სწრაფი ნავიგაცია

ინვესტიცია წარმატებულ მომავალში 
 

ისწავლეთ საქართველოში აკრედიტებულ უმაღლეს სასწავლებლებში საქართველოს ბანკის სტუდენტური სესხის დახმარებით, მიიღეთ განათლება და დაგეგმეთ თქვენი მომავალი.*

 

პირობები

 

მსესხებლის ასაკი – 20-70 წელი

მსესხებლის შემოსავლის მოცულობა – მინ. 200 ლარი

სესხის ვალუტა – ლარი/აშშ დოლარი/ევრო

სესხის თანხა – სწავლების საფასურის შესაბამისად

სესხის ვადა – 60 თვემდე

უზრუნველყოფა – უზრუნველყოფის გარეშე, ფიზიკური პირის თავდებობა, უძრავი ქონება

წლიური საპროცენტო განაკვეთი – 9%-დან

წლიური ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი – 14%-დან;

თავდებობით – 21.29%-დან; უზრუნველყოფის გარეშე – 23.72%-დან

 

სტუდენტური სესხის აღებისას საჩუქრად იღებთ:

 

  • უნივერსალურ ანგარიშს;
  • დისტანციურ საბანკო მომსახურებას;
  • სტუდენტურ ბარათს.

 

.............................................................................................................................................................

*სავალდებულო არ არის, რომ მსესხებელი თავად იყოს სტუდენტი.