სწრაფი ნავიგაცია

 

საქართველოს ბანკი გთავაზობთ ბიზნესსესხებს გამარტივებული პროცედურებითა და საუკეთესო პირობებითბიზნესსესხი საუკეთესო გადაწყვეტილებაა თქვენი ბიზნესის განვითარებისთვის, შორსმიმავალი ბიზნესგეგმის განხორციელებისთვის ან ინოვაციური პროდუქტის დანერგვისთვის.

პირობები

 • ვალუტა – ლარი/აშშ დოლარი/ევრო
 • სესხის თანხა – 500-დან 1 300 000 ლარამდე (ეკვ. სხვა ვალუტაში)
 • ვადა – მაქსიმუმ 10 წელი

უზრუნველყოფა:

 • 17 000 ლარამდე (ეკვ. სხვა ვალუტაში) მოცულობის სესხის შემთხვევაში – მხოლოდ თავდებობა;  
 • 17 000 ლარზე (ეკვ. სხვა ვალუტაში) მეტი მოცულობის სესხის შემთხვევაში – უძრავი ქონება, ძირითადი საშუალებები, საბანკო გარანტია, დეპოზიტი.

მიზნობრიობა:

 • საბრუნავი ან ძირითადი საშუალებების დაფინასნება;
 • უძრავი ქონების შეძენა;
 • სარემონტო სამუშაოების განხოციელება;
 • ბიზნესის მიმდინარე ხარჯების დაფარვა;
 • სხვა ვალდებულებების გასტუმრება;
 • პირადი სამომხმარებლო მიზნების მოგვარება;
 • ნებისმიერი ზემოაღნიშნული მიზნების კომბინაცია.

ბიზნესსესხის აღებისას შესაძლებლობა მოგეცემათ ისარგებლოთ თქვენს ბიზნესსა და შემოსავლებზე მორგებული დაფარვის მოქნილი გრაფიკებით:

 • ფიქსირებული გრაფიკით –  ყოველთვიური გადახდებით;
 • საშეღავათო პერიოდით ძირზე და/ან სარგებელზე სეზონური შემოსავლების მქონე ბიზნესისთვის ან აგრომეურნეობისათვის.

 

 

ბიზნესისთვის

ანგარიშის წარმოება სახელფასო პროგრამა ბიზნესბარათები ანაბრები სესხები აგროსესხი საბანკო გარანტიები დოკუმენტური ოპერაციები ფაქტორინგი დისტანციური საბანკო პროდუქტები სახაზინო ოპერაციები ლიზინგი საგადამხდელო სისტემა