სწრაფი ნავიგაცია

ISIN კოდი დასახელება განაკვეთი განახლების თარიღი
    ყიდვა გაყიდვა  
GETD19704277 GEORTB 0 07/04/19 6,8100 6,0100 20.06.2019 15:04
GETD19718020 GEORTB 0 07/18/19 6,8200 6,0200 20.06.2019 15:05
GETD19801321 GEORTB 0 08/01/19 6,8300 6,0300 20.06.2019 15:04
GETD19815073 GEORTB 0 08/15/19 6,8400 6,0400 20.06.2019 15:05
GETD19905361 GEORTB 0 09/05/19 6,8500 6,0500 20.06.2019 15:04
GETD19912110 GEORTB 0 09/12/19 6,8600 6,0600 20.06.2019 15:05
GETD19A03408 GEORTB 0 10/03/19 6,8700 6,0700 20.06.2019 15:04
GETD19B07456 GEORTB 0 11/07/19 6,8900 6,0900 20.06.2019 15:04
GETD19C05490 GEORTB 0 12/05/19 6,9000 6,1000 20.06.2019 15:04
GETD20109011 GEORTB 0 01/09/20 6,9200 6,1200 20.06.2019 15:04
GETD20206064 GEORTB 0 02/06/20 6,9300 6,1300 20.06.2019 15:05
GETD20305106 GEORTB 0 03/05/20 6,9400 6,1400 20.06.2019 15:05
ISIN კოდი დასახელება განაკვეთი განახლების თარიღი
    ყიდვა გაყიდვა  
GETC19713311 GEOGB 7.625 07/13/19 6,8200 6,0200 20.06.2019 15:04
GETC19717239 GEOGB 9.514 07/17/19 6,8200 6,0200 20.06.2019 15:04
GETC20111034 GEOGB 7.625 01/11/20 6,9200 6,1200 20.06.2019 15:04
GETC20129044 GEOGB 9.054 01/29/20 6,9300 6,1300 20.06.2019 15:04
GETC20416144 GEOGB 10.25 04/16/20 6,9700 6,1700 20.06.2019 15:04
GETC20712294 GEOGB 7.50 07/12/20 7,0100 6,2100 20.06.2019 15:04
GETC20716253 GEOGB 14.375 07/16/20 7,0100 6,2100 20.06.2019 15:04
GETC21117030 GEOGB 7.25 01/17/21 7,0800 6,2800 20.06.2019 15:05
GETC21428148 GEOGB 11.75 04/28/21 7,1100 6,3100 20.06.2019 15:04
GETC21A20350 GEOGB 7.625 10/20/21 7,1800 6,3800 20.06.2019 15:04
GETC22309073 GEOGB 12.3 03/09/22 7,2300 6,4300 20.06.2019 15:04
GETC22330145 GEOGB 9.125 03/30/22 7,2400 6,4400 20.06.2019 15:04
GETC22802242 GEOGB 10.8 08/02/22 7,2800 6,4800 20.06.2019 15:04
GETC22831381 GEOGB 8.0 08/31/22 7,2900 6,4800 20.06.2019 15:04
GETC23125056 GEOGB 8.125 01/25/23 7,3400 6,5100 20.06.2019 15:04
GETC23221046 GEOGB 10.4 02/21/23 7,3500 6,5100 20.06.2019 15:04
GETC23927394 GEOGB 7.375 09/27/23 7,4200 6,5500 20.06.2019 15:04
GETC24206053 GEOGB 11.6 02/06/24 7,4600 6,5800 20.06.2019 15:04
GETC25205054 GEOGB 10.5 02/05/25 7,6700 6,7500 20.06.2019 15:04
GETC27817377 GEOGB 9.375 08/17/27 8,3200 7,3600 20.06.2019 15:04
GETC28118049 GEOGB 9.375 01/18/28 8,4300 7,4600 20.06.2019 15:04
