სწრაფი ნავიგაცია

  • კონსოლიდაციის თარიღი
  • დოკუმენტის დასახელება
02.09.2019
ძალადაკარგული
23.07.2019
ძალადაკარგული
20.07.2019
ძალადაკარგული
21.12.2018
ძალადაკარგული
03.12.2018
ძალადაკარგული
09.10.2018
ძალადაკარგული
06.03.2018
ძალადაკარგული
01.06.2017
ძალადაკარგული
25.07.2019
მოქმედი
01.06.2017
ძალადაკარგული
26.06.2019
მოქმედი
01.06.2017
ძალადაკარგული
01.06.2017
ძალადაკარგული
15.04.2019
ძალადაკარგული
25.07.2018
ძალადაკარგული
21.11.2018
ძალადაკარგული
01.06.2017
ძალადაკარგული
01.06.2017
ძალადაკარგული
14.09.2018
მოქმედი
02.03.2019
ძალადაკარგული
01.01.2019
ძალადაკარგული
19.10.2018
ძალადაკარგული
10.10.2018
ძალადაკარგული
26.07.2018
ძალადაკარგული
01.02.2018
ძალადაკარგული
22.06.2019
ძალადაკარგული
01.06.2017
ძალადაკარგული
31.08.2018
ძალადაკარგული
01.06.2017
მოქმედი
01.06.2017
მოქმედი
  • ძალაში შესვლის თარიღი
  • დოკუმენტის დასახელება
  • გამოქვეყნების თარიღი
* ვრცელდება იურიდიულ პირებზე, ინდ. მეწარმეებზე, ნოტარიუსებზე და სხვა ისეთ ორგანიზაციულ წარმონაქმნებზე, რომლებიც არ წარმოადგენენ იურიდიულ პირს.