სწრაფი ნავიგაცია

ოვერდრაფტი დაგეხმარებათ ისარგებლოთ საკრედიტო ლიმიტით მარტივად, მხოლოდ ბანკში არსებული ბრუნვების გათვალისწინებით.

პირობები
 

  • სესხის თანხა - 5 000 000 ლარი (ეკვ.სხვა ვალუტაში) 
  • ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი - 7%-დან

საშეღავათო პერიოდი და უზრუნველყოფის მოთხოვნები განისაზღვრება დასაფინანსებელი ბიზნესის და მიზნობრიობის სპეციფიკიდან გამომდინარე


ბიზნესისთვის

ანგარიშის წარმოება სახელფასო პროგრამა ბიზნესბარათები ანაბრები სესხები აგროსესხი საბანკო გარანტიები დოკუმენტური ოპერაციები ფაქტორინგი დისტანციური საბანკო პროდუქტები სახაზინო ოპერაციები ლიზინგი საგადამხდელო სისტემა