სწრაფი ნავიგაცია

მარტივად და სახლთან ახლოს
 

საქართველოს ბანკი საქართველოში არსებულ ბანკებს შორის ბანკომატების ყველაზე ფართო ქსელით გამოირჩევა. ისარგებლეთ Express სერვისცენტრში განთავსებული ჩვენი ბანკომატებით დღე-ღამის ნებისმიერ დროს, 24 საათის განმავლობაში, და შეასრულებთ სასურველი საბანკო ოპერაცია:

 • თანხის განაღდება;
 • თანხის გადარიცხვა საკუთარ და საქართველოს ბანკის სხვა ანგარიშებზე;
 • ნაშთის შემოწმება;
 • PIN კოდის შეცვლა;
 • SMS სესხის მიღება;
 • გზავნილის განაღდება;
 • გზავნილი „ელვას“ უბარათოდ განაღდება;
 • დაგროვების პროგრამით მიღებული Express ქულების, MR ქულებისა და ელექტრონული ყულაბით შეგროვებული თანხის შემოწმება;
 • ინტერნეტბანკის, მობილბანკის, ტელეფონბანკის პაროლისა და მომხმარებლის სახელის მიღება/აღდგენა;
 • გადახდები:
  კომუნალური, საკომუნიკაციო და სხვა ტიპის გადასახადების დაფარვა;
  მობილურის ბალანსის შევსება;
  საკრედიტო ბარათის მინიმალური გადასახადის გადახდა;
  თანხის გადარიცხვა ერთი ბარათიდან მეორე ბარათზე.