სწრაფი ნავიგაცია

USDGEL
ყიდვა გაყიდვა
ვადა დღეები პუნქტი განაკვეთი კურსი პუნქტი განაკვეთი კურსი განახლების თარიღი
1W 7 26,5300 4,69% 2,950653 43,8700 7,71% 2,972387 23.10.2019 15:28
2W 14 53,3900 4,72% 2,953339 88,0700 7,74% 2,976807 23.10.2019 15:28
1M 30 115,0400 4,75% 2,959504 189,3900 7,76% 2,986939 23.10.2019 15:28
3M 90 349,0000 4,80% 2,9829 573,0000 7,83% 3,0253 23.10.2019 15:28
6M 180 702,0000 4,83% 3,0182 1150,0000 7,86% 3,0830 23.10.2019 15:28
9M 270 1060,0000 4,86% 3,0540 1733,0000 7,89% 3,1413 23.10.2019 15:28
1Y 365 1440,0000 4,88% 3,0920 2352,0000 7,92% 3,2032 23.10.2019 15:28
2Y 730 2887,0000 4,90% 3,2367 4725,0000 7,96% 3,4405 23.10.2019 15:28
EURGEL
ყიდვა გაყიდვა
ვადა დღეები პუნქტი განაკვეთი კურსი პუნქტი განაკვეთი კურსი განახლების თარიღი
1W 7 43,4400 6,92% 3,279344 63,0400 9,93% 3,317304 23.10.2019 15:28
2W 14 87,2500 6,95% 3,283725 126,4900 9,96% 3,323649 23.10.2019 15:28
1M 30 187,8100 6,98% 3,293781 272,0300 10,00% 3,338203 23.10.2019 15:28
2M 60 376,8200 7,00% 3,312682 545,7800 10,03% 3,365578 23.10.2019 15:28
3M 90 569,4600 7,05% 3,331946 823,7200 10,09% 3,393372 23.10.2019 15:28
6M 180 1148,1400 7,11% 3,389814 1661,4600 10,18% 3,477146 23.10.2019 15:28
9M 270 1736,0700 7,17% 3,448607 2513,3600 10,26% 3,562336 23.10.2019 15:28
1Y 365 2365,8100 7,22% 3,511581 3427,2000 10,35% 3,65372 23.10.2019 15:28
2Y 730 4816,9000 7,35% 3,75669 7022,5800 10,60% 4,013258 23.10.2019 15:28

ფორვარდული ოპერაცია სრულდება საკრედიტო ხაზის ან ფულადი სახსრებით უზრუნველყოფის შემთხვევაში. უზრუნველყოფის მოცულობა დამოკიდებულია ფორვარდის ვადაზე და სტაბილური ბაზრის პირობებში არ აღემატება გარიგების თანხის 20%–ს. ფორვარდული კურსი გამოითვლება ფორმულით:

  • ვალუტის ყიდვის ფორვარდული კურსი = ვალუტის ყიდვის დღევანდელი კურსი + ყიდვის ფორვარდული ფასი / 10000;
  • ვალუტის გაყიდვის ფორვარდული კურსი = ვალუტის გაყიდვის დღევანდელი კურსი + გაყიდვის ფორვარდული ფასი / 10000;
  • ვალუტის ყიდვა–გაყიდვის დღევანდელი კურსები შეგიძლიათ იხილოთ საბითუმო სავალუტო კურსების მენიუში.

ფორვარდული ფასები წარმოადგენს ს.ს. „საქართველოს ბანკის“ მიერ ბლუმბერგის საინფორმაციო სისტემაში გამოცხადებულ აშშ დოლარის და ევროს ფორვარდულ ფასებს ლართან მიმართებაში. აღნიშნული ფასები ძალაშია 1 მლნ ლარის ექვივალენტი უნაღდო ვალუტის გაცვლის შემთხვევაში.