სწრაფი ნავიგაცია

 

ბარათის ტიპი
MasterCard Debit Instant (უკონტაქტო; 45-ლარიანი უკონტაქტო გადახდის ლიმიტით)
ანგარიშის ტიპი
მულტისავალუტო ანგარიში
ანგარიშის ვალუტა ლარი/აშშ დოლარი/ევრო
ბარათის მოქმედების ვადა 4 წელი
ბარათის ღირებულება
უფასო (იმ შემთხვევაში, თუ კლიენტისთვის ეს არის პირველი Express ბარათი); სხვა ნებისმიერ შემთხვევაში − 10 ლარი
მინიმალური ნაშთი არ მოითხოვება