ბავშვის ასაკი ანაბრის გახსნის მომენტში:

პირველადი შენატანი:  

ყოველთვიური შენატანის მოცულობა: