სწრაფი ნავიგაცია

ATM ოფციონის გაყიდვის პრემიუმები(%)
USDGEL
ვადა დღეები სტრაიკი ფუთ ქოლ განახლების თარიღი
1M 30 2,6763 1.9494 2.1418 14.12.2018 11:21
3M 90 2,6992 3.023 3.4745 14.12.2018 11:21
6M 180 2,7334 4.0119 4.8597 14.12.2018 11:21
1Y 365 2,8049 5.2038 6.9197 14.12.2018 11:21
EURGEL
ვადა დღეები სტრაიკი ფუთ ქოლ განახლების თარიღი
1M 30 3,0488 2.2927 2.5698 14.12.2018 11:21
3M 90 3,0888 3.4606 4.1049 14.12.2018 11:21
6M 180 3,1498 4.4767 5.701 14.12.2018 11:21
1Y 365 3,2793 5.5539 8.0866 14.12.2018 11:21

სავალუტო ოფციონის ყიდვის შემთხვევაში კლიენტი ყიდულობს უფლებას (და არა ვალდებულებას) გარიგების დადების თარიღიდან შესაბამისი ვადის განმავლობაში სტრაიკ კურსით შეიძინოს (ქოლ) ან გაყიდოს (ფუთ) უცხოური ვალუტა. აღნიშნული უფლების შეძენისთვის კლიენტი ბანკს უხდის ოფციონის საფასურს (პრემიუმი). პრემიუმის თანხა არის გარიგების თანხის პროცენტი, რომელიც მოცემულია ცხრილის “ფუთ” და “ქოლ” სვეტებში.

ოფციონის ფასები წარმოადგენს ს.ს. „საქართველოს ბანკის“ მიერ ბლუმბერგის საინფორმაციო სისტემაში გამოცხადებულ აშშ დოლარის და ევროს ოფციონის ფასებს ლართან მიმართებაში. აღნიშნული ფასები ძალაშია 1 მლნ ლარის ექვივალენტი ოფციონის შეძენის შემთხვევაში.

იხილეთ საკონტაქტო ინფორმაცია
გაიგეთ მეტი