სწრაფი ნავიგაცია

 

ბარათის ტიპი MasterCard Debit / MasterCard Debit Instant 
საბარათე ანგარიშის ტიპი ერთვალუტიანი (ერთანგარიშიანი) ბარათი
ანგარიშის ვალუტა ლარი/აშშ დოლარი/ევრო
საკრედიტო ლიმიტის ვალუტა ლარი
საკრედიტო ლიმიტის მოცულობა მაქს. 1 500 ლარი
საშეღავათო პერიოდი 55 დღე
მსესხებლის ასაკი 20-დან 65 წლამდე
ბარათის მოქმედების ვადა 4 წელი
ბარათის ყოველწლიური საკომისიო არ მოითხოვება
საკომისიო სავაჭრო ობიექტებში გადახდის ოპერაციებზე (მათ შორის, საკრედიტო ლიმიტის ფარგლებში) 0%
წლიური საპროცენტო განაკვეთი სავაჭრო ობიექტებში და განაღდების ოპერაციებით ათვისებულ თანხებზე 33%
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი საკრედიტო ლიმიტის განაღდებისას 44.1%
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი საკრედიტო ლიმიტის სავაჭრო ობიექტებში გახარჯვისას 36.6%