ISIN კოდი დასახელება განაკვეთი განახლების თარიღი
    ყიდვა გაყიდვა  
XS0617134092 GEORG 6 7/8 USD 04/12/21 4,0552 2,5198 20.06.2019 15:05
XS0800346362 GRAIL 7 3/4 USD 07/11/22 4,9786 3,7088 20.06.2019 15:05
XS0974642273 ARMEN 6 USD 09/30/20 4,2979 2,5639 20.06.2019 15:05
XS1044540547 AZERBJ 4 3/4 USD 03/18/24 3,7629 2,6142 20.06.2019 15:05
XS1319820384 GEOROG 6 3/4 USD 04/26/21 4,5983 3,6540 20.06.2019 15:05
XS1405775880 GEBGG 6 USD 07/26/23 6,0114 4,7672 20.06.2019 15:05
XS1778929478 GEOCAP 6 1/8 USD 03/09/24 7,9467 6,6885 20.06.2019 15:05
XS1816296062 ENGPRO 4 1/2 EUR 05/04/24 5,9203 4,5770 20.06.2019 15:05
ISIN კოდი დასახელება განაკვეთი განახლების თარიღი
    ყიდვა გაყიდვა  
GE2700603436 M2REAL 7 1/2 USD 10/07/19 8,0000 6,0000 20.06.2019 15:05
GE2700603451 GEWRPW 0 GEL 12/06/21 550,0000 350,0000 20.06.2019 15:05
GE2700603535 GELEAS 7 USD 08/29/20 8,0000 6,0000 20.06.2019 15:05
GE2700603592 MCFNOR 0 GEL 12/28/19 100,0000 -100,0000 20.06.2019 15:05
GE2700603675 NIKORA 0 GEL 08/06/21 500,0000 300,0000 20.06.2019 15:05
GE2790603502 EVEXMD 0 GEL 07/14/22 450,0000 250,0000 20.06.2019 15:05
GE8790603384 EBRD 0 GEL 06/11/21 20,0000 -20,0000 20.06.2019 15:05
GE8790603392 ASIA 0 GEL 07/06/19 20,0000 -20,0000 20.06.2019 15:05
GE8790603418 BSTDBK 0 GEL 07/29/21 20,0000 -20,0000 20.06.2019 15:05
GE8790603483 IFC 7.99 GEL 06/01/20 6,9900 6,1900 20.06.2019 15:05
GE8790603582 EBRD 0 GEL 12/21/22 20,0000 -20,0000 20.06.2019 15:05
GE8790603616 BSTDBK 0 GEL 03/29/21 20,0000 -20,0000 20.06.2019 15:05
GE8790603624 BSTDBK 0 GEL 06/27/23 20,0000 -20,0000 20.06.2019 15:05
XS1470575637 GEBGG 5 1/2 USD 08/19/19 4,7500 2,7500 20.06.2019 15:05
XS1471642899 GEBGG 5 1/2 ILS 08/19/19 2,2000 0,2000 20.06.2019 15:05
XS1570306552 GEBGG 0 1/2 EUR 03/02/20 -3,9370 -6,9370 20.06.2019 15:05
XS1570392883 GEBGG 1 USD 03/02/20 -24,4660 -33,0350 20.06.2019 15:05
XS1577958488 GEBGG 11 GEL 06/01/20 11,3000 10,0000 20.06.2019 15:05

 

სახელმწიფო სახაზინო ვალდებულებები და სახელმწიფო სახაზინო ობლიგაციები დენომინირებულია ლარში.
ყიდვის და გაყიდვის ველებში მოცემულია ფასიანი ქაღალდის დაფარვამდე შემოსავლიანობის წლიური საპროცენტო განაკვეთი.
შეთავაზება ძალაშია 1 მილიონი ლარის მოცულობის გარიგებისთვის.

იხილეთ დამატებითი ინფორმაცია

იხილეთ საკონტაქტო ინფორმაცია