სწრაფი ნავიგაცია

ATM ოფციონის გაყიდვის პრემიუმები(%)
USDGEL
ვადა დღეები სტრაიკი ფუთ ქოლ განახლების თარიღი
1M 30 2,7020 2.1305 2.3539 20.10.2018 10:01
3M 90 2,7262 3.1771 3.6871 20.10.2018 10:01
6M 180 2,7625 4.0973 4.9485 20.10.2018 10:01
1Y 365 2,8383 5.2264 6.9309 20.10.2018 10:01
EURGEL
ვადა დღეები სტრაიკი ფუთ ქოლ განახლების თარიღი
1M 30 3,1179 2.4066 2.7314 20.10.2018 10:01
3M 90 3,1602 3.5538 4.2879 20.10.2018 10:01
6M 180 3,2246 4.5326 5.7639 20.10.2018 10:01
1Y 365 3,3617 5.576 8.0934 20.10.2018 10:01

სავალუტო ოფციონის ყიდვის შემთხვევაში კლიენტი ყიდულობს უფლებას (და არა ვალდებულებას) გარიგების დადების თარიღიდან შესაბამისი ვადის განმავლობაში სტრაიკ კურსით შეიძინოს (ქოლ) ან გაყიდოს (ფუთ) უცხოური ვალუტა. აღნიშნული უფლების შეძენისთვის კლიენტი ბანკს უხდის ოფციონის საფასურს (პრემიუმი). პრემიუმის თანხა არის გარიგების თანხის პროცენტი, რომელიც მოცემულია ცხრილის “ფუთ” და “ქოლ” სვეტებში.

ოფციონის ფასები წარმოადგენს ს.ს. „საქართველოს ბანკის“ მიერ ბლუმბერგის საინფორმაციო სისტემაში გამოცხადებულ აშშ დოლარის და ევროს ოფციონის ფასებს ლართან მიმართებაში. აღნიშნული ფასები ძალაშია 1 მლნ ლარის ექვივალენტი ოფციონის შეძენის შემთხვევაში.

იხილეთ საკონტაქტო ინფორმაცია
გაიგეთ მეტი