სწრაფი ნავიგაცია

შესავალი პაკეტი 

უზრუნველყოფს ახალი თანამშრომლის სწრაფ და იოლ ადაპტაციას კომპანიაში. მისი საშუალებით თანამშრომელი ეცნობა კომპანიის  ღირებულებებს, კორპორატიულ კულტურას, ორგანიზაციულ სტრუქტურას, საბაზისო ბიზნეს პროცესებსა და სამსახურებრივ პროცედურებს – ყველა იმ სასარგებლო და აუცილებელ ინფორმაციას, რომელიც უზრუნველყოფს მის წარმატებულ ინტეგრაციას საქართველოს ბანკის გუნდში.