სწრაფი ნავიგაცია

USDGEL
ყიდვა გაყიდვა
ვადა დღეები პუნქტი განაკვეთი კურსი პუნქტი განაკვეთი კურსი განახლების თარიღი
1W 7 18,3800 3,62% 2,646838 34,2200 6,65% 2,688422 14.12.2018 11:21
2W 14 36,8400 3,63% 2,648684 68,5300 6,65% 2,691853 14.12.2018 11:21
1M 30 79,1000 3,64% 2,65291 147,0500 6,66% 2,699705 14.12.2018 11:21
3M 90 239,0000 3,66% 2,6689 444,0000 6,71% 2,7294 14.12.2018 11:21
6M 180 479,0000 3,67% 2,6929 889,0000 6,71% 2,7739 14.12.2018 11:21
9M 270 719,0000 3,67% 2,7169 1336,0000 6,73% 2,8186 14.12.2018 11:21
1Y 365 980,0000 3,71% 2,7430 1818,0000 6,77% 2,8668 14.12.2018 11:21
2Y 730 1950,0000 3,69% 2,8400 3650,0000 6,80% 3,0500 14.12.2018 11:21
EURGEL
ყიდვა გაყიდვა
ვადა დღეები პუნქტი განაკვეთი კურსი პუნქტი განაკვეთი კურსი განახლების თარიღი
1W 7 33,2300 5,81% 2,985323 58,6300 10,06% 3,044863 14.12.2018 11:21
2W 14 66,6000 5,82% 2,98866 117,4400 10,08% 3,050744 14.12.2018 11:21
1M 30 143,0800 5,84% 2,996308 252,2400 10,10% 3,064224 14.12.2018 11:21
2M 60 287,5700 5,87% 3,010757 506,7300 10,14% 3,089673 14.12.2018 11:21
3M 90 433,4800 5,90% 3,025348 763,5000 10,19% 3,11535 14.12.2018 11:21
6M 180 873,7600 5,94% 3,069376 1541,4900 10,29% 3,193149 14.12.2018 11:21
9M 270 1320,9500 5,99% 3,114095 2334,3100 10,38% 3,272431 14.12.2018 11:21
1Y 365 1809,4000 6,07% 3,16294 3196,7200 10,52% 3,358672 14.12.2018 11:21
2Y 730 3716,4700 6,23% 3,353647 6629,3600 10,91% 3,701936 14.12.2018 11:21

ფორვარდული ოპერაცია სრულდება საკრედიტო ხაზის ან ფულადი სახსრებით უზრუნველყოფის შემთხვევაში. უზრუნველყოფის მოცულობა დამოკიდებულია ფორვარდის ვადაზე და სტაბილური ბაზრის პირობებში არ აღემატება გარიგების თანხის 20%–ს. ფორვარდული კურსი გამოითვლება ფორმულით:

  • ვალუტის ყიდვის ფორვარდული კურსი = ვალუტის ყიდვის დღევანდელი კურსი + ყიდვის ფორვარდული ფასი / 10000;
  • ვალუტის გაყიდვის ფორვარდული კურსი = ვალუტის გაყიდვის დღევანდელი კურსი + გაყიდვის ფორვარდული ფასი / 10000;
  • ვალუტის ყიდვა–გაყიდვის დღევანდელი კურსები შეგიძლიათ იხილოთ საბითუმო სავალუტო კურსების მენიუში.

ფორვარდული ფასები წარმოადგენს ს.ს. „საქართველოს ბანკის“ მიერ ბლუმბერგის საინფორმაციო სისტემაში გამოცხადებულ აშშ დოლარის და ევროს ფორვარდულ ფასებს ლართან მიმართებაში. აღნიშნული ფასები ძალაშია 1 მლნ ლარის ექვივალენტი უნაღდო ვალუტის გაცვლის შემთხვევაში.