სწრაფი ნავიგაცია

პროდუქტების და მომსახურების ტრენინგი თანამშრომელს აცნობს იმ საბანკო მომსახურებას, რომელსაც საქართველოს ბანკი უწევს თავის კლიენტებს. ეს ტრენინგები  ახალი თანამშრომლის შესავალი ტრენინგ–პროგრამის აუცილებელი ნაწილია, ხოლო არსებული თანამშრომლების შემთხვევაში – უზრუნველყოფს მათ თანადროულ ცოდნას ჩვენი კლიენტებისთვის შეთავაზებული პროდუქტების და მომსახურების შესახებ.