.25% 1.50%
540-720 18 0.75% 1.00% 1.25% 1.50% 1.75%
720-750 24 1.00% 1.25% 1.50% 1.75% 2.00%

 *თანხის დამატებისთანავე მოგივათ SMS-ი, რომლის საშუალებითაც მიიღებთ ინფორმაციას როგორც დამატებული, ასევე დაგროვებული თანხის შესახებ.