სწრაფი ნავიგაცია

საქართველოს ბანკში გახსნილი მულტისავალუტო, კორპორატიული მიმდინარე ანგარიში გამოირჩევა უნიკალური თავისებურებით – თქვენ იღებთ ერთი ანგარიშის ნომრით სხვადასხვა ვალუტაში გახსნილ ანგარიშებს და მართავთ მათ როგორც ცალკეულ მიმდინარე ანგარიშს.