სწრაფი ნავიგაცია

 

ნილ ჯანინი

სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე

ნილ ჯანინი სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარედ დაინიშნა 2011 წლის 24 ოქტომბერს, 2010 წლიდან კი საქართველოს ბანკის ჰოლდინგის საბჭოსა და ნომინირების კომიტეტის თავმჯდომარეა, ასევე  გახლავთ საქართველოს ბანკის ჰოლდინგის ანაზღაურების კომიტეტის წევრიც. რესტრუქტურიზაციის დასრულების შემდეგ იგი გადადგება ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის თანამდებობიდან, მაგრამ დარჩება ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრად. გარდა ამისა, ნილი გახლავთ საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი. 
ნილ ჯანინი რამდენიმე კომერციული და არაკომერციული ორგანიზაციის გენერალური დირექტორების კონსულტანტია, ასევე აგრძელებს საკონსულტაციო მომსახურების გაწევას  „მაკკინზი და კომპანიისთვის“. 1982 წლიდან 27 წლის განმავლობაში, სანამ 2010 წელს საქართველოს ბანკს შეუერთდებოდა,  ნილ ჯანინი  იყო „მაკკინზი და კომპანიის“ დირექტორი და მოღვაწეობდა კომპანიის პარიზის ოფისში. „მაკკინზი და კომპანიაში“ ის ეწეოდა საცალო ოპერაციებთან, აქტივების მართვასა და კორპორაციულ საბანკო სექტორებთან დაკავშირებულ საქმიანობას და აქტიურად იყო ჩართული ორგანიზაციული პრაქტიკის ყველა ასპექტში, მათ შორის, დიზაინში, ლიდერობაში, მართვაში, საქმიანობის გაუმჯობესებასა და გარდაქმნაში. 2009 წელს, საფრანგეთის დირექტორთა ინსტიტუტის წევრობისას, ნილმა გამოსცა პუბლიკაცია დირექტორთა საბჭოს პასუხისმგებლობის შესახებ კომპანიის სტრატეგიის შექმნასა და განხორციელებაში. „მაკკინზი და კომპანიაში“ მუშაობის დაწყებამდე ნილ ჯანინი მუშაობდა „ჩეიზ მანჰეტენ ბანკში“ (ამჟამად „ჯპ მორგან ჩეიზი“), ნიუ-იორკსა და პარიზში, ასევე „პროქტორ ენდ გემბლში“ ტორონტოში. იგი სხვადასხვა დროს საქმიანობდა ევროპაში, აზიასა და ჩრდილოეთ ამერიკაში. 
ნილ ჯანინი არის დირექტორი კომპანია „ნილ ჯანინ ლიმითედის“, რომლის მეშვეობითაც ეწევა მიმდინარე საკონსულტაციო მომსახურებას. 
ნილი ფლობს ტორონტოს ნიუ-იორკის უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრის ხარისხს და აგრეთვე მონრეალის მაკგილის უნივერსიტეტის საპატიო ხარისხს ეკონომიკისა და ბუღალტერიის სპეციალობით.
 

ჰანა ლოიკანენი

სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე

ჰანა ლოიკანენი საქართველოს ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრად დაინიშნა  2015 წლის აგვისტოში. ქ-ნი ლოიკანენი ასევე არის საქართველოს ბანკის ნომინირების კომიტეტის წევრი და 2016 წლის მარტში დაინიშნა საქართველოს ბანკის აუდიტის კომიტეტის წევრად.  წარსულში ქ-ნი ლოიკანენი იყო საქართველოს ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი 2010 წლიდან 2013 წლამდე.

