სწრაფი ნავიგაცია

მართე ანაბარი ბარათით

 


მაქსიმა ანაბრის საშუალებით:
 

  ერთი მხრივ, ანაბარს გახსნით, მეორე მხრივ კი, პლასტიკური ბარათის – Maxima Card-ის –
     მფლობელი გახდებით;
  თანხას ნებისმიერ დროს ნებისმიერი მოცულობით დაამატებთ;
  დაგროვებას ერთდროულად რამდენიმე ვალუტაში შეძლებთ;
  დაგერიცხებათ სარგებელი, რომელიც თანხის ცვლილების შემთხვევაშიც არ შემცირდება;
  Maxima Card-ს მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში ნებისმიერი ბანკის ბანკომატისა და
     სერვისცენტრის მეშვეობით გამოიყენებთ.

 

პირობები
 

მინიმალური პირველადი შენატანი:– 100 ლარი/აშშ დოლარი/ევრო/გირვანქა სტერლინგი
ანაბრის ვადა – შეუზღუდავი
სარგებლის დარიცხვის პირობა – დარიცხვა ხდება ყოველთვიურად, ყოველი დღის ბოლოს ანგარიშზე არსებული ნაშთის შესაბამისად
ბარათის ტიპი – Visa Classic-ის ტიპის სადებეტო ბარათი
ბანკომატის საშუალებით თანხის განაღდების დღიური ლიმიტი – 5 000 ლარი (ეკვ. უცხოურ ვალუტაში)
საქართველოს ბანკის სერვისცენტრებში თანხის განაღდების დღიური ლიმიტი – შეუზღუდავი

 

 

წლიური საპროცენტო სარგებელი
 

ლარი აშშ დოლარი/გირვანქა სტერლინგი ევრო
7.00% 1.25% 0.05%