სწრაფი ნავიგაცია

განაცხადის/რეზიუმეს გამოგზავნა და შერჩევა

განაცხადის წარმოდგენამდე გთხოვთ დარწმუნდეთ, რომ ყურადღებით მიმოიხილეთ ბანკის საქმიანობა და მოიძიეთ საჭირო  ინფორმაცია კომპანიის შესახებ, ასევე დეტალურად გაეცანით ჩვენს მიერ შემოთავაზებულ სამუშაოს კატეგორიებსა და სწავლებისა და განვითარების პროგრამებს, რაც დაგეხმარებათ შეაფასოთ თქვენი კარიერის სამომავლო მიზნები, განვითარების საშუალებები და სწორად განსაზღვროთ თქვენი უნარების, გამოცდილებისა და ინტერესების შესაბამისობა საქართველოს ბანკის მიერ შემოთავაზებულ დასაქმების  შესაძლებლობებთან.