სწრაფი ნავიგაცია

ყიდვა გაყიდვა
2.9740 2.8940 / ლარი
3.3470 3.2470 £ / ლარი
2.5310 2.4710 $ / ლარი
ვრცლად

* საუკეთესო შემოთავაზებისთვის დაუკავშირდთ პირად ბანკირი

სარგებელი ფასი
4,31 109,92 GEORG 6.875 21
6,23 107,03 GRAIL 7.75 22
5,26 100,58 GEOROG 6.875 17
5,52 104,65 GEOROG 6.75 21
5,92 100,42 BGEOLN 6 23
ცვლილება ფასი
Up +16,255 £ 3471,00 BGEO კაპიტალი
ყიდვა გაყიდვა
ოქროს სერტიფიკატი(ლარი / გ.) 3 354,00 2 967,00