სწრაფი ნავიგაცია

თუ გაქვთ კითხვები გარემოსდაცვით ან სოციალურ საკითხებთან დაკავშირებით, გთხოვთ, დაუკავშირდეთ:

 
ქეთევან მუმლაძე

სოციალური და გარემოსდაცვითი რისკების კოორდინატორი
ს.ს საქართველოს ბანკი
გაგარინის ქ 29ა
0160 თბილისი, საქართველო
 +995 (32) 2444444 (ext 8038)
ელ.ფოსტა: kmumladze@bog.ge