სწრაფი ნავიგაცია

თუ თქვენ გსურთ თქვენი სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა წარმატებულ და მზარდ ბიზნესად აქციოთ, მაგრამ არ გყოფნით ფინანსები,  საქართველოს ბანკის აგროკრედიტი დაგეხმარებათ მიიღოთ თქვენს ბიზნეს მიზნებზე მორგებული დაფინანსება.
 
თქვენ მიიღებთ აგროკრედიტის დაფარვის მოქნილ გრაფიკს, კერძოდ, რადგან კრედიტის დაბრუნება დამოკიდებულია თქვენს შემოსავალზე, თქვენ გვკარნახობთ კრედიტის დაფარვის გრაფიკს. აგროციკლიდან გამომდინარე ჩვენ ინდივიდუალურად განგისაზღვრავთ საშეღავათო პერიოდს როგორც სესხის ძირზე, ისე პროცენტზე.
 
აგროსესხის სარგებლობის შემთხვევაში თქვენ შეძლებთ:
 
  • გააფართოოთ თქვენი მეურნეობა;
  • გაზარდოთ წარმოება;
  • ააშენოთ, გააფართოოთ ან კეთილმოაწყოთ საწარმოო შენობა-ნაგებობები;
  • შეიძინოთ აგრობიზნესის განვითარებისთვის აუცილებელი მექანიზაცია;
  • შეიძინოთ საბრუნავი საშუალებები და დააფინანსოთ საოპერაციო ხარჯები;
  • გადამამუშავებელი წარმოების მოსაწყობად შეიძინოთ თანამედროვე მანქანა-დანადგარები, საწარმოო ხაზები ან მოწყობილობები;
  • დააფინანსოთ თქვენი სამომხმარებლო მიზნები.
 
თითქმის ყველა სოფელში ჩვენი ბანკის აგროდაკრედიტების მრჩევლები მოგაწვდიან აგროკრედიტთან დაკავშირებულ ამომწურავ ინფორმაციას და მოგცემენ სასარგებლო რჩევებს.

ბიზნესისთვის

ანგარიშის წარმოება სახელფასო პროგრამა ბიზნესბარათები ანაბრები სესხები აგროსესხი საბანკო გარანტიები დოკუმენტური ოპერაციები ფაქტორინგი დისტანციური საბანკო პროდუქტები სახაზინო ოპერაციები ლიზინგი საგადამხდელო სისტემა