სწრაფი ნავიგაცია

ATM ოფციონის გაყიდვის პრემიუმები(%)
USDGEL
ვადა დღეები სტრაიკი ფუთ ქოლ განახლების თარიღი
1M 30 2,7024 2.0695 2.2397 18.04.2019 10:01
3M 90 2,7215 3.5376 4.0074 18.04.2019 10:01
6M 180 2,7502 4.9206 5.8303 18.04.2019 10:01
1Y 365 2,8101 6.7166 8.4338 18.04.2019 10:01
EURGEL
ვადა დღეები სტრაიკი ფუთ ქოლ განახლების თარიღი
1M 30 3,0593 2.346 2.5633 18.04.2019 10:01
3M 90 3,0932 3.9595 4.5524 18.04.2019 10:01
6M 180 3,1450 5.4659 6.6255 18.04.2019 10:01
1Y 365 3,2546 7.379 9.6117 18.04.2019 10:01

სავალუტო ოფციონის ყიდვის შემთხვევაში კლიენტი ყიდულობს უფლებას (და არა ვალდებულებას) შესაბამისი ვადის ბოლო თარიღში (ევროპული) სტრაიკ კურსით შეიძინოს (ქოლ) ან გაყიდოს (ფუთ) უცხოური ვალუტა. აღნიშნული უფლების შეძენისთვის კლიენტი ბანკს უხდის ოფციონის საფასურს (პრემიუმი). პრემიუმის თანხა არის გარიგების თანხის პროცენტი, რომელიც მოცემულია ცხრილის “ფუთ” და “ქოლ” სვეტებში.

ოფციონის ფასები წარმოადგენს ს.ს. „საქართველოს ბანკის“ მიერ ბლუმბერგის საინფორმაციო სისტემაში გამოცხადებულ აშშ დოლარის და ევროს ოფციონის ფასებს ლართან მიმართებაში. აღნიშნული ფასები ძალაშია 1 მლნ ლარის ექვივალენტი ოფციონის შეძენის შემთხვევაში.

იხილეთ საკონტაქტო ინფორმაცია
გაიგეთ მეტი