სწრაფი ნავიგაცია

საქართველოს ბანკი საქართველოს წამყვანი ბანკია, რომელსაც უკავია ბაზრის ერთი მესამედი მთლიანი აქტივების (საბაზრო წილი 34.7%), მთლიანი სესხების (საბაზრო წილი 34.0%), კლიენტთა დეპოზიტებისა (საბაზრო წილი 31.4%) და სააქციო კაპიტალის (საბაზრო წილი 36.6%) მიხედვით.*

საქართველოს ბანკი მის კლიენტებს სთავაზობს კორპორატიული და საცალო საბანკო, დაგროვილი ქონების მართვის, საბროკერო და სადაზღვევო მომსახურების ფართო სპექტრს.

2012 წლის თებერვალში, საქართველოს ბანკის ჰოლდინგური კომპანიის Bank of Georgia Holdings plc (LSE: BGEO) აქციები განთავსდა ლონდონის საფონდო ბირჟის პრემიუმ სეგმენტში. BGEO ასევე შედის FTSE 250 და FTSE All Share ინდექსებში 2012 წლის ივნისიდან.* საბაზრო წილის მონაცემები ეფუძნება საქართველოს კომერციული ბანკების მიერ, საქართველოს ეროვნული ბანკისთვის მიწოდებულ ფინანსურ მონაცემებს, გამოქვეყნებულს ვებგვერდზე: www.nbg.gov.ge