სწრაფი ნავიგაცია

USDGEL
ყიდვა გაყიდვა
ვადა დღეები პუნქტი განაკვეთი კურსი პუნქტი განაკვეთი კურსი განახლების თარიღი
1W 7 19,8900 3,88% 2,676989 35,9200 6,90% 2,718592 22.10.2018 18:29
2W 14 39,8600 3,88% 2,678986 71,9400 6,91% 2,722194 22.10.2018 18:29
1M 30 85,5800 3,89% 2,683558 154,3800 6,92% 2,730438 22.10.2018 18:29
3M 90 259,0000 3,93% 2,7009 466,0000 6,96% 2,7616 22.10.2018 18:29
6M 180 518,0000 3,93% 2,7268 934,0000 6,98% 2,8084 22.10.2018 18:29
9M 270 778,0000 3,93% 2,7528 1405,0000 7,00% 2,8555 22.10.2018 18:29
1Y 365 1060,0000 3,96% 2,7810 1912,0000 7,04% 2,9062 22.10.2018 18:29
2Y 730 2113,0000 3,95% 2,8863 3847,0000 7,08% 3,0997 22.10.2018 18:29
EURGEL
ყიდვა გაყიდვა
ვადა დღეები პუნქტი განაკვეთი კურსი პუნქტი განაკვეთი კურსი განახლების თარიღი
1W 7 35,4300 6,03% 3,065543 61,3800 10,26% 3,126138 22.10.2018 18:29
2W 14 71,0100 6,05% 3,069101 122,9500 10,27% 3,132295 22.10.2018 18:29
1M 30 152,5600 6,06% 3,077256 264,0900 10,30% 3,146409 22.10.2018 18:29
2M 60 306,6400 6,09% 3,092664 530,6300 10,35% 3,173063 22.10.2018 18:29
3M 90 462,2500 6,12% 3,108225 799,6400 10,39% 3,199964 22.10.2018 18:29
6M 180 932,2200 6,17% 3,155222 1615,4200 10,50% 3,281542 22.10.2018 18:29
9M 270 1410,0200 6,23% 3,203002 2447,7200 10,61% 3,364772 22.10.2018 18:29
1Y 365 1932,0500 6,31% 3,255205 3353,9600 10,75% 3,455396 22.10.2018 18:29
2Y 730 3977,7000 6,50% 3,45977 6974,0500 11,18% 3,817405 22.10.2018 18:29

ფორვარდული ოპერაცია სრულდება საკრედიტო ხაზის ან ფულადი სახსრებით უზრუნველყოფის შემთხვევაში. უზრუნველყოფის მოცულობა დამოკიდებულია ფორვარდის ვადაზე და სტაბილური ბაზრის პირობებში არ აღემატება გარიგების თანხის 20%–ს. ფორვარდული კურსი გამოითვლება ფორმულით:

  • ვალუტის ყიდვის ფორვარდული კურსი = ვალუტის ყიდვის დღევანდელი კურსი + ყიდვის ფორვარდული ფასი / 10000;
  • ვალუტის გაყიდვის ფორვარდული კურსი = ვალუტის გაყიდვის დღევანდელი კურსი + გაყიდვის ფორვარდული ფასი / 10000;
  • ვალუტის ყიდვა–გაყიდვის დღევანდელი კურსები შეგიძლიათ იხილოთ საბითუმო სავალუტო კურსების მენიუში.

ფორვარდული ფასები წარმოადგენს ს.ს. „საქართველოს ბანკის“ მიერ ბლუმბერგის საინფორმაციო სისტემაში გამოცხადებულ აშშ დოლარის და ევროს ფორვარდულ ფასებს ლართან მიმართებაში. აღნიშნული ფასები ძალაშია 1 მლნ ლარის ექვივალენტი უნაღდო ვალუტის გაცვლის შემთხვევაში.