სწრაფი ნავიგაცია

ფაქტორინგი არის ბანკის მოკლევადიანი დებიტორული დავალიანების ინკასირების მართვისა და შესყიდვის ოპერაცია, რომელიც დაგეხმარებათ კომპანიის ფულადი სახსრების გაზრდასა და საბრუნავი კაპიტალის დასაფინანსებლად.

ფაქტორინგის გამოყენებით თქვენ შეძლებთ ვალის შემცირებისა და დებიტორული დავალიანების ინკასაციასთან დაკავშირებული პრობლემების მარტივად გადაწყვეტას.

ფაქტორინგის უპირატესობები:

  • ფულადი რესურსის სწრაფად მიღება
  • დროის დაზოგვა
  • მომგებიანობა
  • უსაფრთხოება
  • დაფინანსების საქმიანობასთან შესაბამისობა
  • შესაბამისობა ყველა მოცულობის საწარმოსთან

ბიზნესისთვის

ანგარიშის წარმოება სახელფასო პროგრამა ბიზნესბარათები ანაბრები სესხები აგროსესხი საბანკო გარანტიები დოკუმენტური ოპერაციები ფაქტორინგი დისტანციური საბანკო პროდუქტები სახაზინო ოპერაციები ლიზინგი საგადამხდელო სისტემა