სწრაფი ნავიგაცია

ვაკანსიები და განაცხადის წარმოდგენა


საქართველოს ბანკის ჯგუფი წარმოადგენს დამქირავებელს, რომლის პერსონალის მართვის პროცესები ეფუძნება ადგილობრივი შრომის კოდექსის მოთხოვნებს. ჩვენი კომპანია უზრუნველყოფს თანაბარ სამუშაო შესაძლებლობებს ყველა კვალიფიციური თანამშრომლისთვის და დაქირავების კანდიდატისთვის.