უნარები და გამოცდილება
 
ქ-ნ ლოიკანენს გააჩნია 20 წელზე მეტი ხნის გამოცდილება რუსეთისა და აღმოსავლეთ ევროპის საფინანსო ინსტიტუტებთან მუშაობაში. ამჟამად ის მუშაობს East Capital Private Equity AB-ის მრჩევლად. მანამდე ის 2010 წლიდან 2012 წლამდე მუშაობდა East Capital-ის, აქტივების მართვის შვედური კომპანიის მთავარ წარმომადგენლად და კერძო კაპიტალის გუნდის ხელმძღვანელად მოსკოვში და ფოკუსირებული იყო საფინანსო ინსტიტუტებზე. East Capital-ში მისვლამდე, ქ-ნი ლოიკანენი იკავებდა ქვეყნის მენეჯერის და აღმასრულებელი დირექტორის თანამდებობას FIM Group-ში რუსეთში, ფინურ საინვესტიციო ბანკში, სადაც ის პასუხისმგებელი იყო FIM Group-ის საბროკერო და კორპორაციული ფინანსების ოპერაციების დაფუძნებაზე და შენარჩუნებაზე რუსეთის მასშტაბით. კიდევ უფრო ადრე მის კარიერაში, ქ-ნი ლოიკანენი მუშაობდა Nordea Finance-ში სხვადასხვა მენეჯერულ თანამდებობებზე პოლონეთში, ბალტიის ქვეყნებში და სკანდინავიაში, ფოკუსირებით ბიზნესის განვითარებაზე, სტრატეგიაზე და ბიზნესის ინტეგრაციაზე; ასევე მუშაობდა SEB-ში მოსკოვში, სადაც ის პასუხისმგებელი იყო SEB-ის სასესხო კაპიტალის ბაზრის ოპერაციების რესტრუქტურიზაციაზე რუსეთში. ისასევე მუშაობდა MeritaNordbanken-ში სანქტ-პეტერბურგში, სადაც კონცენტრირებული იყო ვაჭრობის ფინანსებზე და საკორესპონდენტო ბანკინგზე.
 
საქართველოს ბანკის გარდა, ქ-ნი ლოიკანენი მუშაობს Locko ბანკის არააღმასრულებელ დირექტორად და აუდიტის და რისკის კომიტეტების წევრად- მცირე და საშუალო სექტორზე ფოკუსირებული რუსული ბანკი და Locko Invest-ის, Locko ბანკის საინვესტიციო ბანკინგის შვილობილი კომპანიის არააღმასრულებელ დირექტორად. ის ასევე არის თათარსტანში მდებარე AKI ბანკის არააღმასრულებელი დირექტორი. 2014 წლიდან, ის მუშაობდა T&B Capital-ის საბჭოს არააღმასრულებელ თავმჯდომარედ-   პირადი კაპიტალის მართვის დამოუკიდებელი რეგულირებული კომპანია, განთავსებული ჰელსინკიში.  
 
განათლება
 
ქ-ნი ლოიკანენი ფლობს მაგისტრის ხარისხს ეკონომიკაში და ბიზნესის ადმინისტრირებაში ჰელსინკის ეკონომიკური სკოლიდან, და იყო ჰელსინკის ეკონომიკური სკოლის მეცნიერ-თანამშრომელი ახალი სამხრეთ უელსის უნივერსიტეტში.
 
 

ჯონათან მუირი

დირექტორთა საბჭოს დამოუკიდებელი წევრი

ჯონათან მუირი 2017 წლის ივნისში დაინიშნა BGEO ჯგუფის დირექტორთა საბჭოს დამოუკიდებელ წევრად. 
მანამდე ის, 1 წლის განმავლობაში, BGEO-სთან მრჩეველის რანგში თანამშრომლობდა. 
ბატონი მუირი BGEO-ს თანამდებობაზე დანიშვნისა (Nominations) და აუდიტის კომიტეტების წევრია. ამასთანავე ის 2017 წლის აგვისტოში ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოსაც შეუერთდა. 
 
უნარები და გამოცდილება
 
ჯონათან მუირს აქვს ბუღალტერიასა და ფინანსებში მუშაობის 30-წლიანი სამუშაო გამოცდილება.
ის გახლავთ Letter One Holdings SA-ის აღმასრულებული დორექტორი და Letter One Investment Holdings-ის გენერალური დირექტორი. 
Letter One - ეს არის საერთაშორისო საინვესტიციო ბიზნეს-კომპანია, რომელიც ორი ჯგუფისგან შედგება. თითოეული მათგანი მიზნად ისახავს ინვესტიციების განხორციელებას ჯანდაცვის, ენერგეტიკის, ტელეკომუნიკაციების, ტექნოლოგიებისა და საცალო გაყიდვების სექტორებში. 
ბატონი მუირი 2008-2013 წლებში TNK-BP-ს ფინანსური დირექტორი გახლდათ. ის აღნიშნულ კომპანიაში SIDANCO-დან მოვიდა, სადაც ასევე ფინანსური დირექტორის თანამდებობას იკავებდა. მანამდე ჯონათან მუირი, 1985-2000 წლებში, საერთაშორისო აუდიტორული და საკონსულტაციო კომპანიის - Ernst & Young -  პარტნიორი გახლდათ. 
 
