სწრაფი ნავიგაცია

USDGEL
ყიდვა გაყიდვა
ვადა დღეები პუნქტი განაკვეთი კურსი პუნქტი განაკვეთი კურსი განახლების თარიღი
1W 7 14,0400 2,73% 2,684404 29,8000 5,75% 2,70598 17.04.2019 15:35
2W 14 28,1600 2,74% 2,685816 59,7000 5,76% 2,70897 17.04.2019 15:35
1M 30 60,5100 2,74% 2,689051 128,1000 5,77% 2,71581 17.04.2019 15:35
3M 90 183,0000 2,77% 2,7013 386,0000 5,79% 2,7416 17.04.2019 15:35
6M 180 369,0000 2,79% 2,7199 775,0000 5,81% 2,7805 17.04.2019 15:35
9M 270 556,0000 2,80% 2,7386 1167,0000 5,84% 2,8197 17.04.2019 15:35
1Y 365 757,0000 2,82% 2,7587 1585,0000 5,86% 2,8615 17.04.2019 15:35
2Y 730 1521,0000 2,83% 2,8351 3184,0000 5,89% 3,0214 17.04.2019 15:35
EURGEL
ყიდვა გაყიდვა
ვადა დღეები პუნქტი განაკვეთი კურსი პუნქტი განაკვეთი კურსი განახლების თარიღი
1W 7 28,4900 4,93% 3,013849 49,5300 8,48% 3,050953 17.04.2019 15:35
2W 14 57,1000 4,94% 3,01671 99,2200 8,49% 3,055922 17.04.2019 15:35
1M 30 122,6300 4,96% 3,023263 213,0500 8,51% 3,067305 17.04.2019 15:35
2M 60 246,3300 4,98% 3,035633 427,7800 8,54% 3,088778 17.04.2019 15:35
3M 90 371,1100 5,00% 3,048111 644,2100 8,58% 3,110421 17.04.2019 15:35
6M 180 750,4500 5,05% 3,086045 1302,2300 8,67% 3,176223 17.04.2019 15:35
9M 270 1135,8000 5,10% 3,12458 1971,9600 8,75% 3,243196 17.04.2019 15:35
1Y 365 1552,2600 5,16% 3,166226 2695,0400 8,85% 3,315504 17.04.2019 15:35
2Y 730 3196,5800 5,31% 3,330658 5580,9400 9,16% 3,604094 17.04.2019 15:35

ფორვარდული ოპერაცია სრულდება საკრედიტო ხაზის ან ფულადი სახსრებით უზრუნველყოფის შემთხვევაში. უზრუნველყოფის მოცულობა დამოკიდებულია ფორვარდის ვადაზე და სტაბილური ბაზრის პირობებში არ აღემატება გარიგების თანხის 20%–ს. ფორვარდული კურსი გამოითვლება ფორმულით:

  • ვალუტის ყიდვის ფორვარდული კურსი = ვალუტის ყიდვის დღევანდელი კურსი + ყიდვის ფორვარდული ფასი / 10000;
  • ვალუტის გაყიდვის ფორვარდული კურსი = ვალუტის გაყიდვის დღევანდელი კურსი + გაყიდვის ფორვარდული ფასი / 10000;
  • ვალუტის ყიდვა–გაყიდვის დღევანდელი კურსები შეგიძლიათ იხილოთ საბითუმო სავალუტო კურსების მენიუში.

ფორვარდული ფასები წარმოადგენს ს.ს. „საქართველოს ბანკის“ მიერ ბლუმბერგის საინფორმაციო სისტემაში გამოცხადებულ აშშ დოლარის და ევროს ფორვარდულ ფასებს ლართან მიმართებაში. აღნიშნული ფასები ძალაშია 1 მლნ ლარის ექვივალენტი უნაღდო ვალუტის გაცვლის შემთხვევაში.