სწრაფი ნავიგაცია

USDGEL
ყიდვა გაყიდვა
ვადა დღეები პუნქტი განაკვეთი კურსი პუნქტი განაკვეთი კურსი განახლების თარიღი
1W 7 19,3700 3,88% 2,606937 34,8600 6,90% 2,638486 24.09.2018 11:52
2W 14 38,8200 3,89% 2,608882 69,8200 6,91% 2,641982 24.09.2018 11:52
1M 30 83,3400 3,89% 2,613334 149,8300 6,92% 2,649983 24.09.2018 11:52
3M 90 252,0000 3,92% 2,6302 452,0000 6,96% 2,6802 24.09.2018 11:52
6M 180 504,0000 3,92% 2,6554 906,0000 6,97% 2,7256 24.09.2018 11:52
9M 270 757,0000 3,93% 2,6807 1363,0000 6,99% 2,7713 24.09.2018 11:52
1Y 365 1032,0000 3,96% 2,7082 1855,0000 7,04% 2,8205 24.09.2018 11:52
2Y 730 2058,0000 3,95% 2,8108 3733,0000 7,08% 3,0083 24.09.2018 11:52
EURGEL
ყიდვა გაყიდვა
ვადა დღეები პუნქტი განაკვეთი კურსი პუნქტი განაკვეთი კურსი განახლების თარიღი
1W 7 35,3000 6,02% 3,06353 60,9200 10,22% 3,114092 24.09.2018 11:52
2W 14 70,7400 6,03% 3,067074 122,0400 10,24% 3,120204 24.09.2018 11:52
1M 30 151,9600 6,04% 3,075196 262,1500 10,26% 3,134215 24.09.2018 11:52
2M 60 305,4400 6,07% 3,090544 526,7200 10,31% 3,160672 24.09.2018 11:52
3M 90 460,4400 6,10% 3,106044 793,7500 10,36% 3,187375 24.09.2018 11:52
6M 180 928,5600 6,15% 3,152856 1603,5100 10,46% 3,268351 24.09.2018 11:52
9M 270 1404,5000 6,20% 3,20045 2429,6800 10,57% 3,350968 24.09.2018 11:52
1Y 365 1924,4800 6,29% 3,252448 3329,2500 10,71% 3,440925 24.09.2018 11:52
2Y 730 3962,1200 6,47% 3,456212 6922,6700 11,14% 3,800267 24.09.2018 11:52

ფორვარდული ოპერაცია სრულდება საკრედიტო ხაზის ან ფულადი სახსრებით უზრუნველყოფის შემთხვევაში. უზრუნველყოფის მოცულობა დამოკიდებულია ფორვარდის ვადაზე და სტაბილური ბაზრის პირობებში არ აღემატება გარიგების თანხის 20%–ს. ფორვარდული კურსი გამოითვლება ფორმულით:

  • ვალუტის ყიდვის ფორვარდული კურსი = ვალუტის ყიდვის დღევანდელი კურსი + ყიდვის ფორვარდული ფასი / 10000;
  • ვალუტის გაყიდვის ფორვარდული კურსი = ვალუტის გაყიდვის დღევანდელი კურსი + გაყიდვის ფორვარდული ფასი / 10000;
  • ვალუტის ყიდვა–გაყიდვის დღევანდელი კურსები შეგიძლიათ იხილოთ საბითუმო სავალუტო კურსების მენიუში.

ფორვარდული ფასები წარმოადგენს ს.ს. „საქართველოს ბანკის“ მიერ ბლუმბერგის საინფორმაციო სისტემაში გამოცხადებულ აშშ დოლარის და ევროს ფორვარდულ ფასებს ლართან მიმართებაში. აღნიშნული ფასები ძალაშია 1 მლნ ლარის ექვივალენტი უნაღდო ვალუტის გაცვლის შემთხვევაში.