სწრაფი ნავიგაცია

ამუშავე დრო შენს სასარგებლოდ
 

ვადიანი ანაბრის საშუალებით: 
 

  მიიღებთ მაღალ სარგებელს თქვენთვის სასურველ დროს – ანაბრის ვადის დასაწყისში,
     ვადის ბოლოს ან ყოველთვიურად; 
  დღეების სიზუსტით შეარჩევთ ანაბარზე თანხის განთავსების ვადას (90-დან 750 დღემდე);
  ნებისმიერ დროს დააკონვერტირებთ ანაბრის თანხას თქვენთვის სასურველ სხვა ვალუტაში;
  სესხის აღების შემთხვევაში შეღავათიანი პირობებით ისარგებლებთ.

 

პირობები
 

მინიმალური შენატანი – 500 ლარი/უცხოური ვალუტა

ანაბრის ვადა – 3-24 თვე

 

წლიური საპროცენტო სარგებელი
 

ვადიან ანაბარზე შეგიძლიათ სარგებელი მიიღოთ ანაბრის ვადის ბოლოს, ვადის დასაწყისში ან ყოველთვიურად.

 

ანაბრის ვადა ვადის ბოლოს დასაწყისში
დღე თვე ლარი ევრო უცხოური
ვალუტა
ლარი ევრო უცხოური
ვალუტა
90-180 3 8.00%
0.05%
1.25% 6.70%   0.55%
180-270 6 9.00%
0.50%
2.00% 7.70%
0.10%
1.30%
270-360 9 9.50%
1.00%
2.50% 8.20%
0.30%
1.80%
360-450 12 10.00%
1.50%
3.00% 8.25%
0.80%
2.30%
450-540 15 10.10%
1.60%
3.10% 8.30%
0.90%
2.40%
540-630 18 10.25%
1.75%
3.25% 8.35%
1.05%
2.55%
630-720 21 10.35%
1.90%
3.40% 8.40%
1.15%
2.65%
720-750 24 10.50%
2.00%
3.50% 8.45%
1.25%
2.75%

 

ანაბრის ვადა ყოველთვიურად

დღე
 
თვე ლარი ევრო

უცხოური 
ვალუტა

90-180 3 7.50% 0.01% 1.05%
180-270 6 8.50% 0.30% 1.80%
270-360 9 9.00% 0.80% 2.30%
360-450 12 9.50% 1.30% 2.80%
450-540 15 9.50% 1.40% 2.90%
540-630 18 9.55% 1.55% 3.05%
630-720 21 9.60% 1.65% 3.15%
720-750 24 9.65% 1.75% 3.25%