სწრაფი ნავიგაცია
საქართველოს ბანკის ჯგუფი წარმოადგენს დამქირავებელს, რომლის პერსონალის მართვის პროცესები ეფუძნება ადგილობრივი შრომის კოდექსის მოთხოვნებს. ჩვენი კომპანია უზრუნველყოფს თანაბარ სამუშაო შესაძლებლობებს ყველა კვალიფიციური თანამშრომლისთვის და დაქირავების კანდიდატისთვის.