სწრაფი ნავიგაცია

ATM ოფციონის გაყიდვის პრემიუმები(%)
USDGEL
ვადა დღეები სტრაიკი ფუთ ქოლ განახლების თარიღი
1M 30 2,7768 2.4003 2.6161 20.06.2019 16:08
3M 90 2,7907 3.7792 4.2883 20.06.2019 16:08
6M 180 2,8125 5.0953 6.0301 20.06.2019 16:08
1Y 365 2,8605 6.8202 8.4685 20.06.2019 16:08
EURGEL
ვადა დღეები სტრაიკი ფუთ ქოლ განახლების თარიღი
1M 30 3,1470 2.6069 2.8687 20.06.2019 16:08
3M 90 3,1754 4.1669 4.7503 20.06.2019 16:08
6M 180 3,2186 5.6647 6.7206 20.06.2019 16:08
1Y 365 3,3098 7.6246 9.4485 20.06.2019 16:08

სავალუტო ოფციონის ყიდვის შემთხვევაში კლიენტი ყიდულობს უფლებას (და არა ვალდებულებას) შესაბამისი ვადის ბოლო თარიღში (ევროპული) სტრაიკ კურსით შეიძინოს (ქოლ) ან გაყიდოს (ფუთ) უცხოური ვალუტა. აღნიშნული უფლების შეძენისთვის კლიენტი ბანკს უხდის ოფციონის საფასურს (პრემიუმი). პრემიუმის თანხა არის გარიგების თანხის პროცენტი, რომელიც მოცემულია ცხრილის “ფუთ” და “ქოლ” სვეტებში.

ოფციონის ფასები წარმოადგენს ს.ს. „საქართველოს ბანკის“ მიერ ბლუმბერგის საინფორმაციო სისტემაში გამოცხადებულ აშშ დოლარის და ევროს ოფციონის ფასებს ლართან მიმართებაში. აღნიშნული ფასები ძალაშია 1 მლნ ლარის ექვივალენტი ოფციონის შეძენის შემთხვევაში.

იხილეთ საკონტაქტო ინფორმაცია
გაიგეთ მეტი