სწრაფი ნავიგაცია

ისარგებლე თანხის განკარგვის თავისუფლებით

 

მოთხოვნამდე ანაბრის საშუალებით:


  ნებისმიერ დროს და ნებისმიერი მოცულობით დაამატებთ თანხას თქვენს ანაბარზე;
  განთავსებული თანხის განკარგვა-გამოყენებასაც ნებისმიერ დროს შეძლებთ. 


პირობები
 

მინიმალური პირველადი შენატანი –1 000 ლარი/აშშ დოლარი/ევრო/გირვანქა სტერლინგი

ანაბრის ვადა – შეუზღუდავი

სარგებლის დარიცხვის პირობა – დარიცხვა ხდება ყოველდღიურად, ანგარიშზე არსებული ნაშთის შესაბამისად

 

წლიური საპროცენტო სარგებელი
 

ლარი აშშ დოლარი/ევრო/გირვანქა სტერლინგი
2.00% 1.00%

თუ მოთხოვნამდე ანაბრის ანგარიშის გახსნის, თანხის შეტანის და თანხის გატანის სერვისცენტრი ერთი და იგივეა, თანხის გატანა უფასოა.

გაცნობებთ, რომ სს ,,საქართველოს ბანკში’’ იურიდიული პირების და ინდივიდუალური მეწარმეების მიერ გახსნილ მოთხოვნამდე დეპოზიტებთან დაკავშირებით 2013 წლის 3 ოქტომბრიდან დამატებით იმოქმედებს შემდეგი სტანდარტული პირობა:

მოთხოვნამდე დეპოზიტის ანგარიშზე თანხის შეტანა/ჩარიცხვა, ასევე დეპოზიტის ანგარიშიდან თანხის გატანა/გადარიცხვა დასაშვებია მხოლოდ შესაბამისი დეპოზიტორის სს ,,საქართველოს ბანკში’’ არსებული მიმდინარე ანგარიშების საშუალებით.