სწრაფი ნავიგაცია

ISIN კოდი დასახელება განაკვეთი განახლების თარიღი
    ყიდვა გაყიდვა  
GETD19905361 GEORTB 0 09/05/19 6,8100 6,0100 19.08.2019 10:00
GETD19912110 GEORTB 0 09/12/19 6,8200 6,0200 19.08.2019 10:00
GETD19A03408 GEORTB 0 10/03/19 6,8300 6,0300 19.08.2019 10:00
GETD19A10155 GEORTB 0 10/10/19 6,8300 6,0300 19.08.2019 10:00
GETD19B07456 GEORTB 0 11/07/19 6,8500 6,0500 19.08.2019 10:00
GETD19B14205 GEORTB 0 11/14/19 6,8600 6,0600 19.08.2019 10:00
GETD19C05490 GEORTB 0 12/05/19 6,8700 6,0700 19.08.2019 10:00
GETD19C12249 GEORTB 0 12/12/19 6,8700 6,0700 19.08.2019 10:00
GETD20109011 GEORTB 0 01/09/20 6,8900 6,0900 19.08.2019 10:00
GETD20109284 GEORTB 0 01/09/20 6,8900 6,0900 19.08.2019 10:00
GETD20206064 GEORTB 0 02/06/20 6,9000 6,1000 19.08.2019 10:00
GETD20213334 GEORTB 0 02/13/20 6,9100 6,1100 19.08.2019 10:00
GETD20305106 GEORTB 0 03/05/20 6,9200 6,1200 19.08.2019 10:00
GETD20402143 GEORTB 0 04/02/20 6,9300 6,1300 19.08.2019 10:00
GETD20507198 GEORTB 0 05/07/20 6,9500 6,1500 19.08.2019 10:00
GETD20604235 GEORTB 0 06/04/20 6,9600 6,1600 19.08.2019 10:00
GETD20702278 GEORTB 0 07/02/20 6,9800 6,1800 19.08.2019 10:00
GETD20806327 GEORTB 0 08/06/20 6,9900 6,1900 19.08.2019 10:00
ISIN კოდი დასახელება განაკვეთი განახლების თარიღი
    ყიდვა გაყიდვა  
GETC20111034 GEOGB 7 5/8 01/11/20 6,8900 6,0900 19.08.2019 10:00
GETC20129044 GEOGB 9.054 01/29/20 6,9000 6,1000 19.08.2019 10:00
GETC20416144 GEOGB 10 1/4 04/16/20 6,9400 6,1400 19.08.2019 10:00
GETC20712294 GEOGB 7 1/2 07/12/20 6,9800 6,1800 19.08.2019 10:00
GETC20716253 GEOGB 14 3/8 07/16/20 6,9800 6,1800 19.08.2019 10:00
GETC21117030 GEOGB 7 1/4 01/17/21 7,0500 6,2500 19.08.2019 10:00
GETC21428148 GEOGB 11 3/4 04/28/21 7,0900 6,2900 19.08.2019 10:00
GETC21711295 GEOGB 6 3/4 07/11/21 7,1200 6,3200 19.08.2019 10:00
GETC21A20350 GEOGB 7 5/8 10/20/21 7,1500 6,3500 19.08.2019 10:00
GETC22309073 GEOGB 12.3 03/09/22 7,2100 6,4100 19.08.2019 10:00
GETC22330145 GEOGB 9 1/8 03/30/22 7,2200 6,4200 19.08.2019 10:00
GETC22802242 GEOGB 10.8 08/02/22 7,2600 6,4600 19.08.2019 10:00
GETC22831381 GEOGB 8 08/31/22 7,2700 6,4700 19.08.2019 10:00
GETC23125056 GEOGB 8 1/8 01/25/23 7,3200 6,5000 19.08.2019 10:00
GETC23221046 GEOGB 10.4 02/21/23 7,3300 6,5000 19.08.2019 10:00
GETC23927394 GEOGB 7 3/8 09/27/23 7,4000 6,5400 19.08.2019 10:00
GETC24206053 GEOGB 11.6 02/06/24 7,4400 6,5700 19.08.2019 10:00
