სწრაფი ნავიგაცია

უზრუნველყავი ბავშვის მომავალი
 

საბავშვო ანაბრის საშუალებით:
 

  ბავშვის მომავალზე ზრუნვას მინიმუმ 10 ლარიდან დაიწყებთ, ანაბრის ვადის ბოლოს კი
     მნიშვნელოვან დანაზოგს დააგროვებთ; 
  თანხას ნებისმიერ დროს ნებისმიერი მოცულობით დაამატებთ;*
  თქვენს დანაზოგს თქვენთვის სასურველ სხვა ვალუტაში დააკონვერტირებთ; 
  თუ სესხის აღებას გადაწყვეტთ, შეღავათიანი პირობებით ისარგებლებთ.

 

პირობები
 

მინიმალური შენატანი –10 ლარი/უცხოური ვალუტა

ანაბრის ვადა – ბავშვის სრულწლოვანებამდე: მინიმუმ – 2 და მაქსიმუმ – 18 წელი

სარგებლის დარიცხვის პირობა  ყოველწლიური. ყოველწლიურად დარიცხული სარგებელი ემატება ანაბრის ძირითად თანხას


წლიური საპროცენტო სარგებელი
 

პერიოდი განაკვეთი ლარი უცხოური ვალუტა ევრო გირვანქა სტერლინგი
2-დან 18 წლამდე ნომინალური 10.20% 3.50% 1.00% 2.50%
ეფექტური 10.21% 3.50% 1.00% 2.50%

 

შენიშვნა: 1. ეფექტური პროცენტი დათვლილია ანაბრის მაქსიმალურ ვადაზე;
                 2. ანაბრით სარგებლობას არ ახლავს ფინანსური ხარჯი.
 

 

 

................................................................................................................................................... 

*თანხის დამატებისთანავე ბანკი ბავშვის მშობელს (პასუხისმგებელ პირს) გამოუგზავნის SMS-ს, რომელშიც მითითებული იქნება ინფორმაცია როგორც დამატებული, ასევე დაგროვებული თანხის შესახებ.