სწრაფი ნავიგაცია

გთავაზობთ საქართველოს ბანკის პოსტერმინალებით მომსახურებას საგადამხდელო სისტემის ფარგლებში, რაც დაგეხმარებათ:

  • დაზოგოთ ხარჯები;
  • გაზარდოთ გაყიდვები და მოიზიდოთ ახალი მომხმარებლები;
  • თქვენს შესახებ ინფორმაცია მიაწოდოთ მომხმარებელს;
  • გაიმარტივოთ ანგარიშსწორებასთან დაკავშირებული პროცედურები;

 

ჩვენთან პარტნიორობის უპირატესობები:

  • მხოლოდ საქართველოს ბანკის ტერმინალებში არის შესაძლებელი ყველა ტიპის ბარათით გადახდა: VISA, MasterCard, American Express (ექსკლუზიურად 2009 წლიდან) და Diners Club/Discovery  (ექსკლუზიურად 2011 წლიდან);
  • საქართველოში არსებული ბარათების დაახლოებით 60-65% საქართველოს საპროცესინგო ცენტრის მიერ არის ემიტირებული (1,5 მლნ-ზე მეტი VISA/MasterCard და 107 ათასზე მეტი American Express ბარათი), რაც საშუალებას მოგცემთ დაზოგოთ ხარჯები;  
  • საჭიროების შემთხვევაში ტექნიკურ მხარდაჭერას მიიღებთ  24  საათის განმავლობაში;
  • ჩვენს ქსელში გაერთიანებულია 3000-ზე მეტი საშუალო თუ მსხვილი ორგანიზაცია, რაც პოსტერმინალებით მოსარგებლე კომპანიების 80%-ზე მეტს შეადგენს;
  • ბანკი თავის პარტნიორ სავაჭრო ორგანიზაციებთან ერთად ახორციელებს სხვადასხვა წამახალისებელ აქციებს. შედეგად, ინფორმაცია სხვადასხვა საკომუნიკაციო არხების დახმარებით იგზავნება მომხმარებელთან – საქართველოს ბანკის ბარათების მფლობელებთან. აქციების შედეგად სავაჭრო ობიექტებს ეზრდებათ ტრანზაქციების მოცულობა და ეძლევათ შესაძლებლობა მოიზიდონ ახალი მომხმარებლები.

ბიზნესისთვის

ანგარიშის წარმოება სახელფასო პროგრამა ბიზნესბარათები ანაბრები სესხები აგროსესხი საბანკო გარანტიები დოკუმენტური ოპერაციები ფაქტორინგი დისტანციური საბანკო პროდუქტები სახაზინო ოპერაციები ლიზინგი საგადამხდელო სისტემა