GETC24530221 GEOGB 7 05/30/24 7,4800 6,5900 19.08.2019 10:00
GETC25205054 GEOGB 10 1/2 02/05/25 7,6200 6,7100 19.08.2019 10:00
GETC27817377 GEOGB 9 3/8 08/17/27 8,2800 7,3200 19.08.2019 10:00
GETC28118049 GEOGB 9 3/8 01/18/28 8,3900 7,4200 19.08.2019 10:00
ISIN კოდი დასახელება განაკვეთი განახლების თარიღი
    ყიდვა გაყიდვა  
XS0617134092 GEORG 6 7/8 USD 04/12/21 3,8695 2,4193 19.08.2019 10:00
XS0800346362 GRAIL 7 3/4 USD 07/11/22 4,7926 3,4862 19.08.2019 10:00
XS0974642273 ARMEN 6 USD 09/30/20 4,3670 2,7184 19.08.2019 10:00
XS1044540547 AZERBJ 4 3/4 USD 03/18/24 3,7931 2,6519 19.08.2019 10:00
XS1319820384 GEOROG 6 3/4 USD 04/26/21 4,4256 3,4494 19.08.2019 10:00
XS1405775880 GEBGG 6 USD 07/26/23 6,1606 4,8364 19.08.2019 10:00
XS1778929478 GEOCAP 6 1/8 USD 03/09/24 8,1003 6,8203 19.08.2019 10:00
XS1816296062 ENGPRO 4 1/2 EUR 05/04/24 5,5703 4,2783 19.08.2019 10:00
ISIN კოდი დასახელება განაკვეთი განახლების თარიღი
    ყიდვა გაყიდვა  
GE2700603436 M2REAL 7 1/2 USD 10/07/19 8,0000 6,0000 19.08.2019 10:00
GE2700603451 GEWRPW Float GEL 12/06/21 550,0000 350,0000 19.08.2019 10:00
GE2700603535 GELEAS 7 USD 08/29/20 8,0000 6,0000 19.08.2019 10:00
GE2700603592 MCFNOR Float GEL 12/28/19 100,0000 -100,0000 19.08.2019 10:00
GE2700603675 NIKORA Float GEL 08/06/21 500,0000 300,0000 19.08.2019 10:00
GE2790603502 EVEXMD Float GEL 07/14/22 450,0000 250,0000 19.08.2019 10:00
GE8790603384 EBRD Float GEL 06/11/21 20,0000 -20,0000 19.08.2019 10:00
GE8790603418 BSTDBK Float GEL 07/29/21 20,0000 -20,0000 19.08.2019 10:00
GE8790603483 IFC 7.99 GEL 06/01/20 6,9600 6,1600 19.08.2019 10:00
GE8790603582 EBRD Float GEL 12/21/22 20,0000 -20,0000 19.08.2019 10:00
GE8790603616 BSTDBK Float GEL 03/29/21 20,0000 -20,0000 19.08.2019 10:00
GE8790603624 BSTDBK Float GEL 06/27/23 20,0000 -20,0000 19.08.2019 10:00
XS1570306552 GEBGG 0 1/2 EUR 03/02/20 -3,2720 -6,2720 19.08.2019 10:00
XS1570392883 GEBGG 1 USD 03/02/20 -40,3220 -55,7170 19.08.2019 10:00
XS1577958488 GEBGG 11 GEL 06/01/20 11,3000 10,0000 19.08.2019 10:00

 

სახელმწიფო სახაზინო ვალდებულებები და სახელმწიფო სახაზინო ობლიგაციები დენომინირებულია ლარში.
ყიდვის და გაყიდვის ველებში მოცემულია ფასიანი ქაღალდის დაფარვამდე შემოსავლიანობის წლიური საპროცენტო განაკვეთი.
შეთავაზება ძალაშია 1 მილიონი ლარის მოცულობის გარიგებისთვის.

იხილეთ დამატებითი ინფორმაცია

იხილეთ საკონტაქტო ინფორმაცია