სწრაფი ნავიგაცია

სს საქართველოს ბანკის და სს პრივატბანკის საერთო განაცხადი (GEO)

სს საქართველოს ბანკის და სს პრივატბანკის საერთო განაცხადი (RUS)

დანართები:

საბანკო მომსახურების პირობების დანართი #1 ანაბარი დეპოზიტი VIP(GEO)

საბანკოს მომსახურების პირობების დანართი #1 ანაბარი დეპოზიტი VIP(RUS)

საბანკო მომსახურების პირობების დანართი #2 ანაბარი პრივატ 24(GEO)

საბანკო მომსახურების პირობების დანართი #2 ანაბარი პრივატ 24(RUS)

საბანკო მომსახურების პირობების დანართი #3 დაგროვების მომსახურება ყულაბა(GEO)

საბანკო მომსახურების პირობების დანართი #3 დაგროვების მომსახურება ყულაბა(RUS)

საბანკო მომსახურების პირობების დანართი #4 ანაბარი ყულაბა(GEO)

საბანკო მომსახურების პირობების დანართი #4 ანაბარი ყულაბა(RUS)

საბანკო მომსახურების პირობების დანართი #7 ანაბარი დეპოზიტი+(GEO)

საბანკო მომსახურების პირობების დანართი #7 ანაბარი დეპოზიტი+(RUS)

საბანკო მომსახურების პირობების დანართი #8 ანაბარი მულტისავალუტო(GEO)

საბანკო მომსახურების პირობების დანართი #8 ანაბარი მულტისავალუტო(RUS)

საბანკო მომსახურების პირობების დანართი #9 ანაბარი სტანდარტი ვადიანი(GEO)

საბანკო მომსახურების პირობების დანართი #9 ანაბარი სტანდარტი ვადიანი(RUS)

საბანკო მომსახურების პირობების დანართი #10 ანაბარი Приват-вклад(GEO)

საბანკო მომსახურების პირობების დანართი #10 ანაბარი Приват-вклад(RUS)

საბანკო მომსახურების პირობების დანართი #11 ანაბარი ყულაბა ბავშვებისთვის(GEO)

საბანკო მომსახურების პირობების დანართი #11 ანაბარი ყულაბა ბავშვებისთვის(RUS)

საბანკო მომსახურების პირობების დანართი #12 ანაბარი სტანდარტი შეგროვებადი გრძელვადიანი 36, 48, 60 თვიან(GEO)

საბანკო მომსახურების პირობების დანართი #12 ანაბარი სტანდარტი შეგროვებადი გრძელვადიანი 36, 48, 60 თვიან(RUS)

საბანკო მომსახურების პირობების დანართი #21 Alta ბარათი(GEO)

საბანკო მომსახურების პირობების დანართი #21 Alta ბარათი(RUS)

საბანკო მომსახურების პირობების დანართი #24 მეზღვაურის ბარათი(GEO)

საბანკო მომსახურების პირობების დანართი #24 მეზღვაურის ბარათი(RUS)   

 

  • ანაბრის ხელშეკრულება

       2. ანაბრის სტანდარტული პირობები

        2.1.1 მოთხოვნამდე ანაბრის სტანდარტული პირობები (GEO)

        2.1.2 მოთხოვნამდე ანაბრის სტანდარტული პირობები (RUS)

        2.2.1 ვადიანი ანაბრის სტანდარტული პირობები (GEO)

        2.2.2 ვადიანი ანაბრის სტანდარტული პირობები (RUS)