სწრაფი ნავიგაცია

ISIN კოდი დასახელება განაკვეთი განახლების თარიღი
    ყიდვა გაყიდვა  
GETD19103017 GEORTB 0 01/03/19 7,5100 6,6100 14.12.2018 10:01
GETD19110285 GEORTB 0 01/10/19 7,5200 6,6200 14.12.2018 10:01
GETD19207065 GEORTB 0 02/07/19 7,5400 6,6400 14.12.2018 10:01
GETD19207339 GEORTB 0 02/07/19 7,5400 6,6400 14.12.2018 10:01
GETD19307105 GEORTB 0 03/07/19 7,5600 6,6600 14.12.2018 10:01
GETD19314374 GEORTB 0 03/14/19 7,5600 6,6600 14.12.2018 10:01
GETD19404142 GEORTB 0 04/04/19 7,5600 6,6600 14.12.2018 10:01
GETD19411410 GEORTB 0 04/11/19 7,5700 6,6700 14.12.2018 10:01
GETD19502192 GEORTB 0 05/02/19 7,5700 6,6700 14.12.2018 10:01
GETD19606233 GEORTB 0 06/06/19 7,5800 6,6800 14.12.2018 10:01
GETD19704277 GEORTB 0 07/04/19 7,5800 6,6800 14.12.2018 10:01
GETD19801321 GEORTB 0 08/01/19 7,5900 6,6900 14.12.2018 10:01
GETD19905361 GEORTB 0 09/05/19 7,6000 6,7000 14.12.2018 10:01
GETD19A03408 GEORTB 0 10/03/19 7,6100 6,7100 14.12.2018 10:01
ISIN კოდი დასახელება განაკვეთი განახლების თარიღი
    ყიდვა გაყიდვა  
GETC19112035 GEOGB 8.125 01/12/19 7,5200 6,6200 14.12.2018 10:01
GETC19130045 GEOGB 9.5 01/30/19 7,5300 6,6300 14.12.2018 10:00
GETC19306082 GEOGB 10.073 03/06/19 7,5500 6,6500 14.12.2018 10:00
GETC19413177 GEOGB 8.0 04/13/19 7,5700 6,6700 14.12.2018 10:01
GETC19713311 GEOGB 7.625 07/13/19 7,5900 6,6900 14.12.2018 10:01
GETC19717239 GEOGB 9.514 07/17/19 7,5900 6,6900 14.12.2018 10:00
GETC20111034 GEOGB 7.625 01/11/20 7,6600 6,7500 14.12.2018 10:01
GETC20129044 GEOGB 9.054 01/29/20 7,6600 6,7600 14.12.2018 10:00
GETC20416144 GEOGB 10.25 04/16/20 7,6800 6,7700 14.12.2018 10:01
GETC20712294 GEOGB 7.50 07/12/20 7,7100 6,7800 14.12.2018 10:01
GETC20716253 GEOGB 14.375 07/16/20 7,7100 6,7800 14.12.2018 10:01
GETC21428148 GEOGB 11.75 04/28/21 7,8100 6,8000 14.12.2018 10:01
GETC21A20350 GEOGB 7.625 10/20/21 7,8800 6,8000 14.12.2018 10:01
GETC22309073 GEOGB 12.3 03/09/22 7,9400 6,8100 14.12.2018 10:00
GETC22330145 GEOGB 9.125 03/30/22 7,9500 6,8100 14.12.2018 10:01
GETC22802242 GEOGB 10.8 08/02/22 8,0100 6,8300 14.12.2018 10:00
GETC22831381 GEOGB 8.0 08/31/22 8,0300 6,8400 14.12.2018 10:01
GETC23125056 GEOGB 8.125 01/25/23 8,1000 6,8600 14.12.2018 10:01
GETC23221046 GEOGB 10.4 02/21/23 8,1100 6,8600 14.12.2018 10:00
GETC23927394 GEOGB 7.375 09/27/23 8,2100 6,8900 14.12.2018 10:01
GETC24206053 GEOGB 11.6 02/06/24 8,2900 6,9300 14.12.2018 10:00
GETC25205054 GEOGB 10.5 02/05/25 8,5800 7,1500 14.12.2018 10:00
GETC27817377 GEOGB 9.375 08/17/27 9,3200 7,7100 14.12.2018 10:01
GETC28118049 GEOGB 9.375 01/18/28 9,4400 7,8000 14.12.2018 10:01
ISIN კოდი დასახელება განაკვეთი განახლების თარიღი
    ყიდვა გაყიდვა  
XS0617134092 GEORG 6 7/8 USD 04/12/21 5,0770 3,6910 14.12.2018 10:01
XS0800346362 GRAIL 7 3/4 USD 07/11/22 7,1180 5,8170 14.12.2018 10:01
XS0974642273 ARMEN 6 USD 09/30/20 6,0500 4,5200 14.12.2018 10:01
XS1044540547 AZERBJ 4 3/4 USD 03/18/24 5,1460 3,9890 14.12.2018 10:01
XS1319820384 GEOROG 6 3/4 USD 04/26/21 6,9030 6,2080 14.12.2018 10:01
XS1405775880 GEBGG 6 USD 07/26/23 7,1530 5,9400 14.12.2018 10:01
XS1778929478 GEOCAP 6 1/8 USD 03/09/24 8,8060 7,5490 14.12.2018 10:01
ISIN კოდი დასახელება განაკვეთი განახლების თარიღი
    ყიდვა გაყიდვა  
GE2700603436 M2REAL 7 1/2 USD 10/07/19 8,0000 6,0000 14.12.2018 10:01
GE2700603451 GEWRPW 0 GEL 12/06/21 550,0000 350,0000 14.12.2018 10:01
GE2700603535 GELEAS 7 USD 08/29/20 8,0000 6,0000 14.12.2018 10:01
GE8790603384 EBRD 0 GEL 06/11/21 20,0000 -20,0000 14.12.2018 10:01
GE8790603392 ASIA 0 GEL 07/06/19 20,0000 -20,0000 14.12.2018 10:01
XS1470575637 GEBGG 5 1/2 USD 08/19/19 4,7500 2,7500 14.12.2018 10:01
XS1471642899 GEBGG 5 1/2 ILS 08/19/19 2,2000 0,2000 14.12.2018 10:01
XS1570306552 GEBGG 0 1/2 EUR 03/02/20 2,5000 0,5000 14.12.2018 10:01
XS1570392883 GEBGG 1 USD 03/02/20 -4,2550 -6,2550 14.12.2018 10:01
XS1577958488 GEBGG 11 GEL 06/01/20 11,3000 10,0000 14.12.2018 10:01

 

სახელმწიფო სახაზინო ვალდებულებები და სახელმწიფო სახაზინო ობლიგაციები დენომინირებულია ლარში.
ყიდვის და გაყიდვის ველებში მოცემულია ფასიანი ქაღალდის დაფარვამდე შემოსავლიანობის წლიური საპროცენტო განაკვეთი.
შეთავაზება ძალაშია 1 მილიონი ლარის მოცულობის გარიგებისთვის.

იხილეთ დამატებითი ინფორმაცია

იხილეთ საკონტაქტო ინფორმაცია