სწრაფი ნავიგაცია

ყიდვა გაყიდვა
3.0980 2.9740 / ლარი
3.5410 3.3970 £ / ლარი
2.5300 2.4500 $ / ლარი
ვრცლად

* საუკეთესო შემოთავაზებისთვის დაუკავშირდთ პირად ბანკირი

სარგებელი ფასი
4,31 109,92 GEORG 6.875 21
6,23 107,03 GRAIL 7.75 22
5,26 100,58 GEOROG 6.875 17
5,52 104,65 GEOROG 6.75 21
5,92 100,42 BGEOLN 6 23
ცვლილება ფასი
Up +6,00 £ 3,656 BGEO კაპიტალი
ყიდვა გაყიდვა
ოქროს სერტიფიკატი(ლარი / გ.) 3 354,00 2 967,00