სწრაფი ნავიგაცია

საქართველოს ბანკი გთავაზობთ ბიზნესსესხებს გამარტივებული პროცედურებითა და საუკეთესო პირობებით. თუ გაქვთ მოქმედი ბიზნესი, შეგიძლიათ ისარგებლოთ ბიზნესსესხით და:

  • დააფინანსოთ საბრუნავი ან ძირითადი საშუალებები;
  • შეიძინოთ უძრავი ქონება;
  • განახორციელოთ სარემონტო სამუშაოები;
  • დაფაროთ ბიზნესის მიმდინარე ხარჯები;
  • გაისტუმროთ სხვა დავალიანებები ან ვალდებულებები;
  • მოაგვაროთ პირადი სამომხმარებლო მიზნები;

*შესაძლებელია ნებისმიერი ზემოაღნიშნული მიზნების კომბინაციაც.

 

კორპორატიული ბიზნესსესხების ძირითადი სახეობებია:

  • საკრედიტო ხაზი
  • ფიქსირებული სესხი
  • ოვერდრაფტი            

 

 დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით: 2 444 242