სწრაფი ნავიგაცია

USDGEL
ყიდვა გაყიდვა
ვადა დღეები პუნქტი განაკვეთი კურსი პუნქტი განაკვეთი კურსი განახლების თარიღი
1W 7 12,9700 2,46% 2,745297 29,1200 5,49% 2,770912 20.05.2019 17:18
2W 14 26,0300 2,47% 2,746603 58,3300 5,49% 2,773833 20.05.2019 17:18
1M 30 55,9300 2,48% 2,749593 125,1600 5,50% 2,780516 20.05.2019 17:18
3M 90 170,0000 2,51% 2,7610 378,0000 5,54% 2,8058 20.05.2019 17:18
6M 180 351,0000 2,59% 2,7791 767,0000 5,62% 2,8447 20.05.2019 17:18
9M 270 542,0000 2,67% 2,7982 1167,0000 5,70% 2,8847 20.05.2019 17:18
1Y 365 755,0000 2,75% 2,8195 1602,0000 5,79% 2,9282 20.05.2019 17:18
2Y 730 1572,0000 2,86% 2,9012 3279,0000 5,92% 3,0959 20.05.2019 17:18
EURGEL
ყიდვა გაყიდვა
ვადა დღეები პუნქტი განაკვეთი კურსი პუნქტი განაკვეთი კურსი განახლების თარიღი
1W 7 28,7500 4,91% 3,057875 50,0300 8,43% 3,099003 20.05.2019 17:18
2W 14 57,6300 4,92% 3,060763 100,2200 8,44% 3,104022 20.05.2019 17:18
1M 30 123,7600 4,93% 3,067376 215,2000 8,46% 3,11552 20.05.2019 17:18
2M 60 248,6100 4,95% 3,079861 432,1100 8,50% 3,137211 20.05.2019 17:18
3M 90 374,5500 4,97% 3,092455 650,7300 8,53% 3,159073 20.05.2019 17:18
6M 180 757,3900 5,03% 3,130739 1315,4100 8,62% 3,225541 20.05.2019 17:18
9M 270 1146,3000 5,07% 3,16963 1991,9100 8,70% 3,293191 20.05.2019 17:18
1Y 365 1566,6100 5,13% 3,211661 2722,3100 8,80% 3,366231 20.05.2019 17:18
2Y 730 3226,1400 5,28% 3,377614 5637,4000 9,11% 3,65774 20.05.2019 17:18

ფორვარდული ოპერაცია სრულდება საკრედიტო ხაზის ან ფულადი სახსრებით უზრუნველყოფის შემთხვევაში. უზრუნველყოფის მოცულობა დამოკიდებულია ფორვარდის ვადაზე და სტაბილური ბაზრის პირობებში არ აღემატება გარიგების თანხის 20%–ს. ფორვარდული კურსი გამოითვლება ფორმულით:

  • ვალუტის ყიდვის ფორვარდული კურსი = ვალუტის ყიდვის დღევანდელი კურსი + ყიდვის ფორვარდული ფასი / 10000;
  • ვალუტის გაყიდვის ფორვარდული კურსი = ვალუტის გაყიდვის დღევანდელი კურსი + გაყიდვის ფორვარდული ფასი / 10000;
  • ვალუტის ყიდვა–გაყიდვის დღევანდელი კურსები შეგიძლიათ იხილოთ საბითუმო სავალუტო კურსების მენიუში.

ფორვარდული ფასები წარმოადგენს ს.ს. „საქართველოს ბანკის“ მიერ ბლუმბერგის საინფორმაციო სისტემაში გამოცხადებულ აშშ დოლარის და ევროს ფორვარდულ ფასებს ლართან მიმართებაში. აღნიშნული ფასები ძალაშია 1 მლნ ლარის ექვივალენტი უნაღდო ვალუტის გაცვლის შემთხვევაში.