სწრაფი ნავიგაცია

ყოველთვის მარტივი გადაწყვეტა
 

თუ თქვენ სასწრაფოდ დაგჭირდებათ თანხა, მობრძანდით საქართველოს ბანკში და სალომბარდე სესხის განახლებული, განსაკუთრებული პირობებით ისარგებლეთ! 

 

პირობები
 

სესხის თანხა – 10- 20 000 აშშ დოლარი (ეკვ. ლარში)

არაუზრუნველყოფილი კრედიტის ლიმიტი – 5 -1 000 ლარი;( ეკვივალენტი აშშ დოლარში)

სესხის ვალუტა – ლარი/აშშ დოლარი

სესხის ვადა – 1 და 3 თვე

საპროცენტო განაკვეთი – აშშ დოლარში – თვეში 2%, ლარში – თვეში 3% 

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი – აშშ დოლარში –  თვეში 2.18%-დან, ლარში – თვეში 3.42%-დან;

უზრუნველყოფა – ოქრო, ვერცხლი, ძვირფასი თვლები

1 გრამი ვერცხლის ღირებულება – 0.40 აშშ დოლარი

1 გრამი ოქროს ღირებულება სესხის პერიოდულობისა და სინჯის მიხედვით:

ოქროს სინჯი

სესხის ვადა

1-თვიანი

3-თვიანი

375

13.7

12.52

500

18.9

17.32

585

22.16

20.37

750

28.35

26.14

916

34.76

31.92

958

36.33

33.39

999 37.91 34.86

თანხა მითითებულია აშშ დოლარში.