სწრაფი ნავიგაცია

ტელეფონბანკი საუკეთესო საშუალებაა მიიღოთ ტელეფონით ინფორმაცია საბანკო ანგარიშების შესახებ.

ტელეფონბანკით სარგებლობისთვის დარეკეთ ნომერზე - 2 444 444 და მოახდინეთ თქვენი იდენტიფიკაცია.

ტელეფონბანკი ხელმისაწვდომია 24 საათის განმავლობაში

ბიზნესისთვის

ანგარიშის წარმოება სახელფასო პროგრამა ბიზნესბარათები ანაბრები სესხები აგროსესხი საბანკო გარანტიები დოკუმენტური ოპერაციები ფაქტორინგი დისტანციური საბანკო პროდუქტები სახაზინო ოპერაციები ლიზინგი საგადამხდელო სისტემა