სწრაფი ნავიგაცია

ATM ოფციონის გაყიდვის პრემიუმები(%)
USDGEL
ვადა დღეები სტრაიკი ფუთ ქოლ განახლების თარიღი
1M 30 2,6648 2.073 2.2197 21.02.2019 11:42
3M 90 2,6847 3.4924 3.8422 21.02.2019 11:42
6M 180 2,7149 4.9445 5.7919 21.02.2019 11:42
1Y 365 2,7781 6.7752 8.4864 21.02.2019 11:42
EURGEL
ვადა დღეები სტრაიკი ფუთ ქოლ განახლების თარიღი
1M 30 3,0267 2.3745 2.5561 21.02.2019 11:42
3M 90 3,0615 3.9472 4.3633 21.02.2019 11:42
6M 180 3,1146 5.5183 6.5803 21.02.2019 11:42
1Y 365 3,2269 7.4553 9.6747 21.02.2019 11:42

სავალუტო ოფციონის ყიდვის შემთხვევაში კლიენტი ყიდულობს უფლებას (და არა ვალდებულებას) შესაბამისი ვადის ბოლო თარიღში (ევროპული) სტრაიკ კურსით შეიძინოს (ქოლ) ან გაყიდოს (ფუთ) უცხოური ვალუტა. აღნიშნული უფლების შეძენისთვის კლიენტი ბანკს უხდის ოფციონის საფასურს (პრემიუმი). პრემიუმის თანხა არის გარიგების თანხის პროცენტი, რომელიც მოცემულია ცხრილის “ფუთ” და “ქოლ” სვეტებში.

ოფციონის ფასები წარმოადგენს ს.ს. „საქართველოს ბანკის“ მიერ ბლუმბერგის საინფორმაციო სისტემაში გამოცხადებულ აშშ დოლარის და ევროს ოფციონის ფასებს ლართან მიმართებაში. აღნიშნული ფასები ძალაშია 1 მლნ ლარის ექვივალენტი ოფციონის შეძენის შემთხვევაში.

იხილეთ საკონტაქტო ინფორმაცია
გაიგეთ მეტი