სწრაფი ნავიგაცია

საქართველოს ბანკის  შვილობილი - საქართველოს სალიზინგო კომპანია“ გთავაზობთ დაფინანსებას ძირითადი საშუალებების შესაძენად. ლიზინგის დახმარებით თქვენ შეძლებთ შეიძინოთ აქტივები კაპიტალური დანახარჯების გარეშე. შედეგად შესაძლებლობა გეძლევათ დაზოგოთ საკრედიტო ხაზები ბიზნესის შემდგომი განვითარებისათვის.
 

სალიზინგო პროდუქტებია:
 

  • ფინანსური ლიზინგი
  • ავტოლიზინგი
  • ავტოლიზინგი ფინანსური უწყისების წარდგენის გარეშე
  • ავტოლიზინგი ნარჩენი ღირებულებით
  • რესტორნის აღჭურვილობის ლიზინგი
  • დაბრუნებითი ლიზინგი
  • საოპერაციო ლიზინგი

 

დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ვებ გვერდს - www.leasing.ge
ან დაგვიკავშირდით ნომერზე - 2 444 402

 

 

ბიზნესისთვის

ანგარიშის წარმოება სახელფასო პროგრამა ბიზნესბარათები ანაბრები სესხები აგროსესხი საბანკო გარანტიები დოკუმენტური ოპერაციები ფაქტორინგი დისტანციური საბანკო პროდუქტები სახაზინო ოპერაციები ლიზინგი საგადამხდელო სისტემა