სწრაფი ნავიგაცია

პირობები:
 

 • ვალუტა – ლარი/აშშ დოლარი/ევრო
 • სესხის თანხა – 500-დან 5 000 000 ლარამდე (ეკვ. სხვა ვალუტაში)
 • ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი - 7%-დან
 

უზრუნველყოფა:

 
 • 40 000 ლარამდე (ეკვ. სხვა ვალუტაში) მოცულობის სესხის შემთხვევაში – მხოლოდ თავდებობა
 • 40 000 ლარზე (ეკვ. სხვა ვალუტაში) მეტი მოცულობის სესხის შემთხვევაში – უძრავი ქონება, ძირითადი საშუალებები, საბანკო გარანტია, დეპოზიტი
 

მიზნობრიობა:

 
 • საბრუნავი საშუალებების შეძენა;
 • ძირითადი საშუალებების შეძენა;
 • უძრავი ქონების შეძენა;
 • სარემონტო სამუშაოების შესრულება;
 • ბიზნესის მფლობელის სამომხმარებლო მიზნების დაფინანსება;
 • სხვა საფინანსო ინსტიტუტების ან სხვა სახის ვალდებულებების გასტუმრება;
 • მიმდინარე ხარჯების დაფინანსება;
 • ნებისმიერი ზემოაღნიშნული მიზნობრიობის კომბინაცია.
 
აგროსესხის აღებისას შესაძლებლობა მოგეცემათ ისარგებლოთ თქვენს ბიზნესსა და შემოსავლებზე მორგებული მოქნილი დაფარვის გრაფიკებით:
 
 • ფიქსირებული გრაფიკით – ყოველთვიური გადახდებით;
 • არასტანდარტული გრაფიკით – საშეღავათო პერიოდით ძირზე და/ან სარგებელზე სეზონური შემოსავლების მქონე ბიზნესისთვის ან აგრომეურნეობისათვის.
 

ბიზნესისთვის

ანგარიშის წარმოება სახელფასო პროგრამა ბიზნესბარათები ანაბრები სესხები აგროსესხი საბანკო გარანტიები დოკუმენტური ოპერაციები ფაქტორინგი დისტანციური საბანკო პროდუქტები სახაზინო ოპერაციები ლიზინგი საგადამხდელო სისტემა