სწრაფი ნავიგაცია

ამუშავე დრო შენს სასარგებლოდ
 

ვადიანი ანაბრის საშუალებით: 
 

  მიიღებთ მაღალ სარგებელს თქვენთვის სასურველ დროს – ანაბრის ვადის დასაწყისში,
     ვადის ბოლოს ან ყოველთვიურად; 
  დღეების სიზუსტით შეარჩევთ ანაბარზე თანხის განთავსების ვადას (90-დან 750 დღემდე);
  ნებისმიერ დროს დააკონვერტირებთ ანაბრის თანხას თქვენთვის სასურველ სხვა ვალუტაში;
  სესხის აღების შემთხვევაში შეღავათიანი პირობებით ისარგებლებთ.

 

პირობები
 

მინიმალური შენატანი – 500 ლარი/უცხოური ვალუტა

ანაბრის ვადა – 3-24 თვე

 

წლიური საპროცენტო სარგებელი
 

ვადიან ანაბარზე შეგიძლიათ სარგებელი მიიღოთ ანაბრის ვადის ბოლოს, ვადის დასაწყისში ან ყოველთვიურად.
 

ანაბრის ვადა სარგებლის ვადის ბოლოს გატანით
დღე თვე განაკვეთი ლარი ევრო უცხოური
ვალუტა
გირვანქა
სტერლინგი
90-179 3 ნომინალური 7.65%
0.00%
1.55% 0.25%
ეფექტური 7.80% 0.00% 1.56% 0.25%
180-269 6 ნომინალური 8.55%
0.00%
2.00% 0.50%
ეფექტური 8.64% 0.00% 2.01% 0.50%
270-359 9 ნომინალური 9.00%
0.00%
2.65% 1.10%
ეფექტური 9.01% 0.00% 2.65% 1.10%
360-449 12 ნომინალური 9.40%
0.25%
3.25% 1.60%
ეფექტური 9.30% 0.25% 3.24% 1.60%
450-539 15 ნომინალური 9.65%
0.30%
3.30% 1.60%
ეფექტური 9.44% 0.30% 3.27% 1.59%
540-629 18 ნომინალური 9.80%
0.40%
3.50% 1.75%
ეფექტური 9.48% 0.40% 3.46% 1.74%
630-719 21 ნომინალური 10.05%
0.60%
3.70% 1.95%
ეფექტური 9.60% 0.60% 3.64% 1.93%
720-750 24 ნომინალური 10.20%
0.65%
3.85% 2.05%
ეფექტური 9.70% 0.65% 3.77% 2.03%
შენიშვნა: 1. დათვლილია მაქსიმალური ეფექტური პროცენტები;
                 2. სარგებლის ყოველთვიური გატანის შემთხვევაში, ეფექტური პროცენტი გაანგარიშებულია თვეში 30 დღეზე;
                 3. ანაბრით სარგებლობას არ ახლავს ფინანსური ხარჯი

ანაბრის ვადა სარგებლის წინასწარი გატანით
დღე თვე განაკვეთი ლარი ევრო უცხოური
ვალუტა

გირვანქა
სტერლინგი

90-179 3 ნომინალური 6.55% 0.00% 1.05% 0.00%
ეფექტური 6.88% 0.00% 1.06% 0.00%
180-269 6 ნომინალური 7.25%
0.00%
1.50% 0.00%
ეფექტური 7.74% 0.00% 1.52% 0.00%
270-359 9 ნომინალური 7.55%
0.00%
2.15% 0.60%
ეფექტური 8.16% 0.00% 2.20% 0.60%
360-449 12 ნომინალური 7.85%
0.00%
2.75% 1.10%
ეფექტური 8.61% 0.00% 2.84% 1.11%
450-539 15 ნომინალური 8.05%
0.00%
2.80% 1.10%
ეფექტური 8.95% 0.00% 2.90% 1.12%
540-629 18 ნომინალური 8.15%
0.00%
3.00% 1.25%
ეფექტური 9.18% 0.00% 3.13% 1.27%
630-719 21 ნომინალური 8.35%
0.10%
3.20% 1.45%
ეფექტური 9.55% 0.10% 3.36% 1.48%
720-750 24 ნომინალური 8.45%
0.15%
3.35% 1.55%
ეფექტური 9.73% 0.15% 3.53% 1.59%
შენიშვნა: 1. დათვლილია მაქსიმალური ეფექტური პროცენტები;
                 2. სარგებლის ყოველთვიური გატანის შემთხვევაში, ეფექტური პროცენტი გაანგარიშებულია თვეში 30 დღეზე;
                 3. ანაბრით სარგებლობას არ ახლავს ფინანსური ხარჯი

ანაბრის ვადა სარგებლის ყოველთვიური გატანით  
დღე თვე განაკვეთი ლარი ევრო უცხოური
ვალუტა
გირვანქა
სტერლინგი
90-179 3 ნომინალური 7.60% 0.00% 1.45% 0.15%
ეფექტური 7.87% 0.00% 1.46% 0.15%
180-269 6 ნომინალური 8.40%
0.00%
1.90% 0.40%
ეფექტური 8.73% 0.00% 1.92% 0.40%
270-359 9 ნომინალური 8.75%
0.00%
2.55% 1.00%
ეფექტური 9.11% 0.00% 2.58% 1.00%
360-449 12 ნომინალური 9.00%
0.15%
3.15% 1.50%
ეფექტური 9.38% 0.15% 3.20% 1.51%
450-539 15 ნომინალური 9.15%
0.20%
3.20% 1.50%
ეფექტური 9.54% 0.20% 3.25% 1.51%
540-629 18 ნომინალური 9.20%
0.30%
3.40% 1.65%
ეფექტური 9.60% 0.30% 3.45% 1.66%
630-719 21 ნომინალური 9.30%
0.50%
3.60% 1.85%
ეფექტური 9.71% 0.50% 3.66% 1.87%
720-750 24 ნომინალური 9.35%
0.50%
3.70% 1.90%
ეფექტური 9.76% 0.50% 3.76% 1.92%
შენიშვნა: 1. დათვლილია მაქსიმალური ეფექტური პროცენტები;
                 2. სარგებლის ყოველთვიური გატანის შემთხვევაში, ეფექტური პროცენტი გაანგარიშებულია თვეში 30 დღეზე;
                 3. ანაბრით სარგებლობას არ ახლავს ფინანსური ხარჯი

განმარტება:

  • ისრაელის შეკელის, ნორვეგიული კრონის, სინგაპურული დოლარის, ჰონკონგური დოლარის, უნგრული ფორინტისა და ჩეხური კრონის შემთხვევაში ვრცელდება გირვანქა სტერლინგის განაკვეთები.

    შვეიცარული ფრანკის, იაპონური იენის, შვედური კრონისა და დანიური კრონის შემთხვევაში ვრცელდება ევროს განაკვეთები.