სწრაფი ნავიგაცია

გაიცანით mBank  საქართველოს ბანკის მობილბანკი შენი მობილური ცხოვრებისთვის

mBank-ის საშუალებით დისტანციურად შეძლებ ყველა იმ მნიშვნელოვანი საბანკო ოპერაციის შესრულებას, რომლებიც ყოველდღიურად გჭირდება და შენი მობილური ცხოვრებისთვის აუცილებელია.
 

mBank-ში მიიღებ ინფორმაციას:

1. ანგარიშების, ბარათების, საკრედიტო პროდუქტებისა და ანაბრების შესახებ
აპლიკაციაში შესვლისთანავე მიიღებ სრულყოფილ ინფორმაციას ჯამურად ხელმისაწვდომი თანხის, ანგარიშებისა და ბარათების, ანაბრების, სესხების, ფასიანი ქაღალდების შესახებ; 
2. მოახლოებული გადახდების შესახებ
აპლიკაციის მთავარ გვერდზე თავმოყრილია შემახსენებელი ინფორმაცია მოახლოებული გადახდების შესახებ;
2. ლოკაციების შესახებ
იპოვი უახლოეს ბანკომატს, გადახდის აპარატსა და სერვისცენტრს, ნახავთ მათს სტატუსს, სამუშაო საათებსა და ნებისმიერის არჩევის შემთხვევაში აპლიკაცია გიჩვენებს მათთან მისასვლელ უმოკლეს გზას;
3. დაგროვების პროგრამების შესახებ
ურთიერთობის პროგრამა PLUS, Membership Rewards − დაგროვების პროგრამა, Express ბონუსპროგრამა, sCool Card-ის დაგროვების პროგრამა, ელექტრონული ყულაბა;
4. შესრულებული ოპერაციების შესახებ
შეძლებ შეამოწმო ანგარიშების ამონაწერი და ოპერაციების ისტორია;
5. ვალუტის კურსების შესახებ
მარტივად ნახავ შენთვის საინტერესო ვალუტის მიმდინარე კურსსა და მისი ცვლილების დინამიკას;
6. სიახლეების შესახებ
აპლიკაციის განახლების შემდგომ, mBank-ის პირველივე გახსნისას, ვიზუალური შეტყობინების სახით მიიღებ ინფორმაციას განხორციელებული სიახლეების შესახებ;
 
მეტი მოხერხებულობისთვის სასურველი ინფორმაციის მოძიებას აპლიკაციაში ნებისმიერი მოდულიდან „ძიების“ გამოყენებით შეძლებ. მისი საშუალებით მოძებნი ნებისმიერ ფუნქციას, ოპერაციას, პროდუქტსა და მომსახურებას და სწრაფად განახორციელებ ყველა საჭირო ოპერაციას.მარტივად შეასრულებ შემდეგ ოპერაციებს:

1. მობილურის ბალანსის შევსება
mBank-ით მარტივადაა შესაძლებელი მობილურის ბალანსის შევსება და სასურველი პაკეტის შეძენა ნომრის სრულად შეყვანის გარეშე. მეტი მოხერხებულობისთვის აპლიკაცია მომხმარებელს უჩვენებს ტელეფონის კონტაქტებს;
2. გადახდები რეგისტრაციის გარეშე
მარტივად სრულდება კომუნალური და სხვა გადასახდელების დაფარვა. შეგიძლია ყოველგვარი რეგისტრაციის გარეშე, ნებისმიერი ბანკის ბარათით შეავსო მობილურის ბალანსი ან გადაიხადო კომუნალური და სხვა გადასახადები; 
3. გადარიცხვები

აპლიკაციით მარტივად შეძლებ გადარიცხო თანხა საკუთარ ანგარიშებს შორის, ჩაურიცხო თანხა ეროვნულ ვალუტაში სხვა პირს ანგარიშის ან პირადი ნომრით ან განახორციელო საბიუჯეტო გადარიცხვა; ისეთ ანგარიშზე თანხის გადარიცხვისას, რომელზეც უკვე შესრულებული გაქვს გადარიცხვის ოპერაცია, აღარ არის საჭირო ერთჯერადი კოდით დადასტურება;
4. ვალუტის კონვერტაცია
აპლიკაციით შესაძლებელია თანხის კონვერტაცია mBank-ის სპეციალური შეღავათიანი კურსით;
5. საკონტაქტო ინფორმაციის ცვლილება და ერთჯერადი კოდების მიღება ელფოსტით
მარტივად შეგიძლია საკუთარი საკონტაქტო ინფორმაციის ცვლილება და ერთჯერადი კოდების მისაღებ არხად სასურველი ტელეფონის ნომრისა თუ ელფოსტის მითითება;
6. PLUS-ების გადაცვლა
PLUS-ე
ბს გადაცვლი PLUS კატალოგის განსაკუთრებულ საჩუქრებზე, მობილურის, კომუნალურის ან ტრანსპორტის ბალანსზე;
7. Swipe ოპერაციები
ოპერაციებში თითოეულ ტრანზაქციაზე შეგიძლია გა-swipe-ება და სხვადასხვა ქმედების განხორცილება: ქვითრის გაზიარება; კონკრეტული გადახდის/გადარიცხვის დამატება ავტომატურ გადახდებში/გადარიცხვებში; შაბლონად შენახვა; ოპერაციის გამეორება; უკან გადარიცხვა ჩარიცხვის ოპერაციაზე;


გაიაქტიურებ შემდეგ სერვისებსა და პროდუქტებს:

1. SMS სესხი
აპლიკაციის მეშვეობით შესაძლებელია სხვადასხვა ტიპის SMS სესხების აქტივაცია: სამომხმარებლო სესხი, ბიზნეს SMS სესხი, Express სესხი;
2. ანაბარი
სწრაფად და მარტივად გახსნი ანაბარს შენთვის მოსახერხებელი პირობით და დააგროვებ თანხას შენი მიზნისთვის;
3. სადებეტო ბარათი
შეუკვეთავ სადებეტო ბარათს არსებულ ან ახალ ანგარიშზე; 
4. ავტომატური გადახდები და ავტომატური გადარიცხვები

შეგიძლია წინასწარ განსაზღვრული პერიოდულობით გადახდისა და გადარიცხვის ოპერაციის დაგენერირება;
5. SMS და PUSH შეტყობინებების მართვა
თავად შეგიძლია განსაზღვრო ის ოპერაციები, რაზეც გსურს შეტყობინების მიღება: გადახდებზე, გადარიცხვებზე, ჩარიცხვებზე და ა.შ;
6. ელექტრონული ყულაბა
გაიაქტიურებ ელექტრონულ ყულაბას შენთვის სასურველ მოცულობაზე და ოპერაციების შესრულებისას დააგროვებ თანხას ანაბარზე;
5. ბარათის დაცვა
შეგიძლია ბარათის დაცვის სერვისის სასურველი პაკეტის გააქტიურება ბარათის „დეტალებიდან“;
6. 3D უსაფრთხოება
საკუთარ ბარათებზე ჩაირთავ დამატებითი უსაფრთხოების სერვისს და შემდგომში ონლაინგადახდებს დაადასტურებ ერთჯერადი SMS კოდით;

 
ჩამოტვირთეთ mBank-ი უფასოდ App Store-იდან და Google Play Store-იდან
 
დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ ვებგვერდზე: mbank.ge