სწრაფი ნავიგაცია

ისარგებლე თანხის განკარგვის თავისუფლებით

 

მოთხოვნამდე ანაბრის საშუალებით:


  ნებისმიერ დროს და ნებისმიერი მოცულობით დაამატებთ თანხას თქვენს ანაბარზე;
  განთავსებული თანხის განკარგვა-გამოყენებასაც ნებისმიერ დროს შეძლებთ. 


პირობები
 

მინიმალური პირველადი შენატანი –1 000 ლარი/აშშ დოლარი/ევრო/გირვანქა სტერლინგი

ანაბრის ვადა – შეუზღუდავი

სარგებლის დარიცხვის პირობა – დარიცხვა ხდება ყოველდღიურად, ანგარიშზე არსებული ნაშთის შესაბამისად

 

წლიური საპროცენტო სარგებელი
 

ლარი აშშ დოლარი/ევრო/გირვანქა სტერლინგი
2.00% 1.00%

 

გაცნობებთ, რომ სს ,,საქართველოს ბანკში’’ იურიდიული პირების და ინდივიდუალური მეწარმეების მიერ გახსნილ მოთხოვნამდე დეპოზიტებთან დაკავშირებით 2013 წლის 3 ოქტომბრიდან დამატებით იმოქმედებს შემდეგი სტანდარტული პირობა:

მოთხოვნამდე დეპოზიტის ანგარიშზე თანხის შეტანა/ჩარიცხვა, ასევე დეპოზიტის ანგარიშიდან თანხის გატანა/გადარიცხვა დასაშვებია მხოლოდ შესაბამისი დეპოზიტორის სს ,,საქართველოს ბანკში’’ არსებული მიმდინარე ანგარიშების საშუალებით.