სწრაფი ნავიგაცია

ამუშავე დრო შენს სასარგებლოდ
 

ვადიანი ანაბრის საშუალებით: 
 

  მიიღებთ მაღალ სარგებელს თქვენთვის სასურველ დროს – ანაბრის ვადის დასაწყისში,
     ვადის ბოლოს ან ყოველთვიურად; 
  დღეების სიზუსტით შეარჩევთ ანაბარზე თანხის განთავსების ვადას (90-დან 750 დღემდე);
  ნებისმიერ დროს დააკონვერტირებთ ანაბრის თანხას თქვენთვის სასურველ სხვა ვალუტაში;
  სესხის აღების შემთხვევაში შეღავათიანი პირობებით ისარგებლებთ.

 

პირობები
 

მინიმალური შენატანი – 500 ლარი/უცხოური ვალუტა

ანაბრის ვადა – 3-24 თვე

 

წლიური საპროცენტო სარგებელი
 

ვადიან ანაბარზე შეგიძლიათ სარგებელი მიიღოთ ანაბრის ვადის ბოლოს, ვადის დასაწყისში ან ყოველთვიურად.

 

ანაბრის ვადა სარგებლის ვადის ბოლოს გატანით
დღე თვე განაკვეთი ლარი ევრო უცხოური
ვალუტა
90-179 3 ნომინალური 8.00%
0.05%
1.25%
ეფექტური 8.24% 0.05% 1.26%
180-269 6 ნომინალური 9.00%
0.50%
2.00%
ეფექტური 9.21% 0.50% 2.01%
270-359 9 ნომინალური 9.50%
1.00%
2.50%
ეფექტური 9.62% 1.00% 2.51%
360-449 12 ნომინალური 10.00%
1.50%
3.00%
ეფექტური 11.01% 1.50% 3.00%
450-539 15 ნომინალური 10.10%
1.60%
3.10%
ეფექტური 9.99% 1.60% 3.09%
540-629 18 ნომინალური 10.25%
1.75%
3.25%
ეფექტური 10.01% 1.74% 3.23%
630-719 21 ნომინალური 10.35%
1.90%
3.40%
ეფექტური 9.99% 1.89% 3.36%
720-750 24 ნომინალური 10.50%
2.00%
3.50%
ეფექტური 10.01% 1.98% 3.44%
შენიშვნა: 1. დათვლილია მაქსიმალური ეფექტური პროცენტები;
                 2. სარგებლის ყოველთვიური გატანის შემთხვევაში, ეფექტური პროცენტი გაანგარიშებულია თვეში 30 დღეზე;
                 3. ანაბრით სარგებლობას არ ახლავს ფინანსური ხარჯი

ანაბრის ვადა სარგებლის წინასწარი გატანით
დღე თვე განაკვეთი ლარი ევრო უცხოური
ვალუტა
90-179 3 ნომინალური 6.70%   0.55%
ეფექტური 6.99%   0.55%
180-269 6 ნომინალური 7.70%
0.10%
1.30%
ეფექტური 8.17% 0.10% 1.31%
270-359 9 ნომინალური 8.20%
0.30%
1.80%
ეფექტური 8.83% 0.30% 1.83%
360-449 12 ნომინალური 8.25%
0.80%
2.30%
ეფექტური 8.99% 0.81% 2.35%
450-539 15 ნომინალური 8.30%
0.90%
2.40%
ეფექტური 9.15% 0.91% 92.47%
540-629 18 ნომინალური 8.35%
1.05%
2.55%
ეფექტური 9.32% 1.06% 2.63%
630-719 21 ნომინალური 8.40%
1.15%
2.65%
ეფექტური 9.50% 1.17% 2.75%
720-750 24 ნომინალური 8.45%
1.25%
2.75%
ეფექტური 9.68% 1.27% 2.87%
შენიშვნა: 1. დათვლილია მაქსიმალური ეფექტური პროცენტები;
                 2. სარგებლის ყოველთვიური გატანის შემთხვევაში, ეფექტური პროცენტი გაანგარიშებულია თვეში 30 დღეზე;
                 3. ანაბრით სარგებლობას არ ახლავს ფინანსური ხარჯი

ანაბრის ვადა ყოველთვიური გატანით
დღე თვე განაკვეთი ლარი ევრო უცხოური
ვალუტა
90-179 3 ნომინალური 7.50% 0.01% 1.05%
ეფექტური 6.99% 0.01% 0.55%
180-269 6 ნომინალური 7.70%
0.10%
1.30%
ეფექტური 8.17% 0.10% 1.31%
270-359 9 ნომინალური 8.20%
0.30%
1.80%
ეფექტური 8.83% 0.30% 1.83%
360-449 12 ნომინალური 8.25%
0.80%
2.30%
ეფექტური 8.99% 0.81% 2.35%
450-539 15 ნომინალური 8.30%
0.90%
2.40%
ეფექტური 9.15% 0.91% 2.47%
540-629 18 ნომინალური 8.35%
1.05%
2.55%
ეფექტური 9.32% 1.06% 2.63%
630-719 21 ნომინალური 8.40%
1.15%
2.65%
ეფექტური 9.50% 1.17% 2.75%
720-750 24 ნომინალური 8.45%
1.25%
2.75%
ეფექტური 9.68% 1.27% 2.87%
შენიშვნა: 1. დათვლილია მაქსიმალური ეფექტური პროცენტები;
                 2. სარგებლის ყოველთვიური გატანის შემთხვევაში, ეფექტური პროცენტი გაანგარიშებულია თვეში 30 დღეზე;
                 3. ანაბრით სარგებლობას არ ახლავს ფინანსური ხარჯი