განათლება
 
ჯონათან მუირს უმაღლესი შეფასებით აქვს დამთავრებული დიდი ბრიტანეთის წმინდა ანდრიას სახელობის უნივერსიტეტი (St. Andrews University, UK). ის არის დიდ ბრიტანეთში აღირებული, დიპლომირებული ბუღალტერი/აუდიტორი და ასევე ინგლისისა და უელსის  საბუღალტრო ინსტიტუტის წევრი. 
 

 

 

თამაზ გეორგაძე

დირექტორთა საბჭოს დამოუკიდებელი წევრი

თამაზ გეორგაძე 2013 წლის 13 დეკემბერს დაინიშნა საქართველოს ბანკის ჰოლდინგის დამოუკიდებელ დირექტორად, 2014 წელს კი არჩეულ იქნა აქციონერთა გენერალური კრების მიერ. იგი არის საქართველოს ბანკის ჰოლდინგის რისკებისა და ნომინირების კომიტეტების წევრი. 2013 წლის დეკემბერში დაინიშნა ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრად. არის ასევე ბანკის ახლადშექმნილი რისკების კომიტეტის წევრი.
2013 წელს თამაზმა დააფუძნა კომპანია „სეივინგგლობალი“,  რომელმაც პირველმა წამოიწყო გლობალური სადეპოზიტო შუამავლობა ევროპაში და დღესაც აგრძელებს მუშაობას ამ კომპანიის გენერალური დირექტორის თანამდებობაზე. აღნიშნული კომპანიის დაფუძნებამდე იგი 10 წლის განმავლობაში მუშაობდა „მაკკინზი და კომპანიაში“ ბერლინში, 2009-2013 წლებში კი იყო კომპანიის ერთ-ერთი პარტნიორი. „მაკკინზი და კომპანიაში“ მუშაობის პერიოდში მის მოვალეობაში შედიოდა გერმანიის, შვეიცარიის, რუსეთის, საქართველოსა და ვიეტნამის ბანკებთან ურთიერთობა, აქცენტით სტრატეგიაზე, რისკების იდენტიფიკაციასა და მართვაზე, დეპოზიტურ და საინვესტიციო პროდუქტებზე, ოპერაციებსა და გაყიდვებზე. „მაკკინზი და კომპანიაში“ მუშაობის დაწყებამდე, 1994-1995 წლებში, თამაზ გეორგაძე იყო საქართველოს პრეზიდენტის თანაშემწე საერთაშორისო ურთიერთობათა საკითხებში. „სეივინგგლობალში“ დაკავებული თანამდებობის გარდა, თამაზი არ არის რომელიმე სხვა ორგანიზაციის დირექტორატის წევრი. 
თამაზ გიორგაძეს აქვს 2 სადოქტორო ხარისხი: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის დოქტორის ხარისხი და გისენის იუსტუს ლიბიგის უნივერსიტეტის (გერმანია) დოქტორის ხარისხი. გარდა ამისა, ეუფლებოდა იურისპრუდენციას გისენის იუსტუს ლიბიგის უნივერსიტეტში და წარჩინებით დაასრულა აღნიშნული კურსი. 
 

