სწრაფი ნავიგაცია

სახელფასო პროგრამა ამარტივებს თქვენს ორგანიზაციაში ხელფასის გაცემის პროცესს. ასევე ორგანიზაციის თანამშრომლებს შესაძლებლობა ეძლევათ ისარგებლონ განსაკუთრებული შეღავათებით ბანკის პროდუქტებსა და მომსახურებაზე.


უპირატესობები ორგანიზაციისთვის:
 

 • მცირდება სალაროს ოპერაციები: სახელფასო პროგრამით ხელფასებით ჩარიცხვა დაზოგავს ძვირფას დროს, რომელსაც ჩვეულებრივ პირობებში ხელფასების გაცემისას დაკარგავდით;
 • ხელფასის უსაფრთხო და სწრაფი დარიგება მარტივი გადარიცხვით. თქვენ შეგიძლიათ თავად გადარიცხოთ ხელფასები ინტერნეტბანკის მეშვეობით ორგანიზაციის თანამშრომლების საბარათე ანგარიშებზე ან ყოველთვიურად წარმოადგინოთ რეესტრი;
 • მივლინებაში მყოფი თანამშრომლისთვის ხელფასის გაცემის მარტივი საშუალება – ნებისმიერ დროს მარტივი გადარიცხვით შეძლებთ მივლინებაში მყოფი თანამშრომლისთვის ხელფასის ან მივლინების თანხის ჩარიცხვას;
 • სახელფასო განაკვეთების კონფიდენციალურობა – ჩვენ ვითვალისწინებთ თქვენი თანამშრომლების მოთხოვნებს – სრულად დაცულია სახელფასო განაკვეთთან დაკავშირებული ყველა ინფორმაცია.

 

უპირატესობები თანამშრომლებისთვის:
 

 • ბანკომატებისა და სერვისცენტრების ყველაზე ფართო ქსელი საქართველოში – ხელფასის გამოტანის შესაძლებლობა „საქართველოს ბანკის“ 431 ბანკომატიდან 24 საათის განმავლობაში და მომსახურების მიღება 156 სერვისცენტრში;

 • თანხის დაცულობა – ბარათის დაკარგვის შემთხვევაში მისი დაბლოკვის მოქნილი და მრავალფეროვანი საშუალებები – ინტერნეტბანკი, ტელეფონბანკი, SMS ბანკი, სერვისცენტრი;

 • პლასტიკური ბარათით სარგებლობა საქართველოსა და უცხოეთის მილიონობით ბანკომატსა და სავაჭრო ობიექტში, მივლინების ან უბრალოდ მოგზაურობის შემთხვევაში;

 • გამარტივებული და შეღავათიანი პირობები სამომხმარებლო, იპოთეკურ და ავტოსესხებზე;

 • საკრედიტო ბარათით სარგებლობის შესაძლებლობა;

 • დანაზოგის შენახვისა და მასზე მაქსიმალური სარგებლის მიღების შესაძლებლობა „საქართველოს ბანკის“ ვადიან, შეგროვებად, საბავშვო, მოთხოვნამდე და მაქსიმა ანაბრებზე;

 • დისტანციური საბანკო პროდუქტების სრული პაკეტით სარგებლობის შესაძლებლობა – ინტერნეტბანკი, მობილბანკი, ტელეფონბანკი, SMS ბანკი,  ავტომატური გადახდები, მუდმივი საგადასახადო დავალება.

   

 

ბიზნესისთვის

ანგარიშის წარმოება სახელფასო პროგრამა ბიზნესბარათები ანაბრები სესხები აგროსესხი საბანკო გარანტიები დოკუმენტური ოპერაციები ფაქტორინგი დისტანციური საბანკო პროდუქტები სახაზინო ოპერაციები ლიზინგი საგადამხდელო სისტემა