სწრაფი ნავიგაცია

ისარგებლე თანხის განკარგვის თავისუფლებით

 

მოთხოვნამდე ანაბრის საშუალებით:


  ნებისმიერ დროს და ნებისმიერი მოცულობით დაამატებთ თანხას თქვენს ანაბარზე;
  განთავსებული თანხის განკარგვა-გამოყენებასაც ნებისმიერ დროს შეძლებთ. 


პირობები
 

მინიმალური პირველადი შენატანი –1 000 ლარი/აშშ დოლარი/გირვანქა სტერლინგი

ანაბრის ვადა – შეუზღუდავი

სარგებლის დარიცხვის პირობა – დარიცხვა ხდება ყოველდღიურად, ანგარიშზე არსებული ნაშთის შესაბამისად

 

წლიური საპროცენტო სარგებელი
 

ლარი აშშ დოლარი/გირვანქა სტერლინგი
5.00% 0.70%