ალასდაირ (ალ) ბრიჩი

დირექტორთა საბჭოს დამოუკიდებელი წევრი

ალ ბრიჩი 2011 წლის 24 ოქტომბერს დაინიშნა საქართველოს ბანკის ჰოლდინგის დამოუკიდებელ დირექტორად, რის შემდეგაც ყოველწლიურად ხდება მისი ხელახალი არჩევა აქციონერთა გენერალური კრების მიერ. ალი არის საქართველოს ბანკის ჰოლდინგის ანაზღაურების კომიტეტის თავმჯდომარე და ნომინირების კომიტეტის წევრი, ასევე ახლად შექმნილი რისკების კომიტეტის წევრი. გარდა ამისა, 2010 წლიდან ალ  ბრიჩი ანაზღაურების კომიტეტის თავმჯდომარე, ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოსა და ასევე ახლადშექმნილი რისკების კომიტეტის წევრია. 
2013 წელს ალ ბრიჩმა დააარსა „ჯემსტოკ ლიმითედი“ – დიდი ბრიტანეთის ფინანსური ზედამხედველობის ორგანოს (FCA) რეგულაციის ქვეშ მყოფი ფონდების მართვის ორგანიზაცია, რომლის გენერალური დირექტორიც თავად არის. 2010 წელს ალმა  შვეიცარიაში ასევე დააარსა აქტივების მართვის კომპანია „ფურკა ედვაიზორსი“, რომლის გენერალური დირექტორიც იყო „ჯემსტოკის“ დაარსებამდე. „ჯემსტოკ ლიმითედი“, თავის მხრივ, მართავს „ჯემსტოკის ფონდს“, რომელსაც წარსულში ეწოდებოდა „ჯემსტოკის ზრდის ფონდი“ და რომელსაც მართავდა ალ ბრიჩი „ფურკა ედვაიზორსში“ მუშაობის პერიოდში. უფრო ადრე მისი საქმიანობა უკავშირდებოდა საინვესტიციო ბანკებს, ძირითადად, რუსეთში. 2003 წლის იანვარში ალმა მუშაობა დაიწყო კომპანია „ბრუნსვიკ UBS”-ში (შემდგომში – „UBS რუსეთი“) მთავარ ეკონომისტად, მოგვიანებით კი დაინიშნა კვლევითი მიმართულების უფროსად, ასევე მმართველ დირექტორად და 2007 წლის ოქტომბრამდე ასრულებდა ამ მოვალეობებს. 1998-დან 2002 წლამდე პერიოდში ალი ეკონომისტად მუშაობდა „გოლდმან საქსის“ მოსკოვის წარმომადგენლობაში, რუსეთისა და ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნების განხრით. ალ ბრიჩი არის ასევე თანადამაარსებელი ინტერნეტრესურსისა “The Browser.com”, რომელიც 2008 წლიდან არსებობს და თავს უყრის მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით გამოქვეყნებულ სტატიებს. ამჟამად ალი შემდეგი კერძო კომპანიების დირექტორია: „ჯემსტოკი“, „ჯემსტოკის ფონდი“, The Browser და „ფურკა ჰოლდინგზი“, იგი აგრეთვე  „ისთ კაპიტალის“ მრჩეველიცაა. 
ალ ბრიჩი ფლობს ლონდონის ეკონომიკის სკოლის ეკონომიკის მაგისტრის ხარისხსა და ედინბურგის უნივერსიტეტის მათემატიკისა და ფილოსოფიის ბაკალავრის ხარისხს. 
 

სესილ ქუილენი

სამეთვალყურეო საბჭოს დამოუკიდებელი წევრი

სესილ ქუილენი სამეთვალყურეო საბჭოს დამოუკიდებელ წევრად 2018 წლის ივნისში იქნა არჩეული. ამასთან, იგი არის საქართველოს ბანკის აუდიტისა და ანაზღაურების კომიტეტების  წევრი.

უნარები და გამოცდილება
სესილ ქუილენი  იურისტია და საერთაშორისო იურიდიული კომპანიის Linklaters LLP-ის ლონდონის ოფისის ამერიკელი პარტნიორია. იგი კომპანიის ფასიანი ქაღალდების მიმართულებას ხელმძღვანელობს. მას ფასიანი ქალდების და საფინანსო სფეროში მუშაობის ფართო სპექტრის გამოცდილება აქვს.  ბატონმა სესილმა თავისი კარიერის განმავლობაში განსაკუთრებული ყურადღება დსთ-ს, ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში განხორციელებულ ტრანზაქციებზე მუშაობას დაუთმო.

ბატონი ქუილენი ადვოკატთა საერთაშორისო ასოციაციის ფასიანი ქაღალდების სამართლის კომიტეტის ოფიცერია, მის ანდერრაიტინგისა და დისტრიბუციის ქვეკომიტეტს ხელმძღვანელობს, ასევე გახლავთ პრაქტიკული სამართლის ინსტიტუტის ევროპის ფასიანი ქაღალდების რეგულირების მრჩეველთა კომიტეტის წევრი.1996 წელს ქუილენი Linklaters-ის პარტნიორი გახდა და 2000 წლამდე, ლონდონში გადასვლამდე, კომპანიის ნიუ-იორკის ოფისში მუშაობდა. იგი ვირჯინიის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის ფონდის რწმუნებულია. ბატონი ქუილენი ნიუ-იორკსა და კოლუმბიის ოლქში ლიცენზირებული იურისტია და  ფლობს უცხოელი ადვოკატის ლიცენზიას ინგლისსა და უელსში.

განათლება
ქუილენი ჰარვარდის უნივერსიტეტის ბაკალავრის ხარისხის მფლობელი და ვირჯინიის უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის კურსდამთავრებულია.

