სწრაფი ნავიგაცია

ATM ოფციონის გაყიდვის პრემიუმები(%)
USDGEL
ვადა დღეები სტრაიკი ფუთ ქოლ განახლების თარიღი
1M 30 2,6819 1.8811 2.1377 16.10.2018 18:22
3M 90 2,7059 2.9223 3.4036 16.10.2018 18:22
6M 180 2,7419 3.9112 4.7919 16.10.2018 18:22
1Y 365 2,8172 5.0943 6.7733 16.10.2018 18:22
EURGEL
ვადა დღეები სტრაიკი ფუთ ქოლ განახლების თარიღი
1M 30 3,1133 2.2722 2.6439 16.10.2018 18:22
3M 90 3,1556 3.4067 4.0969 16.10.2018 18:22
6M 180 3,2199 4.4216 5.6938 16.10.2018 18:22
1Y 365 3,3568 5.5052 7.981 16.10.2018 18:22

სავალუტო ოფციონის ყიდვის შემთხვევაში კლიენტი ყიდულობს უფლებას (და არა ვალდებულებას) გარიგების დადების თარიღიდან შესაბამისი ვადის განმავლობაში სტრაიკ კურსით შეიძინოს (ქოლ) ან გაყიდოს (ფუთ) უცხოური ვალუტა. აღნიშნული უფლების შეძენისთვის კლიენტი ბანკს უხდის ოფციონის საფასურს (პრემიუმი). პრემიუმის თანხა არის გარიგების თანხის პროცენტი, რომელიც მოცემულია ცხრილის “ფუთ” და “ქოლ” სვეტებში.

ოფციონის ფასები წარმოადგენს ს.ს. „საქართველოს ბანკის“ მიერ ბლუმბერგის საინფორმაციო სისტემაში გამოცხადებულ აშშ დოლარის და ევროს ოფციონის ფასებს ლართან მიმართებაში. აღნიშნული ფასები ძალაშია 1 მლნ ლარის ექვივალენტი ოფციონის შეძენის შემთხვევაში.

იხილეთ საკონტაქტო ინფორმაცია
გაიგეთ მეტი