სწრაფი ნავიგაცია

საქართველოს ბანკი ქვეყნის საბანკო ბაზარზე ვაჭრობის დაფინანსების თვალსაზრისით უპირობო ლიდერია, ამას განაპირობებს ის ფაქტიც, რომ "საქართველოს ბანკი" მსოფლიოს რამდენიმე უმსხვილეს ფინანსურ ინსტიტუტთან თანამშრომლობს (EBRD, TFP, IFC, GTFP) და ეს თანამშრომლობა ჩვენ გვანიჭებს შესაძლებლობას შემოგთავაზოთ უნიკალური ინდივიდუალური გადაწყვეტები სავაჭრო გარიგების ოპერაციებზე მთელი მსოფლიოს მასშტაბით.

ვაჭრობის ფინანსირების პროდუქტები
 

დოკუმენტური ოპერაციები:

  • დოკუმენტური აკრედიტივები
  • დოკუმენტური ინკასო

საბანკო გარანტიები:

  • ყველა სახის ადგილობრივი და საერთაშორისო საბანკო გარანტია

დაფინანსება:

  • ექსპორტამდე და ექსპორტის შემდგომ დაფინანსება
  • აკრედიტივების დისკონტირება
  • გრძელვადიანი და საშუალოვადიანი იმპორტის დაფინანსება დოკუმენტური ოპერაციებით
  • ფაქტორინგი

 


ჩვენი გამოცდილი და მაღალკვალიფიციური პერსონალი თქვენი ინდივიდუალური მოთხოვნების შესაბამისად შეგირჩევთ კომპლექსურ გადაწყვეტებსა და საუკეთესო პირობებს.