 

ანდრეას ვოლფი

დირექტორთა საბჭოს დამოუკიდებელი წევრი

ანდრეას ვოლფი Bank of Georgia Group PLC დირექტორთა საბჭოს დამოუკიდებელ წევრად დაინიშნა 2018 წლის 1 ოქტომბერს. საქართველოს ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრად კი დაინიშნა 2018 წლის 6 დეკემბერს ანდრეას ვოლფი გახლავთ აუდიტისა და კორპორატიული მართვის, ნომინირების და სპეციალური კომიტეტის წევრი.
 
ანდრეას ვოლფს აქვს ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის, ასევე აზიის ფინანსურ ინსტიტუტებთან მუშაობის 12 წელზე მეტი გამოცდილება. ამჟამად ანდრეას ვოლფი ხელმძღვანელობს გერმანიაში MHB-Bank AG-ის სტრატეგიისა და ბიზნესის განვითარების მიმართულებას. ასევე, ის არის Raisin- ის მრჩეველი ევროპის დეპოზიტის საბროკერო ბაზარზე. ანდრეას ვოლფი წლების განმავლობაში მუშაობდა McKinsey & Company-ში, ფრანკფურტში. ის იყო კომპანიის პარტნიორი 2014-2018 წლებში. ის McKinsey- ში მუშაობდა გერმანიის, ავსტრიის, ნიდერლანდების, ხორვატიის, საქართველოს, ინდოეთისა და ჩინეთის საბანკო და სადაზღვევო კომპანიებთან. მისი საქმიანობის სფეროს წარმოადგენდა დიჯიტალიზაცია და მისი საფრთხეები; სტრატეგიისა და რისკის მართვა, საოპერაციო მენეჯმენტი და გაყიდვები. ანდრეას ვოლფი 4 წლის განმავლობაში იენის უნივერსიტეტში კითხულობდა ლექციებს სტატისტიკაში.
 
ანდრეას ვოლფს მინიჭებული  აქვს  დოქტორის ხარისხი სტატისტიკასა და კვლევის მეთოდოლოგიაში იენის ფრიდრიხ შილერის უნივერსიტეტში. მან ასევე შეისწავლა ფსიქოლოგია ტუბენსენის წმინდა ანდრიუსისა და იენის უნივერსიტეტებში.
 
 

ვერონიკა მაკქეროლი

დირექტორთა საბჭოს დამოუკიდებელი წევრი

ვერონიკა მაკქეროლი Bank of Georgia Group PLC დირექტორთა საბჭოს დამოუკიდებელ წევრად დაინიშნა 2018 წლის 1 ოქტომბერს. საქართველოს ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოში ვერონიკა მაკქეროლი დაინიშნა 2018 წლის 11 თებერვალს. ის არის რისკის, ნომინირების და სპეციალური კომიტეტის წევრი.
 
ვერონიკა მაკქეროლს აქვს 30 წლიანი გამოცდილება ფინანსურ სფეროში კორპორაციული და საინვესტიციო, ასევე რისკების  მიმართულებით. იგი ამჟამად მობილური ფინანსების აღმასრულებელი კომიტეტის წევრია, სადაც ის ხელმძღვანელობს ციფრულ საბანკო სივრცეში სტრატეგიისა და ინოვაციის მიმართულებას ევროპის მასშტაბით.
ის გახლდათ Crédit Agricole CIB აღმასრულებელი დირექტორი, სადაც ხელმძღვანელობდა სტრატეგიისა და ბიზნეს ტრანსფორმაციის მიმართულებას. 
ვერონიკა მაკქეროლი 19 წლის განმავლობაში კონსალტინგურ კომპანიებში მუშაობდა, სადაც მსხვილ საბანკო კლიენტებს ფინანსური საკითხების მოგვარებაში ეხმარებოდა. ის 2013-2016 წლებში იყო  McKinsey & Company-ის პარტნიორი. ასევე, მუშაობდა Oliver Wyman-ში (2004-2013) და Andersen/Ernst & Young-ში (1996-2003). ვერონიკა მაკქეროლმა კარიერა დაიწყო 1986 წელს, Banque Indosuez-ის კაპიტალის ბაზარზე  მოღვაწეობით. ის ეწევა პედაგოგიურ საქმიანობას და პარიზის დოფინის უნივერსიტეტში კითხულობს ლექციებს ფინანსებში. 
 
ვერონიკა მაკქეროლმა 1985 წელს დაამთავრა ეკონომიკური მეცნიერებისა და კომერციის სამაგისტრო სკოლა (ESSEC)