სწრაფი ნავიგაცია

ჩვენ ვიცავთ ბარათის მფლობელებს, როგორც საქართველოში, ასევე საზღვარგარეთ ბანკომატების, პოს-ტერმინალებისა და ინტერნეტის მეშვეობით მესამე პირის მიერ ბარათის არალეგალური გამოყენებისგან და გთავაზობთ ასეთი ოპერაციების შედეგად დამდგარი ფინანსური ზარალის ანაზღაურებას .
 

პლასტიკური ბარათები:
 

  • Visa Gold / MasterCard Gold
  • Visa Classic / MasterCard Standard
  • Visa Electron / Cirrus Maestro

ჩვენ გთავაზობთ კონკრეტული ბარათისა და მასზე მიბმული ანგარიშების დაცვას:

ბიზნეს სტანდარტ პლუსი

ჩიპიან ბარათებზე პინის გარეშე ჩატარებული არალეგალური ოპერაცია

მაქსიმუმ 8 000 ლარი

ინტერნეტით ჩატარებული არალეგალური ოპერაცია

მაქსიმუმ 2 000 ლარი

უჩიპო ბარათებზე პოსტერმინალით ჩატარებული არალეგალური ოპერაცია

             მაქსიმუმ 2 500 ლარი           

ასანაზღაურებელი ოპერაციების რაოდენობა

მაქსიმუმ 5 არალეგალური ოპერაცია

დაცვის სერვისის მაქსიმალური ვადა  

1 წელი ავტომატური გაგრძელების პირობით (არაუმეტეს ბარათის მოქმედების ვადისა)

ბარათის ტიპი

კორპორატიული BUSINESS ბარათი

დაცვის სერვისით სარგებლობის წლიური  საკომისიო

30 ლარი

 

ბიზნესისთვის

ანგარიშის წარმოება სახელფასო პროგრამა ბიზნესბარათები ანაბრები სესხები აგროსესხი საბანკო გარანტიები დოკუმენტური ოპერაციები ფაქტორინგი დისტანციური საბანკო პროდუქტები სახაზინო ოპერაციები ლიზინგი საგადამხდელო სისტემა