სწრაფი ნავიგაცია

შეაგროვე მიზნის მისაღწევად

შეგროვებადი ანაბრის საშუალებით:
 

  დასახულ მიზანს ყველაზე მარტივად მიაღწევთ;
  თანხის დამატებას ნებისმიერ დროს ნებისმიერი მოცულობით შეძლებთ;*
  რაც მეტს შეიტანთ, მით მეტს დააგროვებთ;
  ანაბრის თანხას თქვენთვის სასურველ სხვა ვალუტაში დააკონვერტირებთ;
  სესხის აღებისას შეღავათიანი პირობებით ისარგებლებთ.

 

შეგროვებადი ანაბრის პირობები


მინიმალური პირველადი შენატანი – 50 ლარი/აშშ დოლარი/ევრო/გირვანქა სტერლინგი

ანაბრის ვადა – 3-24 თვე

 

წლიური საპროცენტო სარგებელი

ანაბრის ვადა    
დღე თვე განაკვეთი 0-1000     1000-3000        3000-5000        5000-10000       >10 000   
90-179   3 ნომინალური 6.65% 6.90% 7.15% 7.40% 7.65%
ეფექტური 6.82% 7.08% 7.34% 7.61% 7.87%
180-269     6 ნომინალური 7.55% 7.80% 8.05% 8.30% 8.55%
ეფექტური 7.69% 7.95% 8.21% 8.47% 8.74%
270-359   9 ნომინალური 8.00% 8.25% 8.50% 8.75% 9.00%
ეფექტური 8.08% 8.34% 8.59% 8.85% 9.10%
360-539   12 ნომინალური 8.40% 8.65% 8.90% 9.15% 9.40%
ეფექტური 8.40% 8.65% 8.91% 9.16%. 9.41%
540-719   18 ნომინალური 8.80% 9.05% 9.30% 9.55% 9.80%
ეფექტური 8.62% 8.86% 9.10% 9.34% 9.58%
720-750   24 ნომინალური 9.20% 9.45% 9.70% 9.95% 10.20%
ეფექტური 8.82% 9.05% 9.28% 9.51% 9.74%*თანხის დამატებისთანავე მოგივათ SMS-ი, რომლის საშუალებითაც მიიღებთ ინფორმაციას როგორც დამატებული, ასევე დაგროვებული თანხის შესახებ.

 
შენიშვნა: 1. დათვლილია მაქსიმალური ეფექტური პროცენტები;
                 2. ანაბრით სარგებლობას არ ახლავს ფინანსური ხარჯი.
 

ანაბრის ვადა    
დღე თვე განაკვეთი 0-500 500-1500 1500-2500 2500-5000 >5000
90-179 3 ნომინალური 0.25% 0.50% 0.75% 1.00% 1.25%
ეფექტური 0.25% 0.50% 0.75% 1.00% 1.26%
180-269 6 ნომინალური 1.00% 1.25% 1.50% 1.75% 2.00%
ეფექტური 1.00% 1.25% 1.51% 1.76% 2.01%
270-359 9 ნომინალური 1.50% 1.75% 2.00% 2.25% 2.50%
ეფექტური 1.50% 1.75% 2.01% 2.26% 2.51%
360-539 12 ნომინალური 2.00% 2.25% 2.50% 2.75% 3.00%
ეფექტური 2.00% 2.25% 2.50% 2.75% 3.00%
540-719 18 ნომინალური 2.25% 2.50% 2.75% 3.00% 3.25%
ეფექტური 2.24% 2.49% 2.73% 2.98% 3.23%
720-750 24 ნომინალური 2.50% 2.75% 3.00% 3.25% 3.50%
ეფექტური 2.47% 2.71% 2.96% 3.20% 3.44%*თანხის დამატებისთანავე მოგივათ SMS-ი, რომლის საშუალებითაც მიიღებთ ინფორმაციას როგორც დამატებული, ასევე დაგროვებული თანხის შესახებ.

 
შენიშვნა: 1. დათვლილია მაქსიმალური ეფექტური პროცენტები;
                 2. ანაბრით სარგებლობას არ ახლავს ფინანსური ხარჯი.
 

ანაბრის ვადა    
დღე თვე განაკვეთი 0-500 500-1500 1500-2500 2500-5000 >5000
90-179 3 ნომინალური 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
ეფექტური 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
180-269 6 ნომინალური 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
ეფექტური 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
270-359 9 ნომინალური 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
ეფექტური 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
360-539 12 ნომინალური 0.00% 0.00% 0.00% 0.25% 0.50%
ეფექტური 0.00% 0.00% 0.00% 0.25% 0.50%
540-719 18 ნომინალური 0.00% 0.00% 0.25% 0.50% 0.75%
ეფექტური 0.00% 0.00% 0.25% 0.50% 0.75%
720-750 24 ნომინალური 0.00% 0.25% 0.50% 0.75% 1.00%
ეფექტური 0.00% 0.25% 0.50% 0.75% 1.00%*თანხის დამატებისთანავე მოგივათ SMS-ი, რომლის საშუალებითაც მიიღებთ ინფორმაციას როგორც დამატებული, ასევე დაგროვებული თანხის შესახებ.

 
შენიშვნა: 1. დათვლილია მაქსიმალური ეფექტური პროცენტები;
                 2. ანაბრით სარგებლობას არ ახლავს ფინანსური ხარჯი.
 

ანაბრის ვადა    
დღე თვე განაკვეთი 0-500 500-1500 1500-2500 2500-5000 >5000
90-179 3 ნომინალური 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.25%
ეფექტური 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.25%
180-269 6 ნომინალური 0.00% 0.25% 0.50% 0.75% 1.00%
ეფექტური 0.00% 0.25% 0.50% 0.75% 1.00%
270-359 9 ნომინალური 0.50% 0.75% 1.00% 1.25% 1.50%
ეფექტური 0.50% 0.75% 1.00% 1.25% 1.50%
360-539 12 ნომინალური 1.00% 1.25% 1.50% 1.75% 2.00%
ეფექტური 1.00% 1.25% 1.50% 1.75% 2.00%
540-719 18 ნომინალური 1.25% 1.50% 1.75% 2.00% 2.25%
ეფექტური 1.25% 1.49% 1.74% 1.99% 2.24%
720-750 24 ნომინალური 1.50% 1.75% 2.00% 2.25% 2.50%
ეფექტური 1.49% 1.74% 1.98% 2.23% 2.47%*თანხის დამატებისთანავე მოგივათ SMS-ი, რომლის საშუალებითაც მიიღებთ ინფორმაციას როგორც დამატებული, ასევე დაგროვებული თანხის შესახებ.

 
შენიშვნა: 1. დათვლილია მაქსიმალური ეფექტური პროცენტები;
                 2. ანაბრით სარგებლობას არ ახლავს ფინანსური ხარჯი.