სწრაფი ნავიგაცია

 

გსურთ ბიზნესსესხის პროცენტის კიდევ უფრო შემცირება?

თუ თქვენი საკრედიტო ისტორია  და შემოსავლები აკმაყოფილებს ბანკის მოთხოვნებს, ჩვენ დაგეხმარებით აიღოთ სესხი ლარში ყველაზე დაბალი საპროცენტო განაკვეთით!

საქართველოს ბანკი გთავაზობთ ბიზნესსესხებს გამარტივებული პროცედურებითა და საუკეთესო პირობებითბიზნესსესხი საუკეთესო გადაწყვეტილებაა თქვენი ბიზნესის განვითარებისთვის, შორსმიმავალი ბიზნესგეგმის განხორციელებისთვის ან ინოვაციური პროდუქტის დანერგვისთვის.

 

ბიზნესსესხის პირობები

 • ვალუტა –  ლარი/აშშ დოლარი/ევრო
 • სესხის თანხა – 500-დან 5 000 000 ლარამდე (ეკვ. სხვა ვალუტაში)
 • ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი - 7%-დან

უზრუნველყოფა:

 • 40 000 ლარამდე (ეკვ. სხვა ვალუტაში) მოცულობის სესხის შემთხვევაში – მხოლოდ თავდებობა;
 • 40 000 ლარზე (ეკვ. სხვა ვალუტაში) მეტი მოცულობის სესხის შემთხვევაში – უძრავი ქონება, ძირითადი საშუალებები, საბანკო გარანტია, დეპოზიტი.

ქონების დაზღვევაარ მოითხოვება

მიზნობრიობა:

 • საბრუნავი ან ძირითადი საშუალებების დაფინასნება;
 • უძრავი ქონების შეძენა;
 • სარემონტო სამუშაოების განხოციელება;
 • ბიზნესის მიმდინარე ხარჯების დაფარვა;
 • სხვა ვალდებულებების გასტუმრება;
 • პირადი სამომხმარებლო მიზნების მოგვარება;
 • ნებისმიერი ზემოაღნიშნული მიზნების კომბინაცია.

ბიზნესსესხის აღებისას შესაძლებლობა მოგეცემათ ისარგებლოთ თქვენს ბიზნესსა და შემოსავლებზე მორგებული დაფარვის მოქნილი გრაფიკებით:

 • ფიქსირებული გრაფიკით –  ყოველთვიური გადახდებით;
 • საშეღავათო პერიოდით ძირზე და/ან სარგებელზე სეზონური შემოსავლების მქონე ბიზნესისთვის ან აგრომეურნეობისათვის.

ბიზნესსესხი ასეთი მომგებიანი და ხელმისაწვდომი ჯერ არასდროს ყოფილა! 

 

ბიზნესისთვის

ანგარიშის წარმოება სახელფასო პროგრამა ბიზნესბარათები ანაბრები სესხები აგროსესხი საბანკო გარანტიები დოკუმენტური ოპერაციები ფაქტორინგი დისტანციური საბანკო პროდუქტები სახაზინო ოპერაციები ლიზინგი საგადამხდელო სისტემა