სწრაფი ნავიგაცია

USDGEL
ყიდვა გაყიდვა
ვადა დღეები პუნქტი განაკვეთი კურსი პუნქტი განაკვეთი კურსი განახლების თარიღი
1W 7 12,5300 2,22% 2,941253 29,8000 5,23% 2,97298 04.09.2019 14:52
2W 14 25,2700 2,24% 2,942527 59,8200 5,25% 2,975982 04.09.2019 14:52
1M 30 54,8100 2,27% 2,945481 128,8100 5,28% 2,982881 04.09.2019 14:52
3M 90 171,0000 2,36% 2,9571 393,0000 5,37% 3,0093 04.09.2019 14:52
6M 180 350,0000 2,41% 2,9750 792,0000 5,41% 3,0492 04.09.2019 14:52
9M 270 535,0000 2,46% 2,9935 1196,0000 5,44% 3,0896 04.09.2019 14:52
1Y 365 734,0000 2,50% 3,0134 1624,0000 5,47% 3,1324 04.09.2019 14:52
2Y 730 1486,0000 2,53% 3,0886 3244,0000 5,46% 3,2944 04.09.2019 14:52
EURGEL
ყიდვა გაყიდვა
ვადა დღეები პუნქტი განაკვეთი კურსი პუნქტი განაკვეთი კურსი განახლების თარიღი
1W 7 27,3600 4,39% 3,250736 46,6400 7,38% 3,299664 04.09.2019 14:52
2W 14 54,9700 4,41% 3,253497 93,5500 7,40% 3,304355 04.09.2019 14:52
1M 30 118,6200 4,44% 3,259862 201,3100 7,43% 3,315131 04.09.2019 14:52
2M 60 239,9800 4,49% 3,271998 405,4500 7,49% 3,335545 04.09.2019 14:52
3M 90 364,0800 4,55% 3,284408 612,4300 7,54% 3,356243 04.09.2019 14:52
6M 180 740,1000 4,62% 3,32201 1237,4400 7,62% 3,418744 04.09.2019 14:52
9M 270 1125,6800 4,69% 3,360568 1872,6400 7,68% 3,482264 04.09.2019 14:52
1Y 365 1539,6200 4,74% 3,401962 2550,7000 7,74% 3,55007 04.09.2019 14:52
2Y 730 3150,5800 4,85% 3,563058 5181,8600 7,86% 3,813186 04.09.2019 14:52

ფორვარდული ოპერაცია სრულდება საკრედიტო ხაზის ან ფულადი სახსრებით უზრუნველყოფის შემთხვევაში. უზრუნველყოფის მოცულობა დამოკიდებულია ფორვარდის ვადაზე და სტაბილური ბაზრის პირობებში არ აღემატება გარიგების თანხის 20%–ს. ფორვარდული კურსი გამოითვლება ფორმულით:

  • ვალუტის ყიდვის ფორვარდული კურსი = ვალუტის ყიდვის დღევანდელი კურსი + ყიდვის ფორვარდული ფასი / 10000;
  • ვალუტის გაყიდვის ფორვარდული კურსი = ვალუტის გაყიდვის დღევანდელი კურსი + გაყიდვის ფორვარდული ფასი / 10000;
  • ვალუტის ყიდვა–გაყიდვის დღევანდელი კურსები შეგიძლიათ იხილოთ საბითუმო სავალუტო კურსების მენიუში.

ფორვარდული ფასები წარმოადგენს ს.ს. „საქართველოს ბანკის“ მიერ ბლუმბერგის საინფორმაციო სისტემაში გამოცხადებულ აშშ დოლარის და ევროს ფორვარდულ ფასებს ლართან მიმართებაში. აღნიშნული ფასები ძალაშია 1 მლნ ლარის ექვივალენტი უნაღდო ვალუტის გაცვლის შემთხვევაში.