სწრაფი ნავიგაცია

ისარგებლე თანხის განკარგვის თავისუფლებით

 

მოთხოვნამდე ანაბრის საშუალებით:


  ნებისმიერ დროს და ნებისმიერი მოცულობით დაამატებთ თანხას თქვენს ანაბარზე;
  განთავსებული თანხის განკარგვა-გამოყენებასაც ნებისმიერ დროს შეძლებთ. 


პირობები
 

მინიმალური პირველადი შენატანი –1 000 ლარი/აშშ დოლარი/გირვანქა სტერლინგი

ანაბრის ვადა – შეუზღუდავი

სარგებლის დარიცხვის პირობა – დარიცხვა ხდება ყოველდღიურად, ანგარიშზე არსებული ნაშთის შესაბამისად

 

წლიური საპროცენტო სარგებელი
 

ლარი აშშ დოლარი/გირვანქა სტერლინგი
3.00% 1.00%

თუ მოთხოვნამდე ანაბრის ანგარიშის გახსნის, თანხის შეტანის და გატანის სერვისცენტრი ერთი და იგივეა, თანხის გატანა უფასოა.

გაცნობებთ, რომ სს ,,საქართველოს ბანკში’’ იურიდიული პირებისა და ინდივიდუალური მეწარმეების მიერ გახსნილ მოთხოვნამდე ანაბრებთან დაკავშირებით 2013 წლის 3 ოქტომბრიდან დამატებით მოქმედებს შემდეგი სტანდარტული პირობა:

მოთხოვნამდე ანაბრის ანგარიშზე თანხის შეტანა/ჩარიცხვა, ასევე ანაბრის ანგარიშიდან თანხის გატანა/გადარიცხვა დასაშვებია მხოლოდ შესაბამისი მეანაბრის სს ,,საქართველოს ბანკში’’ არსებული მიმდინარე ანგარიშების საშუალებით.